Hyönteisiin perustuva kiertotalousratkaisu tuo maataloudelle kolminkertaisen hyödyn

Nopef rahoitti esitutkimuksen Manna Insectin laajentumisesta Keniaan. Nyt eri puolilla maailmaa ollaan kiinnostuneita tutustumaan lähemmin, miten paikallisesti tuotetut hyönteiset voivat käsitellä biojätettä, lannoittaa satoja ja ruokkia eläimiä.

Maatalous on runsaasti jätettä tuottava ala. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) arvioi, että kolmasosa kaikista ihmisen toiminnan aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin maatalouden elintarviketuotannosta. Siksi kaikilla parannuksilla voi olla merkittävä myönteinen vaikutus, ja se juuri on Manna Insectin toiminnan tarkoitus.

Suomalainen Manna Insect on kehittänyt ratkaisun, jossa hyödynnetään mustasotilaskärpäsen toukkia biojätteen käsittelyssä. Samalla prosessi tuottaa parempaa rehua eläimille ja sivutuotteena lannoitetta maatalouden tarpeisiin. Se on innovatiivinen kiertotalousratkaisu, jota ei kuitenkaan ollut vielä testattu käytännössä. Manna Insectin perustaja ja toimitusjohtaja Ykä Marjanen otti yhteyttä Nopefiin voidakseen toteuttaa esitutkimuksen ratkaisun käyttämisestä Keniassa.

Hyönteiset kiertotaloudessa

”Emme myy hyönteisten lopputuotetta, vaan ratkaisun, jonka avulla ihmiset voivat tuottaa sitä itse”, Marjanen selittää. ”He voivat käyttää hyönteisiä joko elävinä tai kuivattuina eläinten rehuksi, esimerkiksi kanojen ruokkimiseen. Frassi eli hyönteisten uloste on erinomaista lannoitetta pelloille. Lisäksi järjestelmä sopii mainiosti biojätteen käsittelyyn. Yrittäjä voi esimerkiksi myydä palvelua ravintoloille tai myymälöille ja käyttää heidän jätettään arvokkaana raaka-aineena.”

Kasvien kasvattaminen eläinten ravinnoksi ja eläinten käyttäminen sitten ihmisravinnoksi ei ole tehokasta. Kiertotalousratkaisu – biojätteen käyttäminen toukkien ruokkimiseen ja toukkien käyttäminen eläinten ruokkimiseen – voisi tuottaa saman tuloksen vähäisemmällä luonnonvarojen käytöllä. Erään tutkijan mukaan hyönteisten käyttö voi säästää ympäristöä 2–5-kertaisesti perinteisiin maataloustuotteisiin verrattuna.

”Manna Insect herätti mielenkiintomme, sillä heidän ratkaisunsa voi tarjota useita ympäristöhyötyjä”, kertoo Nefcon Senior Investment Officer Victor Degerlund. ”Manna Insectin ratkaisulla tuotettava hyönteisproteiini korvaa soijaproteiinin, jonka tuottamiseen ja kuljettamiseen tarvittava vesi, maa-alue ja polttoaine voivat aiheuttaa ympäristöhaittoja. Lisäksi Manna Insect käyttää raaka-aineena biojätettä kiertotalousratkaisun muodossa. Paikallinen tuotanto vähentää kuljetuksissa käytettävien fossiilisten polttoaineiden määrää.”

Mustasotilaskärpänen on hyvä valinta tällaiseen hankkeeseen. Ne syövät monenlaista orgaanista materiaalia ja kasvavat nopeasti helposti hallituissa ympäristöissä.

Yrityksen ratkaisussa käytetään 20-jalkaista merikonttia, jossa on ilmastointijärjestelmä ja tasot hyönteisten kasvattamista varten. Ohjelmistojärjestelmä seuraa kasvatusprosessia, ja ympäristön optimoinnissa hyödynnetään koneoppimista. Se säätää lämpötilaa ja kosteutta tarpeen mukaan.

”Halusimme kehittää järjestelmän, jota voidaan käyttää paikallisten materiaalien kanssa. Emme lähetä valtavia merikontteja eri puolille maailmaa, vaan toimitamme vain ohjelmiston ja ohjausyksikön ja koulutamme asiakkaita käyttämään sitä”, Marjanen sanoo. ” Ideana on tehdä ratkaisusta mahdollisimman helppo ja yksinkertainen. Sen käyttämiseen ei tarvita hyönteistieteen tohtorintutkintoa.”

