Etablering i Kina gav snabbt positiv tillväxt

case_kina_bigFör Næsby Maskinfabrik A/S (NMF) från Odense i Danmark var en etablering i Kina ett måste. Förstudien gav ett tydligt svar på bolagets frågeställningar beträffande en etablering av produktion i Kina. Utslaget blev att storkunderna de facto förutsätter detta. Efter att ha besökt flertalet lokaler, valde NMF att inhysa sig i Nordisk Industri Park (NIP) i Ningbo, söder om Shanghai. Detta skedde i april 2010 och redan nu producerar bolaget sina komponenter till vindkraftverk på plats och har uppnått positivt driftresultat. För att både kunna producera och sälja till den kinesiska marknaden samt exportera, registrerade NMF sig både som Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) och som Foreign Invested Commercial Enterprise (FICE).

Läs mer

Mot grön tillväxt, innovation, hälsa och välfärd

Efter att Nopef 2011 införde sina tre nya satsningsområden, kan vi redan konstatera att företagen visat ett stort intresse.

Brasilien

Processfilter expanderar i Brasilien

Det svenska miljöteknikföretaget Processfilter AB har startat försäljning av industriella filteranläggningar till industriföretag i Brasilien.

Kina

Etablering i Kina gav snabbt positiv tillväxt

För Næsby Maskinfabrik A/S (NMF) från Odense i Danmark var en etablering i Kina ett måste.