Grön installationsteknik till Brasilien

PQRPQR Consult AB (PQR), ett svenskt ingenjörs- och konsultbolag som specialiserat sig på installationsteknik för byggsektorn, har etablerat ett dotterbolag i São Paulo, Brasilien. PQR International do Brazil Ltda skall erbjuda tjänster inom energi, kylåtervinning, belysningsstyrning, ljusdesign samt akustik, 3D-projektering och visualisering.
PQR verkar som rådgivare i byggprocessens tidiga skeden. Genom att få alla tekniska system att verka tillsammans uppnår man stora energibesparingar och en minimerad miljöpåverkan i byggnadsprojekten. Mikael Bisther, koncernchef för PQR International, konstaterar att intresset är stort för energi- och miljöfrågor i Brasilien. Certifiering av byggnader och smarta energisystem är relativt nya frågor i landet.
PQR beviljades finansiering från Nopef år 2010 för att utvärdera en etablering i Brasilien. Bolaget ansåg att de måste växa utanför Norden för att stärka sin konkurrenskraft. PQR såg en stor marknadspotential i Brasilien för sina tjänster och kompetens inom installationsteknik och bestämde sig för att genomföra en förstudie på den brasilianska marknaden.
Brasilien är den ledande ekonomiska kraften i Sydamerika och det pågår omfattande byggprojekt bl.a. inför VM 2014 och OS 2016. Enligt PQR har ingenjörerna och byggfirmorna i landet hög kompetens och arkitekterna hör till världens bästa, men däremot saknas kunskap om hur man kan få installationer att effektivt verka tillsammans. Tillväxten som skapas i och med de stora idrottsevenemangen kommer att öka levnadsstandarden och öka efterfrågan på nya och moderna byggnader, konstaterar PQR. Detta innebär att marknaden för PQR:s tjänster kommer att fortsätta att växa efter de stora mästerskapen.
Bisther konstaterar att PQR har kommit lång väg sedan bolaget först började planera verksamhet i Brasilien. Bolaget har redan skapat kontakter och presenterat ett förslag för fem av de olympiska arenorna. ”Vi är entusiastiska och optimistiska för PQR:s sydamerikanska filial och vi är säkra på att PQR kommer att sätta sin prägel på kontinenten”, konkluderar Bisther.

 

Bild: PQR Consult AB