Danska System Cleaners etablerar sig i Vietnam

Hanoi_kroppadSystem Cleaners A/S från Ålborg erbjuder rengöringsutrustning och – tjänster till livsmedelsindustrin. Företaget har etablerat ett dotterbolag i Hanoi för att hantera sälj- och teknisk support för sina produkter på den asiatiska marknaden. Bolaget håller också på att utvidga sin verksamhet med ett lokalt lager med reservdelar och testutrustning.

Förstudien har visat att det kommer att finnas en stor efterfrågan på System Cleaners produkter i Vietnam samt i övriga Asien. För det första är Vietnam ett stort exportland av fisk och skaldjur med en stigande befolkning, som i allt högre grad önskar processerade matvaror. För det andra vill myndigheterna i Vietnam ändra på branschstrukturen och stöda utvecklingen av större producenter i förorterna med liknande kontrollsystem som i Europa.

Den ekonomiska och befolkningsmässiga utvecklingen i Asien gör Vietnam till en attraktiv marknad för industriell produktion av livsmedel. Även de stora internationella livsmedelsföretagen investerar kraftigt i Asien och dessa bolag efterfrågar automatiskt rengöringslösningar som System Cleaners Asia Ltd. kan sälja, installera och underhålla.

System Cleaners har ett laboratorium Cleaners Lab hemma i Danmark där företaget utvecklar produkterna i tätt samarbete med flera ledande teknologileverantörer och livsmedelsföretag.

 

Bild: Du Hangst

Läs mer

Mot grön tillväxt, innovation, hälsa och välfärd

Efter att Nopef 2011 införde sina tre nya satsningsområden, kan vi redan konstatera att företagen visat ett stort intresse.

Brasilien

Processfilter expanderar i Brasilien

Det svenska miljöteknikföretaget Processfilter AB har startat försäljning av industriella filteranläggningar till industriföretag i Brasilien.

Kina

Etablering i Kina gav snabbt positiv tillväxt

För Næsby Maskinfabrik A/S (NMF) från Odense i Danmark var en etablering i Kina ett måste.