Reykjavik Geothermal investerar i Östafrika

Det isländska företaget Reykjavik Geothermal ehf har etablerat verksamhet i Östafrika för utvärdering av geotermisk energi. Tillsvidare har företaget etablerat sig genom ett dotterbolag i Etiopien och genom ett Joint Venture företag med en lokal partner i Tanzania. Företaget har även med delfinansiering från Nopef genomfört en förstudie i Kenya och påbörjat förhandlingar med myndigheter om utbyggning av geotermisk energi i landet.

Reykjavik Geothermal grundades 2008 av erfarna sakkunniga inom geotermisk energi. Företaget försöker ta i bruk outnyttjade investerings- och utvecklingsmöjligheter innanför geotermisk energi över hela världen. Bolagets affärsidé är att lokalisera och utveckla stora geotermiska koncessioner med kapacitet för kraftverk på 100 MWe eller mer, i länder där myndigheter har insett fördelarna med geotermisk kraftproduktion och antagit lagstiftning som stöder denna typ av verksamhet.

Reykjavik Geothermal vill föra vidare kunskap till lokala enheter och företaget är också engagerat i att introducera FN: s geotermiska program. Största delen av världens geotermiska resurser är nämligen ännu oupptäckta. Därutöver är den geotermiska energin en av jordens mest kostnadseffektiva energiformer. Eftersom jorden ständigt producerar värme kan geotermisk energi betraktas som förnybar energi och kraftanläggningarna opererar med nästan 0 % utsläpp.

Bild: Reykjavik Geothermal ehf.

Företag:

Reykjavik Geothermal ehf

Grundat år:

2008

Hemland:

Island

Projektland:

Kenya

Sektor:

Förnybar energi

Läs mer

Healthcare worker interviewing the patient
Sydafrika Tjänster

Hämtar sjukvård till människor

Finska HealthFOXs fjärrsjukvårdsanläggningar gör sjukvården mera tillgänglig i Sydafrika samtidigt som det har en positiv inverkan på miljön.

Cycled Tech pic Photo:Cycled
Avfall och återanvänding Nigeria

Cycled Technologies decentraliserar återvinning i Nigeria

Norskt företag skapar små, lokala plaståtervinningsenheter i Nigeria.

Puri Desert, Chile. Photo: Social Cities
Chile Vatten och avloppsvatten

Från grått till grönt

Social Cities sparade pengar och resurser genom att återvinna gråvatten på en av de torraste platserna på jorden.