Mot grön tillväxt, innovation, hälsa och välfärd

case_gron_bigEfter att Nopef 2011 införde sina tre nya satsningsområden, kan vi redan konstatera att företagen visat ett stort intresse. Vi har mottagit ett stort antal ansökningar och merparten av bolagen har beviljats ett villkorslån. Av de beviljade lånen faller 22 inom området Nordisk spetskompetens, 18 lån berör grön tillväxt, miljöteknik och förnybar energi och 8 lån faller in under kategorin hälsa och välfärd. Etableringar i Brasilien ökar nu kraftigt och toppar statistiken. I Nopefs aktiva låneportfölj finns trots detta fortfarande flest projekt i Kina och Ryssland.

Läs mer

Mot grön tillväxt, innovation, hälsa och välfärd

Efter att Nopef 2011 införde sina tre nya satsningsområden, kan vi redan konstatera att företagen visat ett stort intresse.

Brasilien

Processfilter expanderar i Brasilien

Det svenska miljöteknikföretaget Processfilter AB har startat försäljning av industriella filteranläggningar till industriföretag i Brasilien.

Kina

Etablering i Kina gav snabbt positiv tillväxt

För Næsby Maskinfabrik A/S (NMF) från Odense i Danmark var en etablering i Kina ett måste.