Kompetens inom skärande bearbetning till Kina

Rudhäll Industri AB har etablerat ett dotterbolag i Ningbo i Kina, Rudhäll China QLC, som kommer att verka för hela Rudhäll-gruppen på den kinesiska marknaden. Rudhäll Industri specialiserar sig på att leverera ett heltäckande sortiment av detaljer inom skärande bearbetning. Till att börja med kommer dotterbolaget att arbeta med inköp, kvalitetssäkring och försäljning, men på sikt kommer man även att utöka verksamheten med lokal montering. Företagets förstudie i Kina har genomförts med delfinansiering från Nopef.

Fokus på kvalitet och unik kompetens inom skärande bearbetning kommer att vara företagets viktigaste konkurrensfördelar på den kinesiska marknaden uppger Andreas Simonsson, verkställande direktör för verksamheten i Kina. Genom sitt helägda dotterbolag har Rudhäll fullständig kontroll på den lokala verksamheten och kan på så sätt säkerställa kvalitén i samtliga processer.

Genom att etablera egen verksamhet i Kina kommer företaget att vidareutveckla sin kompetens för att kunna svara mot kundernas specifika behov så att synliga miljöbesparingar uppnås. Kunderna i Kina lägger allt större vikt vid att optimera sina produktionsrutiner, att minimera tillverkningskostnader och att uppnå högre kvalitet och leveranssäkerhet. Rudhälls erfarenhet visar att kunderna kan spara upp till 20 % av råvarumaterial om produktionsmetoderna anpassas på rätt sätt utifrån detaljernas design och utformning.

Rudhäll har etablerat sin verksamhet i Ningbo eftersom staden erbjuder god logistik samt närhet till potentiella kunder och underleverantörer. Simonsson konstaterar att verksamheten i Kina har kommit bra igång och att Rudhälls huvudleverantörer huvudsakligen finns i Ningbo och Taiwan. Den kinesiska marknaden erbjuder enorma utvecklings- och försäljningsmöjligheter för Rudhäll tack vare en ständigt ökande kvalitetsmedvetenhet i landet.

Norden är i dag företagets huvudmarknad, men då Rudhälls kunder i allt högre grad tillverkar sina produkter i Kina finns det ett växande behov av att kunna erbjuda lokala leveranser och service. Kunderna kan därmed undvika transportförluster och får snabbare lösningar på eventuella kvalitetsproblem. Företaget äger en modern maskinpark i Gnosjö och besitter stor kompetens inom skärande bearbetning framförallt svarvning. Rudhäll arbetar således som underleverantör till i huvudsak fordonsindustrin och elektronikbranschen. Rudhäll producerar detaljer matchade till rätt tillverkningsteknik och råder därför ofta sina kunder inom val av tillverkningsmetoder, vilket resulterar i material-, energi- och tidsbesparingar.

 

Bild: Rudhäll Industri AB

Läs mer

Mot grön tillväxt, innovation, hälsa och välfärd

Efter att Nopef 2011 införde sina tre nya satsningsområden, kan vi redan konstatera att företagen visat ett stort intresse.

Brasilien

Processfilter expanderar i Brasilien

Det svenska miljöteknikföretaget Processfilter AB har startat försäljning av industriella filteranläggningar till industriföretag i Brasilien.

Kina

Etablering i Kina gav snabbt positiv tillväxt

För Næsby Maskinfabrik A/S (NMF) från Odense i Danmark var en etablering i Kina ett måste.