Utrustning för olje- och gasindustrin i Saudiarabien

IK Stavanger_bild 1IK Stavanger AS från Norge har etablerat ett Joint Venture i Saudiarabien med målet att inleda produktion av s.k. pigging-utrustning, som används för att utföra inspektions- och servicearbeten på rörledningar inom olje- och gasindustrin. IK Stavanger står som majoritetsägare i IK-Saudi och planläggningen av fabriksbygget är redan i full gång. En tomt har lokaliserats och bolaget förväntas komma igång med byggandet vid årsskiftet, uppger IK Stavangers verkställande direktör Christian Bull Eriksson.

Fabriken i Saudiarabien kommer att ha lokalt anställd personal, med en ingenjörsavdelning, en produktionsavdelning och en serviceavdelning. Teknologin kommer att licensieras från IK Stavanger och tanken är att leverera till hela Gulf-området, med fokus på Saudiarabien som den största marknaden i regionen. Beslutet att etablera verksamhet i Saudiarabien har tagits på basis av en avslutad förstudie i regionen, som delfinansierats av Nopef.

Pigging kan genomföras utan att stoppa flödet genom rörledningen och möjliggör inspektion och rengöring av rörledningar genom att använda en s.k. ”gris” som man kör genom en begränsad del av rörledningen. Pigging-teknologin bidrar därmed till en minskad miljöbelastning och förbättrad säkerhet inom olje- och gasindustrin.

Efter att bolaget år 2011 grundade ett dotterbolag i Storbritannien har IK Stavanger satt fokus på vidare expansion. Företaget har konstaterat att Mellanöstern är en av de mest intressanta marknaderna vad gäller användning och produktion av pigging-utrustning. Det finns en begränsad produktion i regionen idag och det mesta importeras från övriga delar av världen. Saudiarabien är den största marknaden i regionen, med mer än 50 % av den årliga förbrukningen, och således finns det en stark efterfrågan bland lokala aktörer för upprättandet av en fabrik i landet för produktion av pigging-utrustning.

IK Stavanger är idag en av de största leverantörerna av pigging-produkter i Nordsjön. För att producera pigging-utrustning behövs en mångårig expertis och modern teknologi, något som IK Stavanger har tillgång till genom en lång erfarenhet av leveranser till offshore marknaden i Norge. IK Stavanger har i dag flera verksamhetsområden; specialiserade tekniska lösningar speciellt för Subsea-marknaden, instrumentation och kalibrering, torque tension inklusive utbildning och uthyrningstjänster av produkter, Pipe Intervention Services, dvs. rörledningstjänster, samt produktion av pigging-utrustning.

 

Bild: IK Stavanger AS

Läs mer

Mot grön tillväxt, innovation, hälsa och välfärd

Efter att Nopef 2011 införde sina tre nya satsningsområden, kan vi redan konstatera att företagen visat ett stort intresse.

Brasilien

Processfilter expanderar i Brasilien

Det svenska miljöteknikföretaget Processfilter AB har startat försäljning av industriella filteranläggningar till industriföretag i Brasilien.

Kina

Etablering i Kina gav snabbt positiv tillväxt

För Næsby Maskinfabrik A/S (NMF) från Odense i Danmark var en etablering i Kina ett måste.