Norska Cryogenetics etablerar laboratorium i Chile för fiskodlingsindustrin

FiskbildCryogenetics AS från Hamar har upprättat ett eget dotterbolag i Puerto Montt i Chile med hjälp av delfinansiering från Nopef. Där har företaget inrett ett modernt Cryo-laboratorium och ett lager för storskalig nedfrysning och lagring av mjölke. Detta ger möjligheter till effektiverad produktion av rom och bidrar till bättre lönsamhet inom fiskodlingsindustrin. Denna process bidrar till att garantera den genetiska mångfalden hos olika fiskarter, från bland annat lax, forell, coho lax och torsk.

Chile är den största producenten av lax efter Norge. Efter stora problem inom fiskodlingsindustrin i landet byggs nu volymerna upp igen och det finns stora förväntningar på vidareutveckling i regionen. Fiskodling är en väldigt viktig sektor i förhållande till antalet arbetsplatser i södra Chile och den sysselsätter omkring 20 000 anställda. Målsättningen för dotterbolaget är att leverera cryokonserveringstjänster och lagring för de 14 fiskodlingsföretagen i regionen.

Bild: Karin Beate Nøsterud – norden.org

Läs mer

Mot grön tillväxt, innovation, hälsa och välfärd

Efter att Nopef 2011 införde sina tre nya satsningsområden, kan vi redan konstatera att företagen visat ett stort intresse.

Brasilien

Processfilter expanderar i Brasilien

Det svenska miljöteknikföretaget Processfilter AB har startat försäljning av industriella filteranläggningar till industriföretag i Brasilien.

Kina

Etablering i Kina gav snabbt positiv tillväxt

För Næsby Maskinfabrik A/S (NMF) från Odense i Danmark var en etablering i Kina ett måste.