Innovativ teknik för landbaserad fiskodling i Mexico

Storvik Biofloc_kroppadStorvik Biofloc AS har etablerat sig i Mexico genom samriskbolaget Storvik Biofloc Mexico. Det norska företaget utvecklar teknologi inom akvakultur och levererar turn-key anläggningar inom landbaserad fiskodling.
Under förstudien, som delfinansierades av Nopef, har företaget märkt ett tydligt intresse för biofloc-teknologin. Mexico upplever en mycket stark tillväxt inom fiskodlingsindustrin och landets myndigheter önskar se en ökad investering i produktionen av Tilapia för nationell konsumtion och export till USA, där konsumtionen årligen ökar med ca 15 %.
Storvik Bioflocs teknologi bygger på ett slutet system för landbaserad fiskodling utan vattenutsläpp och med minimal energiförbrukning. Dessutom förekommer ingen dränering och fisken odlas på detta sätt närmare målmarknaden. Metoden bedöms vara konkurrenskraftig i Mexico då landet har begränsade vattenresurser, är miljövänlig och innebär begränsade investeringskostnader. Den mexikanska staten subventionerar utvecklingen av akvakulturen, genom att erbjuda finansiering för upp till 50 % samt lågräntelån på de resterande kostnaderna.
För tillfället håller Storvik Biofloc på att konvertera en odlingsfarm i Mexiko enligt Biofloc-teknologin och farmens fiskodling kommer att starta här under våren 2013, berättar företagets styrelseordförande Knut Måløy. Samtidigt kommer bolaget också att börja med försäljningen av själva teknologin till potentiella kunder. Försäljningen kommer att ske lokalt med assistans av personalen i Norge. ”Den lokala kunskapen och det lokala kontaktnätet har varit av avgörande betydelse för vår etablering i Mexico”, konstaterar Måløy.
Bild: Storvik Biofloc AS

Läs mer

Mot grön tillväxt, innovation, hälsa och välfärd

Efter att Nopef 2011 införde sina tre nya satsningsområden, kan vi redan konstatera att företagen visat ett stort intresse.

Brasilien

Processfilter expanderar i Brasilien

Det svenska miljöteknikföretaget Processfilter AB har startat försäljning av industriella filteranläggningar till industriföretag i Brasilien.

Kina

Etablering i Kina gav snabbt positiv tillväxt

För Næsby Maskinfabrik A/S (NMF) från Odense i Danmark var en etablering i Kina ett måste.