Reykjavik Geothermal investerar i Östafrika

Det isländska företaget Reykjavik Geothermal ehf har etablerat verksamhet i Östafrika för utvärdering av geotermisk energi. Tillsvidare har företaget etablerat sig genom ett dotterbolag i Etiopien och genom ett Joint Venture företag med en lokal partner i Tanzania. Företaget har även med delfinansiering från Nopef genomfört en förstudie i Kenya och påbörjat förhandlingar med myndigheter om utbyggning av geotermisk energi i landet.

Reykjavik Geothermal grundades 2008 av erfarna sakkunniga inom geotermisk energi. Företaget försöker ta i bruk outnyttjade investerings- och utvecklingsmöjligheter innanför geotermisk energi över hela världen. Bolagets affärsidé är att lokalisera och utveckla stora geotermiska koncessioner med kapacitet för kraftverk på 100 MWe eller mer, i länder där myndigheter har insett fördelarna med geotermisk kraftproduktion och antagit lagstiftning som stöder denna typ av verksamhet.

Reykjavik Geothermal vill föra vidare kunskap till lokala enheter och företaget är också engagerat i att introducera FN: s geotermiska program. Största delen av världens geotermiska resurser är nämligen ännu oupptäckta. Därutöver är den geotermiska energin en av jordens mest kostnadseffektiva energiformer. Eftersom jorden ständigt producerar värme kan geotermisk energi betraktas som förnybar energi och kraftanläggningarna opererar med nästan 0 % utsläpp.

Bild: Reykjavik Geothermal ehf.

Läs mer

Industri och servicetjänster USA

Altum rensar upp de industriella processerna globalt

Finska Altums unika ultraljud baserade industriella reningsteknologi skapar mervärde i Nordamerika.

Case story - Cold
Avfall och återanvänding Vietnam

Innovativt förebyggande av översvämningar i Vietnam

Klimatförändringarna gör översvämningarna värre i Vietnam, men tack vare Colds översvämningsbarriär finns det nu en möjlig lösning.

Jordbruk, skogsbruk och fiske Kina Ryssland

Polars innovativa fiskeutrustning kan öka fångsterna och minska påverkan på den marina miljön

Polar Fishing Gear expanderade till Ryssland med hjälp av Nopef. Nu är de redo att titta på den kinesiska marknaden.