Svenska Prevas etablerar sig i Bangalore

Prevas_kroppadDet svenska bolaget Prevas AB är i full gång med att etablera sig på den indiska marknaden efter genomförd förstudie, som delfinansierats av Nopef. Prevas är ett IT-företag som utvecklar s.k. inbyggda system inom mjukvara, elektronik och mekatronik till sina kunders FoU-avdelningar samt IT-lösningar för att öka produktionsprocessernas effektivitet.

Eftersom många av bolagets kunder under de senaste åren har etablerat FoU- och produktionsverksamhet i Asien och Mellanöstern beslutade Prevas att genomföra en förstudie på den indiska marknaden. Detta har nu resulterat i en etablering av Prevas System Development India Private Ltd i Bangalore.

Under den inledande fasen av verksamheten har det indiska dotterbolaget utvecklat sitt affärskoncept. Detta innebär att de kan erbjuda sina nordiska kunder utvecklingsprojekt i Indien med nordisk kvalitet. Ett knappt tiotal projekt inom företagets huvudområden har tillsvidare genomförts via det indiska dotterbolaget.

Företaget är nu igång med att inleda följande fas i satsningen i Indien, nämligen att starta lokal försäljning till företag i Indien. Björn Andersson, Senior vice President Business Development, konstaterar ”att sälja våra tjänster i Indien är en stor utmaning då indiska kunder är mycket kräsna vad gäller utbudet av prisbilliga tjänster och konkurrensen är stenhård”. Prevas kommer därför att inleda med de europeiska bolag som finns på den indiska marknaden, säger Andersson.

 

Bild: Prevas AB

Läs mer

Mot grön tillväxt, innovation, hälsa och välfärd

Efter att Nopef 2011 införde sina tre nya satsningsområden, kan vi redan konstatera att företagen visat ett stort intresse.

Brasilien

Processfilter expanderar i Brasilien

Det svenska miljöteknikföretaget Processfilter AB har startat försäljning av industriella filteranläggningar till industriföretag i Brasilien.

Kina

Etablering i Kina gav snabbt positiv tillväxt

För Næsby Maskinfabrik A/S (NMF) från Odense i Danmark var en etablering i Kina ett måste.