Manna environmental impact.

Manna ympäristövaikutus. Kuva: Manna Insect

Todellisia tuloksia

Manna Insectin asiakkaat halusivat nähdä lupaavan konseptin toimivan myös käytännössä. Mahdollinen kumppani Keniassa ajatteli, että siitä voisi olla paikallisille maanviljelijöille paljon hyötyä, ja ehdotti pilottihanketta. Manna Insect selvitti, voisiko tällainen pilottihanke onnistua, ja pyysi Nopefilta apua esitutkimuksen rahoittamiseen.

”Esitutkimus ei ollut pelkkä markkinatutkimus. Sen avulla pääsimme tapaamaan viljelijöitä, rehuntuottajayhtiöitä, mahdollisia yhteistyökumppaneita ja monia muita”, Marjanen kertoo. ”Se rohkaisi meitä yrittämään pilotointia, joka osoitti, että ratkaisumme toimisi Kenian kuumassa ilmanalassa yhtä hyvin kuin Suomen kylmyydessäkin.”

Ratkaisu toimi niin hyvin, että kysynnän seurauksena Manna Insect palkkaa Keniaan kaksi työntekijää. Tulevaisuus näyttää valoisalta. Kiinnostus on herännyt eri puolilla maailmaa, ja yritys saattaa toteuttaa pian muitakin laajentumisselvityksiä esimerkiksi Intian markkinoilla.

”Tämän menestyksekkään pilottihankkeen jälkeen yritys voi ryhtyä tutkimaan muitakin markkinoita”, Degerlund sanoo. Jos he päättävät tehdä niin, keskustelemme mielellämme yhteistyöstä heidän kanssaan myös jatkossa, sillä he edustavat juuri sellaista ilmastopositiivista pohjoismaista ratkaisua, jollaisia etsimme.”

”Nopef on tehnyt byrokratian ja päätöksentekoprosessin mahdollisimman helpoksi”, Marjanen sanoo lopuksi. ”He ovat kiinnostuneita innovatiivisista lähestymistavoista ja aloista ja ovat avoimia kysymyksille ja esitetyille huolenaiheille. Heidän avullaan saimme aikaan myönteisiä, konkreettisia tuloksia.”

Rahoitusta pohjoismaisille ympäristöalan pk-yrityksille – miten Nopefin rahoitusta haetaan

Rahoitushakemuksen aloittaminen hanketta varten:
1. Tutustu Nopefin rahoitusvaihtoehtoihin ja hakemusten hyväksymisperusteisiin.
2. Jos haluat alustavan arvion suunnittelemastanne kansainvälistymisestä ja sen soveltuvuudesta Nopefin rahoituksen kohteeksi, täytä projektiehdotuslomake tai ota yhteyttä Nopef-tiimiimme.
3. Täytä hakemus ja lähetä se ja tarvittavat liitteet osoitteeseen info@nopef.com

Tutustu Nopefin hyväksymisperusteisin ja hae rahoitusta

 

Teksti: David J. Cord

Lue lisää

Manna Insect containers in Kenya. Photo: Manna Insect
Kenya Maatalous, metsätalous ja kalastus

Hyönteisiin perustuva kiertotalousratkaisu tuo maataloudelle kolminkertaisen hyödyn

Nopef rahoitti esitutkimuksen Manna Insectin laajentumisesta Keniaan. Nyt eri puolilla maailmaa ollaan kiinnostuneita tutustumaan lähemmin, miten paikallisesti tuotetut hyönteiset voivat käsitellä biojätettä, lannoittaa satoja ja ruokkia eläimiä.

DTE’s fully automated aluminum composition analyzer. Photo: DTE
Teollisuus ja huoltopalvelut USA

Tehokkuutta energiaintensiiviselle alalle

Islantilainen DTE kehitti menetelmän sulan metallin testaamiseen tuotannon aikana, mikä parantaa energiatehokkuutta, turvallisuutta ja tuloksia.

Etelä-Sudan Keski-Afrikan tasavalta Somalia Uusiutuva energia

Uusiutuvaa energiaa rauhantyölle

Norjalainen Kube Energy on erikoistunut uusiutuvaan energiaan syrjäisillä ja kehittyvillä alueilla. Yritys rakentaa aurinkoenergiaa kansainvälisten järjestöjen hankkeiden tueksi.