Innovatiivista tulvien torjuntaa Vietnamissa

Ilmastonmuutos pahentaa tulvia Vietnamissa, mutta onneksi siihen on nyt ratkaisu, Cold Flood Barrier.

Sijaintinsa vuoksi Vietnam on erityisen altis ilmastonmuutosten vaikutuksille. Merenpinnan nousu voi aiheuttaa alavilla alueilla tulvia ja sykloneiden ja epätavallisen rankkojen monsuunisateiden kaltaiset äärisääilmiöt voivat lisätä tulvia, jokien liettymistä ja jokisuiden muutoksia. Vietnamille olisi tärkeää löytää edullisia ja helposti siirrettäviä tulvavalleja, joiden vaikutukset paikalliseen maisemaan ovat mahdollisimman pienet.

Tanskalainen yhtiö Cold A/S pystyi viemään tulvavalli-innovaationsa Vietnamiin Pohjoismaiden kehitysrahaston (NDF) ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö (NEFCO) tarjoaman rahoituksen turvin.

Nykyaikainen ratkaisu tulvien torjuntaan

”Tulvat ovat vakava ongelma Vietnamissa”, kertoo Andersen Consultin Lars Siggaard Andersen, joka on ollut tiiviisti mukana yhtiön kansainvälisessä laajentumisessa. ”Ne aiheuttavat joka vuosi ihmishenkien menetyksiä, ympäristövahinkoja ja taloudellisia vahinkoja. On arvioitu, että tulvien aiheuttamat vuosittaiset kustannukset vastaavat noin kolmea prosenttia Vietnamin bruttokansantuotteesta.”

Tällä hetkellä tulvavallit kootaan pääasiassa hiekkasäkeistä. Se vaatii kuitenkin paljon työtä ja pystyttäminen on hidasta. Myös vallien purkaminen tulvien jälkeen on raskasta ja likaista työtä. Muut tulvavallit ovat suuria betoniseiniä tai kovamuoviesteitä, mutta niiden pystyttäminen on hidasta ja vaatii raskaita työkoneita.

Cold Flood Prevention Barrier -tulvavallit ovat suuria PVC-säkkejä, jotka on helppo liittää yhteen. Ne voidaan rullata auki ja täyttää vedellä, jolloin ne muodostavat suojavallin, jolla voi suojata esimerkiksi teitä, rakennuksia tai muuta tärkeää infrastruktuuria tulvavesiltä. Tulvavallit ovat uudelleenkäytettäviä, mikä tekee niistä kestäviä ja energiatehokkaita ratkaisuja.

Kansainvälinen laajentuminen

”Näin, että Coldin ratkaisu sopisi loistavasti Vietnamiin”, Andersen kertoo. ”Vietnamiin laajentuminen on kuitenkin riskialtis ja kallis operaatio, joka vie aikaa. Suosittelin toimitusjohtaja Michael Coldille, että he ottaisivat yhteyttä Nopefiin ja hakisivat rahoitusta tutkimukselle, jossa selvitettäisiin mahdollisuuksia perustaa paikallinen yritys Vietnamiin.”

Nopefin (Pohjoismaiden projektivientirahaston) tuella toteutettiin esitutkimus, jonka tavoitteena oli toiminnan aloittaminen Vietnamissa. Nopef on rahoitusinstrumentti, joka tukee pohjoismaisten pienten ja keskisuurten yritysten (PK-yritysten) kestävää kehitystä edistävää kansainvälistymistä. Sitä hallinnoi NEFCO ja rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvosto. Tutkimuksessa kävi ilmi Coldin tulvavallien markkinapotentiaali Vietnamissa. Samalla selvisi kuitenkin myös se, kuinka tärkeää paikallisen yrityksen perustaminen oli markkinoille pääsyn kannalta.

”Esitutkimus kertoi meille kaksi olennaista seikkaa”, selittää Cold A/S:n toimitusjohtaja Michael Cold. ”Ensinnäkin havaitsimme, että meidän on oltava läsnä Hanoissa, lähellä paikallisia poliittisia päättäjiä, vaikka maan kaupallinen keskus on Ho Chi Minh City. Toiseksi opimme, että meillä täytyy olla paikallisia kumppaneita.”

Kun mahdolliset kumppanit oli löydetty, yhtiö haki Nordic Climate Facility (NCF) -ilmastorahastolta tukea ratkaisun esittelyn rahoittamiseen. NCF on Pohjoismaisen kehitysrahaston perustama ja hallinnoima rahoitusinstrumentti, joka rahoittaa innovatiivisia ilmastonmuutokseen liittyviä hankkeita. NCF:n rahoituksen turvin Cold perustaa esittelykohteita, joilla pilotoidaan tulvavallin käyttöä paikallisissa oloissa niin Hanoin keskustassa kuin maaseudullakin ja parannetaan ratkaisun paikallista näkyvyyttä.

