Ett häftigt sätt att spara pengar, tid och mat

Thor Ice samarbetar med Nefco för att ta sin geniala lösning för nedkylning av mat till  internationella marknader.

En av de första sakerna som ett barn lär sig i köket är hur viktigt det är att hålla maten kall. ”Ställ tillbaka mjölken i kylen, annars blir den dålig,” får vi höra. Den lärdomen gäller också inom livsmedelsindustrin. Det isländska företaget Thor Ice Chilling Solutions ehf. har en metod för att snabbt och effektivt kyla ner mat, exempelvis kött och fisk. Nopef gav Thor Ice finansiering för att analysera och gå in på den ryska marknaden. Nästa steg var att företaget fick ett Nefco-lån våren 2020 i syfte att ge den internationella expansionen ytterligare en skjuts.

”Thor Ice grundades 2003 av två killar i ett garage,” säger företagets vd Thorsteinn I. Viglundsson. ”Vi började hjälpa fiskeindustrin att höja kvaliteten på deras fisk.”

I Thor Ices lösning används isslurry, en sorts krossad is som består av tusentals pyttesmå iskristaller som skapas genom att man skrapar insidan av en generator. De mikroskopiska iskristallerna har en stor ytareal och kyls ner snabbare och mer ordentligt jämfört med traditionella metoder för att frysa is. Thor Ice arbetade med fiske när en person som dök upp på deras kontor i Reykjavik gav dem en ny möjlighet.

”Vi förklarade för vår besökare att lösningen också fungerande med andra sorters kött,” säger Thorsteinn. ”Han råkade komma från den ryska fjäderfäindustrin och sa att nedkylning av fåglarna på rätt sätt var det största problemet de hade.”

Minska livsmedelsavfallet

Thor Ice fick veta att den ryska fjäderfäindustrin växte, men hade samma utmaningar som den europeiska. Volymen ökar samtidigt som fåglarna blir större på grund av selektiv uppfödning. Fler kycklingar betyder att det behövs större utrymme för att kyla ner dem, samtidigt som större kycklingar behöver mer tid för att kylas ner. Det ger ökade kostnader och ökar även risken för att de blir förstörda.

”Omkring 30–50 procent av all mat som produceras i väst kastas bort” fortsätter Thorsteinn. ”Om vi kastar bort 30 procent av vår mat kastar vi bort omkring 7,5 procent av vårt koldioxidavtryck och 21 procent av vattenförbrukningen. Dessa siffror kan minskas betydligt.”

Fjäderfän kyls traditionellt ner genom att sänkas ner i kallt vatten eller kylas i torr luft eller genom evaporativ kylning. Industrin svarade på det ökade behovet av nedkylning genom att lägga till nya kylrum, men Thor Ices lösning fungerar i harmoni med en anläggnings befintliga system så att man inte behöver expandera med dyra, nya rum. Deras ispistol, IceGun, sprejar isslurry på utsidan och insidan av en fågel, snabbt och effektivt.

”Vår lösning använder omkring 10 procent så mycket vatten som andra metoder,” säger Thorsteinn. ”Vi använder mindre energi för att få fåglarna under 4 grader. Fåglarna krymper inte heller på grund av avdunstning under processen som de gör med vissa andra metoder.”

Förstudie på  den ryska marknaden

Thor Ice trodde att de hade en bra lösning, men behövde testa om den skulle fungera i Ryssland. De fick finansiering från Nopef för att studera fjäderfäindustrin i Ryssland och huruvida deras teknik skulle ha någon tillväxtpotential i landet. De upptäckte att det fanns ett tydligt behov av deras lösning, så Thor Ice öppnade en rysk filial 2018 och har nu en agent och servicerepresentant i landet.

Thor Ices lösning var en vinnare på alla sätt. Den använder mindre resurser och ger ett bättre resultat samt sparar tid, pengar, energi och mat för den växande ryska marknaden. Beroende på process kan energiförbrukningen minskas med 20–50 procent. Thor Ices förmåga att minska matspillet är mycket viktigt, för det krävs cirka fyra kilo koldioxid för att producera ett kilo fjäderfä.

Just nu fokuserar företaget på fjäderfäindustrin i Ryssland, men de vet också att deras lösning fungerar inom fiske och planerar att även expandera till den sektorn.

”För ett startupföretag är den första försäljningen den viktigaste. Man måste se att ens idé fungerar,” säger Thorsteinn. ”Finansieringen från Nopef gjorde det också möjligt för oss att göra en ingående analys av den ryska marknaden, vilket gjorde att vi kunde göra vår första försäljning där. Vi hade riktigt bra erfarenhet av finansieringen från Nopef och det gav oss möjligheten att ansöka om ett lån från Nefco.”

Fortsätter sin globala tillväxt

Omkring 98 procent av Thor Ices verksamhet utgörs av export, och för att ytterligare expandera fick de ett lån från Nefco för att stärka sin globala närvaro. Det kommer att finansiera förtegates  uppskalering och expansion samt marknadsföringssatsningar på deras tekniklösningar för livsmedelsindustrin. Thorsteinn tror att samarbetet med Nefco har  öppnat nya och ännu fler dörrar för företaget  än vad annars skulle ha varit möjligt.

”Vi har fått ett betydande Horisont 2020-bidrag från EU för att hjälpa oss att växa,” säger Thorsteinn. ”Vi känner att finansieringen från Nopef fungerade som en godkännandestämpel för den processen. Efter att ha fått bidraget till förstudien  har vi fått EU-bidrag, blivit utsedda till en stigande matstjärna i Europa av EIT Food, valts ut till ett acceleratorprogram av Deloitte och Amadori i Italien och tecknat ett avtal med en stor fjäderfäproducent i Europa. Vi är mycket optimistiska när det gäller framtiden. Vi planerar att fortsätta att expandera steg för steg på samma sätt som vi har gjort hittills. Det är det bästa sättet att växa på.”

Text: David J. Cord för Nefco
Bilder: Thor Ice Chilling Solutions ehf.

Företag:

Thor Ice Chilling Solutions ehf.

Grundat år:

2003

Hemland:

Island

Projektland:

Ryssland

Sektor:

Industri och servicetjänster

Läs mer

Healthcare worker interviewing the patient
Sydafrika Tjänster

Hämtar sjukvård till människor

Finska HealthFOXs fjärrsjukvårdsanläggningar gör sjukvården mera tillgänglig i Sydafrika samtidigt som det har en positiv inverkan på miljön.

Cycled Tech pic Photo:Cycled
Avfall och återanvänding Nigeria

Cycled Technologies decentraliserar återvinning i Nigeria

Norskt företag skapar små, lokala plaståtervinningsenheter i Nigeria.

Puri Desert, Chile. Photo: Social Cities
Chile Vatten och avloppsvatten

Från grått till grönt

Social Cities sparade pengar och resurser genom att återvinna gråvatten på en av de torraste platserna på jorden.