Apply for funding


Apply for funding from Nopef

How to get started with an application for your project:

2. If you want an initial assessment of your planned internationalisation and its eligibility for a conditional loan from Nopef, please fill in our project proposal form below. You are also welcome to give us a call.

3. Complete the application form in English, Danish, Norwegian, Swedish or Finnish.

4. Send the application form as a Word document together with the latest annual accounts, including the auditor’s report, a company registration document and other relevant attachments to info@nopef.com.

 

 

Ansökningsfrister

Nopef har en pågående ansökningsprocess och tar emot finansieringsansökningar kontinuerligt. Följande tidsfrister måste dock uppfyllas för att garantera att en ansökan behandlas med säkerhet under en specifik finansieringsrunda.

Spring 2023

24 February
7 April
19 May

Autumn 2023

1 September
6 October
11 November

Behandlingstiden för en fullständig ansökan är vanligen 5–6 veckor från ovannämnda datum.

Nopef bedömer ansökningar i enlighet med utvärderingskriterierna, som anges i finansieringsvillkoren och inom omfattningen för tillgängliga medel. Ansökande företag får endast ha en ansökan under behandling och inte mer än ett aktivt projekt i taget.

Forms


Project proposal form
Status report (download and open with Adobe Reader)
Final report (download and open with Adobe Reader)
Instructions for cost accounting and auditing
Cost accounting form
Standard terms