”Tähän mennessä olemme perustaneet paikallisen korjaamon Hanoihin. Pitkän aikavälin suunnitelmissa on perustaa maahan oma tuotantolinja”, Michael Cold selittää.

Onnistuneen Vietnamin markkinoille pääsyn ja ensimmäisten kasvuun tähtäävien askelien jälkeen Cold suunnittelee seuraavaksi laajentavansa toimintaansa alueella ja toteuttaa parhaillaan Nopefin rahoittamaa esitutkimusta Thaimaassa.

”Suurin haaste on Tanskan ja Vietnamin liiketoimintakulttuurien erilaisuus”, Andersen selittää. ”Vietnamilaiset muistuttavat tanskalaisia siinä, että he ovat rentoja ja osaavat nauraa itselleen. Päätösten tekoon vietnamilaiset kuitenkin käyttävät paljon aikaa, kun taas tanskalaiset ovat kärsimättömämpiä. Hyvä asia on, että kaikki tunnustavat tulvien olevan ongelma ja että tämä ongelma voidaan ratkaista yhteistyöllä.”

Toisiaan täydentävät rahoitusinstrumentit

NDF ja NEFCO tarjoavat erilaista rahoitusta pohjoismaisille PK-yrityksille, jotka suunnittelevat kasvua laajentumalla ulkomaille.

”Nopef ja NCF ovat toisiaan täydentäviä rahoitusinstrumentteja. Rahoituslaitoksina meillä on omat mandaattimme ja instrumenttimme, mutta pyrimme yhteistyössä tukemaan pohjoismaisia yrityksiä”, kertoo NEFCOn Investment Officer Søren Rasmussen.

Nopefin rahoitus auttaa pohjoismaisia PK-yrityksiä kansainvälistymään ja laajentamaan ympäristöratkaisujaan EU- ja Efta-maiden ulkopuolelle. Rahoitusta myönnetään tehtyjen hakemusten pohjalta. NCF tarjoaa ehdotuspyyntöihin perustuen määrärahapohjaista rahoitusta alkuvaiheen hankkeille, joiden avulla voidaan testata innovatiivisia ilmastoon liittyviä liiketoimintakonsepteja kehitysmaissa.

”Meille tulee paljon hanke-ehdotuksia, jotka ovat ennen NFC-rahoituksen hakemista saaneet rahoitusta Nopefilta. Tieto siitä, että esitutkimus on tehty, antaa meille varmuutta liiketoimintakonseptin toimivuudesta,” selittää NDF:n NFC-johtaja Emeli Möller.

”Olen todella tyytyväinen yhteistyöhön NDF:n ja NEFCOn kanssa”, Michael Cold kertoo. ”Noin 90 prosenttia tanskalaisista yrityksistä on pieniä, ja ne tarvitsevat tällaisia mahdollisuuksia voidakseen laajentua. Toivottavasti ihmiset ymmärtävät, kuinka tärkeitä nämä rahoituslaitokset ovat yritystemme tukemisessa ja ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa kestävän kehityksen mukaisella tavalla.”

Teksti: David J. Cord
Kuvat: Emeli Möller

Lue lisää

Differ AS
Energiatehokkuus Kenya Uusiutuva energia

Differ edistää uusiutuvan energian käyttöä terveydenhoitoalalla Keniassa

Norjalainen uusiutuvan energian yritys Differ AS on mukana käynnistämässä kestävää siirtymää Kenian terveydenhoitoalalla innovatiivisella pay as you go aurinkoenergiamallillaan.

Manna Insect containers in Kenya. Photo: Manna Insect
Kenya Maatalous, metsätalous ja kalastus

Hyönteisiin perustuva kiertotalousratkaisu tuo maataloudelle kolminkertaisen hyödyn

Nopef rahoitti esitutkimuksen Manna Insectin laajentumisesta Keniaan. Nyt eri puolilla maailmaa ollaan kiinnostuneita tutustumaan lähemmin, miten paikallisesti tuotetut hyönteiset voivat käsitellä biojätettä, lannoittaa satoja ja ruokkia eläimiä.

DTE’s fully automated aluminum composition analyzer. Photo: DTE
Teollisuus ja huoltopalvelut USA

Tehokkuutta energiaintensiiviselle alalle

Islantilainen DTE kehitti menetelmän sulan metallin testaamiseen tuotannon aikana, mikä parantaa energiatehokkuutta, turvallisuutta ja tuloksia.