Dansk teknik på den amerikanska vindenergimarknaden

Vindkraft _ Mita-Teknik_kroppadDet danska företaget Mita-Teknik A/S, underleverantör till vindenergisektorn, har etablerat sig i USA. Företaget utvecklar, producerar och säljer elektroniska kontrollsystem till vindturbinproducenter.

Mita-Teknik har genomfört en förstudie på den amerikanska marknaden, som Nopef delfinansierat, och bolaget har etablerat sig i Chicago där det finns ett växande vindenergikluster. Enligt Mita-Teknik har Chicago fått en central position inom den amerikanska vindindustrin och företaget tror att det finns en stor tillväxtpotential i regionen, för en av bolaget strategiskt viktigaste marknader.

Företaget bestämde sig av flera orsaker för att undersöka den amerikanska marknaden. Dels är USA den största marknaden för vindenergi i världen, dels upplevde bolaget en stor efterfrågan på sina produkter. Dessutom har vindenergikapaciteten ökat med ca 30 procent per år under de senaste åren i takt med att alla stora vindturbinproducenter expanderar och bygger nya fabriker. Framförallt är det viktigt för företaget att kunna erbjuda service, underhåll och kundsupport lokalt.

Den centrala produktmarknaden för Mita-Teknik är kompletta automationssystem till alla typer av vindturbiner och företaget är fokuserat på investeringar inom miljöförbättringar, kvalitet, utveckling samt IT-säkerhet. Företaget betjänar kunder över hela världen från sina enheter i Danmark, Ukraina, Spanien, Indien, Kina och nu USA. Hemma i Danmark blev Mita-Teknik hedrat med Årsprisen av Viborg-egnens Erhvervsråd i november 2012.

Sedan Mita-Teknik etablerat sig i Chicago har företaget upplevt ett stort intresse och tagit emot flera beställningar, en trend som bolaget naturligtvis hoppas se en fortsättning på i flera år.

Bild: Tom Jensen/norden.org

Läs mer

Mot grön tillväxt, innovation, hälsa och välfärd

Efter att Nopef 2011 införde sina tre nya satsningsområden, kan vi redan konstatera att företagen visat ett stort intresse.

Brasilien

Processfilter expanderar i Brasilien

Det svenska miljöteknikföretaget Processfilter AB har startat försäljning av industriella filteranläggningar till industriföretag i Brasilien.

Kina

Etablering i Kina gav snabbt positiv tillväxt

För Næsby Maskinfabrik A/S (NMF) från Odense i Danmark var en etablering i Kina ett måste.