Finsk glasåtervinning i S:t Petersburg

Uusioaines_kroppadUusioaines Oy från Forssa har grundat dotterbolaget Novoglass i Ryssland. Förstudien har visat att det finns en klar marknad för Uusioaines i S:t Petersburg med omnejd och att nuvarande aktörer endast i litet omfång använder sig av glasrengöringsteknologi. Också i övrigt fungerar återanvändningen av glas endast delvis inom industrin och handeln i Ryssland. Det finns t.ex. inget pantsystem i landet. För tillfället återanvänds ca 15 000 ton glas per år i S:t Petersburg medan potentialen uppskattas till 120 000 ton per år.

Stadens avfallsproblem växer och det finns en stor efterfrågan på rent återvinningsglas. Redan nu har vissa stora bolag fått förbud att föra avfall till soptippen och det ställs kräv om att inleda samarbete med återvinningsföretag.

Novoglass har inlett sin verksamhet i S:t Petersburg på hösten 2011. Verksamheten koncentrerar sig på import och marknadsföring av Uusioaines egna produkter, dvs. glaskross och skumglas. Företaget fortsätter också hela tiden att undersöka marknaden samt att förbereda en möjlig industriell etablering och att börja återvinna glas.

Till företagets verksamhet hör insamling och rening av återvinningsglas, dvs. sortering och putsning av glaskross. I Finland processerar Uusioaines över 75 000 ton återvinningsglas per år i glasreningsverket i Forssa.

 

Bild: www.uusioaines.fi

Läs mer

Mot grön tillväxt, innovation, hälsa och välfärd

Efter att Nopef 2011 införde sina tre nya satsningsområden, kan vi redan konstatera att företagen visat ett stort intresse.

Brasilien

Processfilter expanderar i Brasilien

Det svenska miljöteknikföretaget Processfilter AB har startat försäljning av industriella filteranläggningar till industriföretag i Brasilien.

Kina

Etablering i Kina gav snabbt positiv tillväxt

För Næsby Maskinfabrik A/S (NMF) från Odense i Danmark var en etablering i Kina ett måste.