Grön installationsteknik till Brasilien

PQRPQR Consult AB (PQR), ett svenskt ingenjörs- och konsultbolag som specialiserat sig på installationsteknik för byggsektorn, har etablerat ett dotterbolag i São Paulo, Brasilien. PQR International do Brazil Ltda skall erbjuda tjänster inom energi, kylåtervinning, belysningsstyrning, ljusdesign samt akustik, 3D-projektering och visualisering.
PQR verkar som rådgivare i byggprocessens tidiga skeden. Genom att få alla tekniska system att verka tillsammans uppnår man stora energibesparingar och en minimerad miljöpåverkan i byggnadsprojekten. Mikael Bisther, koncernchef för PQR International, konstaterar att intresset är stort för energi- och miljöfrågor i Brasilien. Certifiering av byggnader och smarta energisystem är relativt nya frågor i landet.
PQR beviljades finansiering från Nopef för att utvärdera en etablering i Brasilien. Bolaget ansåg att de måste växa utanför Norden för att stärka sin konkurrenskraft. PQR såg en stor marknadspotential i Brasilien för sina tjänster och kompetens inom installationsteknik och bestämde sig för att genomföra en förstudie på den brasilianska marknaden.

Enligt PQR har ingenjörerna och byggfirmorna i landet hög kompetens och arkitekterna hör till världens bästa, men däremot saknas kunskap om hur man kan få installationer att effektivt verka tillsammans. Tillväxten som skapas i och med de stora idrottsevenemangen kommer att öka levnadsstandarden och öka efterfrågan på nya och moderna byggnader, konstaterar PQR. Detta innebär att marknaden för PQR:s tjänster kommer att fortsätta att växa efter de stora mästerskapen.

Bisther konstaterar att PQR har kommit lång väg sedan bolaget först började planera verksamhet i Brasilien. Bolaget har redan skapat kontakter och presenterat ett förslag för fem av de olympiska arenorna. ”Vi är entusiastiska och optimistiska för PQR:s sydamerikanska filial och vi är säkra på att PQR kommer att sätta sin prägel på kontinenten”, konkluderar Bisther.

Bild: PQR Consult AB

Läs mer

Case story - Thor Ice - Poultry cooling
Industri och servicetjänster Ryssland

Ett häftigt sätt att spara pengar, tid och mat

Thor Ice har fått finansiering från Nopef och Nefco för att ta sin geniala lösning för nedkylning av mat till  internationella marknader.

Industri och servicetjänster USA

Altum rensar upp de industriella processerna globalt

Finska Altums unika ultraljud baserade industriella reningsteknologi skapar mervärde i Nordamerika.

Case story - Cold
Avfall och återanvänding Vietnam

Innovativt förebyggande av översvämningar i Vietnam

Klimatförändringarna gör översvämningarna värre i Vietnam, men tack vare Colds översvämningsbarriär finns det nu en möjlig lösning.