Thaimaan markkinoille ympäristöpalvelu hiilijalanjäljen laskemiseksi

Hotell i ThailandSuomalainen Ecompter Oy aloittaa toimintansa Thaimaassa tarjotakseen ympäristöpalveluja maan hotelli- ja kongressisektorille. Yrityksen palvelujen avulla voidaan tehokkaasti laskea ja tarkkailla tuotteen, toiminnon tai palvelun aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Näin saadaan tietoa siitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja toiminta aiheuttaa. Ecompter aloitti toimintansa vuonna 2008 ja toi palvelunsa Suomen markkinoille vuotta myöhemmin.

Yrityksen päätös aloittaa toiminta Huahunissa Thaimaassa perustui esitutkimukseen, jonka rahoitukseen Nopef osallistui. Ecompterin katsoi Thaimaan kiinnostavaksi paikaksi toiminnan aloittamiseen, sillä siellä on merkittävät markkinamahdollisuudet hotelli- ja turismisektorilla, joka edustaa merkittävää osaa maan bruttokansantuotteesta. Sitä vastoin Thaimaan kiinnostus ympäristön ja kestävän kehityksen markkinointiin on ollut toistaiseksi vähäistä maailmanlaajuisesti katsottuna. Ecompterilla puolestaan on suuria odotuksia Thaimaan markkinoilta, ja se haluaa edistää paikallisten toimijoiden ympäristöalaan liittyvää kilpailukykyä ja osaamista.

Thaimaan toiminnan aloittamisen yhteydessä Ecompter on kehittänyt CO2 Reduction Initiative -työkalua, jonka avulla yrityksen asiakkaat voivat kerätä ja jakaa hyviä esimerkkejä siitä, kuinka ne voivat toiminnoissaan vähentää kulutusta ja pienentää hiilijalanjälkeä. Osallistujat toimivat siten kollektiivisina konsultteina, ja verkoston jäsenet auttavat toisiaan, toteaa Ecompterin perustaja ja toimitusjohtaja Ville Valorinta.

Ecompter käyttää hiilijalanjäljen laskennassa menetelmää, joka perustuu GHG-protokollaan (GreenHouse Gas protocol). Se on kasvihuonekaasupäästöjen mittaamiseen käytettävä laskentajärjestelmä. Hiilijalanjäljen laskennalla saadaan hiilidioksidiekvivalentti avainluku, jonka laskennan perustana ovat kolme kaasua: hiilidioksidi, metaani ja dityppioksidi. Laskelmat sisältävät sekä suorat että välilliset päästöt, joita ovat oma energiantuotanto, omien ajoneuvojen ja koneiden käyttäminen, lämmitys, jäähdytys, sähkö, jätteet ja vesi.

Ecompterin laskelmat voidaan integroida hotellien varausjärjestelmään, minkä ansiosta hotelleja voidaan vertailla keskenään ja hotellin asiakkaat saavat aitoa lisäarvoa. Huahin on nykyään Thaimaan tärkeimpiä ekoturismin kasvualueita, jossa sijaitsee noin 500 hotellia. Alueen kuluttajilla on hyvä ostovoima ja heillä on hyvä tietämys kestävästä kehityksestä, jonka he ottavat huomioon tehdessään päätöksiä palvelujen ostamisesta, toteaa Ecompter.

 

Kuva: Jen Hunter

Lue lisää

Kiina

Laajeneminen Kiinaan toi nopeasti kasvua

Tanskan Odensesta kotoisin olevalle Næsby Maskinfabrik A/S:lle (NMF) laajeneminen Kiinaan oli välttämätöntä.

Brasilia

Processfilter AB laajenee Brasiliaan

Ruotsalainen ympäristötekniikkayritys Processfilter AB on käynnistänyt teollisten suodatinlaitosten myynnin teollisuusyrityksille Brasiliassa.

Kohti vihreää kasvua, innovatiivisuutta, terveyttä ja hyvinvointia

Vuonna 2011 Nopefissa on otettu käyttön kolme uutta sijoitusaluetta.