Suomalaista vesiosaamista Venäjälle

Econet_kroppadVesi- ja ympäristöalalla toimiva Econet Oy on tehnyt selvityksen yrityksen etabloitumismahdollisuuksista Luoteis-Venäjälle Nopefin osittain rahoittaman esitutkimuksen perusteella. Merkittävä markkina-avaus Econetille on saavutettu sopimalla venäläisen Vodokanalin kanssa uuden viemäritunnelin pääpumppaamoon prosessilaitteiston suunnittelusta, toimituksesta ja asennuksesta. Toimitus, joka tehdään yhteistyössä Onninen Oy:n kanssa, on osa Nevan suorien jätevesipäästöjen ohjelmaa Neva Direct Discharge Closure Program, jonka tarkoituksena on vähentää suoria päästöjä Pietarin Neva-jokeen.

Projektin arvo on lähes 16 milj. euroa ja toimitus sisältää maailmankin mittakaavassa ainutlaatuisia teknologisia ratkaisuja, kertoo Econetin laatu- ja ympäristöpäällikkö Taina Dammert. Kokoojaviemäritunneli on noin 80 metrin syvyydessä ja kiinteä jäte erotetaan jätevedestä lähes 60 metriä korkeilla välpillä, murskataan ja johdetaan takaisin jäteveteen pumppaamon purkutunnelissa.

Econet on esitutkimuksessaan koonnut tietoa eri toimialojen yrityksistä sekä yksityiskohtaisesti valittujen yritysten investointisuunnitelmista vesi- ja ympäristösektorilla. Sen lisäksi Econet on myös tutustunut yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskeviin tavoitteisiin eri puolilla Luoteis-Venäjää ja on muodostanut käsityksen toteutusaikatauluista ja näihin liittyvistä ongelmista.

”Työn aikana lisättiin merkittävästi yrityksen tunnettuutta markkina-alueella, luotiin uusia kontakteja sekä solmittiin kumppanuuksia”, Dammert kertoo. Samalla yritys on kartoittanut mahdollisia yhteistyökumppaneita voimalaitosvedenkäsittelyn, kaukolämmön tuotannon sekä teollisuuden ja yhdyskuntien vedenkäsittelyn aloilla ja erityisesti Murmanskin, Petroskoin ja Pietarin alueella.

”Ympäristöliiketoiminta on markkinana Venäjällä vielä suhteellisen kehittymätön ja omarahoituksen puute vaivaa useiden hankkeiden eteenpäin menoa”, Dammert toteaa. Toisaalta tarpeita jätevedenpuhdistamoiden ja talousveden käsittelylaitosten rakentamiseksi ja saneeraamiseksi löytyy kaikkialta. Suomalaista projekti- ja teknologiaosaamista on mahdollista tehdä tutuksi Venäjällä pilottihankkeiden avulla. ”Piloottihankkeet voivat toimia päänavauksena suomalaisen vesiosaamisen viennille Venäjälle entistä laajemmassa mittakaavassa”, Dammert painottaa.

 

Kuva: Econet Oy

Lue lisää

Kiina

Laajeneminen Kiinaan toi nopeasti kasvua

Tanskan Odensesta kotoisin olevalle Næsby Maskinfabrik A/S:lle (NMF) laajeneminen Kiinaan oli välttämätöntä.

Brasilia

Processfilter AB laajenee Brasiliaan

Ruotsalainen ympäristötekniikkayritys Processfilter AB on käynnistänyt teollisten suodatinlaitosten myynnin teollisuusyrityksille Brasiliassa.

Kohti vihreää kasvua, innovatiivisuutta, terveyttä ja hyvinvointia

Vuonna 2011 Nopefissa on otettu käyttön kolme uutta sijoitusaluetta.