Finskt vattenreningskunnande till Ryssland

Econet_kroppadDet finska företaget Econet Oy som är verksamt inom vatten- och miljöområdet har utrett sina möjligheter för en affärsetablering i Nordvästryssland i en förstudie finansierad av Nopef. En viktig marknadsöppning för Econet har uppnåtts genom avtal för planering, leverans och installation av processutrustning till ryska Vodokanal för pumpstationen i en ny avloppstunnel. Leveransen, som genomförs i samarbete med finska Onninen Oy, ingår i Neva Direct Discharge Closure Program och har som syfte att minska de direkta utsläppen i Nevafloden i S:t Petersburg.

Projektets värde är närmare 16 miljoner euro och leveransen innehåller teknologiska lösningar som i ett globalt perspektiv är unika, berättar Taina Dammert, kvalitets- och miljöchef på Econet. Samlingsavloppstunneln ligger på ca 80 meters djup och fast avfall filtreras bort från avfallsvattnet i ett nästan 60 meter högt rensgaller, varefter det krossas och leds tillbaka till avfallsvattnets pumpstation genom en utloppstunnel.

Econet har genom sin förstudie samlat in företagsdata inom ett flertal branscher samt detaljerad information om kommande investeringsplaner inom vatten- och miljösektorn. Utöver detta har Econet bekantat sig med målsättningarna för vattenhantering i olika delar av Nordvästryssland och fått en god förståelse för projektens tidtabeller, mål och utmaningar.

”Genom projektet har man gjort företaget märkbart mer känt på marknaden och skapat nya kontakter och partnerskap”, uppger Dammert. Samtidigt har bolaget kartlagt potentiella samarbetspartners inom vattenhantering för kraftverk, fjärrvärmeproduktion samt inom industriell- och offentlig vattenhantering, framförallt i Murmansk, Petroskoj och S:t Petersburg-området.

”Miljöverksamhet är fortfarande ett rätt outvecklat marknadsområde i Ryssland och bristen på egen finansiering är ett hinder för framdriften inom många projekt”, konstaterar Dammert. Å andra sidan finns det ett enormt behov av att bygga och sanera avfallsvattenreningsverk och vattenbehandlingsanläggningar för hushållsvatten. Genom pilotprojekt är det möjligt att introducera finsk projekt- och teknologikompetens i Ryssland. ”Pilotprojekten kan i allt högre grad fungera som inkörsportar för export av finskt kunnande inom vattenteknik”, poängterar Dammert.

Bild: Econet Oy

Läs mer

Healthcare worker interviewing the patient
Sydafrika Tjänster

Hämtar sjukvård till människor

Finska HealthFOXs fjärrsjukvårdsanläggningar gör sjukvården mera tillgänglig i Sydafrika samtidigt som det har en positiv inverkan på miljön.

Cycled Tech pic Photo:Cycled
Avfall och återanvänding Nigeria

Cycled Technologies decentraliserar återvinning i Nigeria

Norskt företag skapar små, lokala plaståtervinningsenheter i Nigeria.

Puri Desert, Chile. Photo: Social Cities
Chile Vatten och avloppsvatten

Från grått till grönt

Social Cities sparade pengar och resurser genom att återvinna gråvatten på en av de torraste platserna på jorden.