Processfilter expanderar i Brasilien

case_brasilien_bigEfter avklarad förstudie med delfinansiering från Nopef, har det svenska miljöteknikföretaget Processfilter AB startat försäljning av industriella filteranläggningar till industriföretag i Brasilien. Ett samarbete pågår också med en mekanisk verkstad som kan bygga filteranläggningarna på plats i São Paulo. Intresset för miljöteknik är starkt i Brasilien där svensk industri gjorde sin första exportaffär redan 1891. I dag finns det närmare 200 etablerade svenska bolag Brasilien. Banden stärktes ytterligare efter statsminister Fredrik Reinfeldts senaste besök i landet under våren. Brasilien är en stor marknad med kraftig tillväxt där kraven på industrins utsläpp nu ska skärpas ytterligare. Därmed har Processfilters produkter tiden på sin sida. Genom att ha lokal tillverkning minskar kostnaderna för frakt och för de höga importtullarna på industrigods. Processfiler får också en bättre insyn i och förståelse för den lokala marknaden.

Läs mer

Mot grön tillväxt, innovation, hälsa och välfärd

Efter att Nopef 2011 införde sina tre nya satsningsområden, kan vi redan konstatera att företagen visat ett stort intresse.

Brasilien

Processfilter expanderar i Brasilien

Det svenska miljöteknikföretaget Processfilter AB har startat försäljning av industriella filteranläggningar till industriföretag i Brasilien.

Kina

Etablering i Kina gav snabbt positiv tillväxt

För Næsby Maskinfabrik A/S (NMF) från Odense i Danmark var en etablering i Kina ett måste.