Grön installationsteknik till Brasilien

PQRPQR Consult AB (PQR), ett svenskt ingenjörs- och konsultbolag som specialiserat sig på installationsteknik för byggsektorn, har etablerat ett dotterbolag i São Paulo, Brasilien. PQR International do Brazil Ltda skall erbjuda tjänster inom energi, kylåtervinning, belysningsstyrning, ljusdesign samt akustik, 3D-projektering och visualisering.
PQR verkar som rådgivare i byggprocessens tidiga skeden. Genom att få alla tekniska system att verka tillsammans uppnår man stora energibesparingar och en minimerad miljöpåverkan i byggnadsprojekten. Mikael Bisther, koncernchef för PQR International, konstaterar att intresset är stort för energi- och miljöfrågor i Brasilien. Certifiering av byggnader och smarta energisystem är relativt nya frågor i landet.
PQR beviljades finansiering från Nopef år 2010 för att utvärdera en etablering i Brasilien. Bolaget ansåg att de måste växa utanför Norden för att stärka sin konkurrenskraft. PQR såg en stor marknadspotential i Brasilien för sina tjänster och kompetens inom installationsteknik och bestämde sig för att genomföra en förstudie på den brasilianska marknaden.
Brasilien är den ledande ekonomiska kraften i Sydamerika och det pågår omfattande byggprojekt bl.a. inför VM 2014 och OS 2016. Enligt PQR har ingenjörerna och byggfirmorna i landet hög kompetens och arkitekterna hör till världens bästa, men däremot saknas kunskap om hur man kan få installationer att effektivt verka tillsammans. Tillväxten som skapas i och med de stora idrottsevenemangen kommer att öka levnadsstandarden och öka efterfrågan på nya och moderna byggnader, konstaterar PQR. Detta innebär att marknaden för PQR:s tjänster kommer att fortsätta att växa efter de stora mästerskapen.
Bisther konstaterar att PQR har kommit lång väg sedan bolaget först började planera verksamhet i Brasilien. Bolaget har redan skapat kontakter och presenterat ett förslag för fem av de olympiska arenorna. ”Vi är entusiastiska och optimistiska för PQR:s sydamerikanska filial och vi är säkra på att PQR kommer att sätta sin prägel på kontinenten”, konkluderar Bisther.

 

Bild: PQR Consult AB

Läs mer

Mot grön tillväxt, innovation, hälsa och välfärd

Efter att Nopef 2011 införde sina tre nya satsningsområden, kan vi redan konstatera att företagen visat ett stort intresse.

Brasilien

Processfilter expanderar i Brasilien

Det svenska miljöteknikföretaget Processfilter AB har startat försäljning av industriella filteranläggningar till industriföretag i Brasilien.

Kina

Etablering i Kina gav snabbt positiv tillväxt

För Næsby Maskinfabrik A/S (NMF) från Odense i Danmark var en etablering i Kina ett måste.