PatoGenin tekniikka tekee vesiviljelystä paremmin ympäristöä säästävää

Kalanviljelyn tehostuminen voi vaarantaa valtamerien ekosysteemejä. Norjalaislähtöinen PatoGen sai Nopefilta tukea ympäristöä säästävien vesiviljelyratkaisujensa vientiin Etelä-Amerikkaan.

Merenelävät kuuluvat tärkeänä osana ruokapöytään kaikkialla maailmassa. Kalaa syödään keskimäärin henkeä kohti noin 20 kiloa vuodessa, ja siitä noin puolet on viljeltyä. Norjalainen PatoGen-yhtiö on keskittynyt vesiviljelyn kehittämiseen alan tuottavuuden parantamiseksi, eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi ja ympäristön suojelemiseksi. PatoGen anoi Pohjoismaiden projektivientirahastolta Nopefilta rahoitusta käytännössä kokeillun ratkaisunsa toteuttamiseen Chilessä.

”Olen itse asiassa edellisessä työssäni Cryogenetics AS:llä työskennellyt Nopefin kanssa Yhdysvalloissa ja Chilessä toteutettujen hankkeiden yhteydessä”, PatoGenin toimitusjohtaja Jørn Ulheim kertoo. ”PatoGenillä tavoitteemme oli viedä eurooppalaista tekniikkaa Chileen, joten päätin lähestyä Nopefia uudelleen ja pyytää rahoitusta esitutkimusta varten.”

Vesiviljelyn, josta käytetään myös nimitystä kalankasvatus, merkitys maailman merenelävien tuotannossa kasvaa koko ajan. Monet luonnon kalakannat on ylikalastettu, mutta vesiviljely voi tarjota ympäristöä säästävän kasvatetun kalan lähteen. Kalankasvattamot voivat olla tuottavampia kuin luonnon kalakannat ja tuoda taloudellisia etuja erityisesti maaseudulla.

”Yksi vesiviljelyn haasteista on suuren kalamäärän keskittyminen pienelle alueelle”, Ulheim jatkaa. ”Virukset, bakteerit ja meritäiden kaltaiset loiset voivat levitä tällaisessa populaatiossa nopeasti.”

Tekniikka auttaa ymmärtämään kalapopulaatioita

PatoGen tarjoaa tietoja, jotka auttavat estämään tautien ja loisepidemioiden puhkeamisen, sekä tietoja siitä, miten mahdollisia puhjenneita epidemioita voi torjua. He käyttävät reaaliaikaisen polymeraasiketjureaktion (PCR), sekvensoinnin ja histopatologisten menetelmien kaltaisia tekniikoita. Jotkin tuotteet ovat heidän itsensä kehittämiä.

”Kun kaloja kuolee tuntemattomasta syystä, kalanviljelijä lähettää meille kudosnäytteitä, jotka me analysoimme laboratoriossamme”, Ulheim selittää. ”PatoGenin uusinta tekniikkaa edustavat laboratoriot analysoivat päivittäin tuhansia näytteitä. Voimme selvittää populaation terveyden ja jos uusia patogeenejä on kehittymässä, voimme keskustella asiasta asiakkaidemme kanssa.”

Kemikaalien ja antibioottien liikakäyttö on jo pitkään ollut ongelma maaeläinten kasvatuksessa, ja sama on nyt tapahtumassa joissakin vesiviljelymuodoissa.

”PatoGen auttaa vähentämään näiden tuotteiden käyttöä tai käyttämään niitä oikeampina annoksina”, Ulheim sanoo. ”Ratkaisujemme ansiosta kalanviljelijät voivat antaa oikean hoidon juuri oikeaan aikaan, mikä vähentää kemikaalien käyttöä ja vähentää vesiviljelyn tuottamaa ympäristörasitusta.”

Hyväksi Chilen vesiviljelylle

Jos olet syönyt norjalaista kasvatettua kalaa, olet todennäköisesti jo hyötynyt PatoGenin tekniikasta. Vesiviljely kuitenkin kehittyy kaikkialla maailmassa, joten vuonna 2016 PatoGen lähestyi Nopefia tutkiakseen laajentumista Chilen suurelle ja kehittyneelle vesiviljelyalalle.

”Olemme nyt perustaneet yhtiön Chileen, ja meillä on kaksi työntekijää Puerto Varasissa”, Ulheim sanoo. ”Tekniikkaamme käyttää tällä hetkellä kolme chileläistä asiakasta. Pitkän aikavälin tavoitteemme on lisätä kapasiteettiamme paikan päällä. Joko avaamme oman laboratorion tai otamme kumppaniksi jonkin paikalliseen laboratorion voidaksemme paremmin palvella paikallisia tarpeita.”

PatoGenin kokemus Euroopasta tukee hyvin vesiviljelyä Chilessä, erityisesti heidän suuria lohi- ja taimenkasvattamoitaan.

Vähemmän lääkkeitä ja kemikaaleja

”Pyrimme edesauttamaan ympäristöjalanjäljen pienentämistä Chilessä samalla tavalla kuin ala on onnistunut tekemään Norjassa”, Ulheim sanoo. ”Chilellä on merkittävä asema atlantinlohen maailmanlaajuisessa kaupassa. Kuluttajat auttavat näiden muutosten toteuttamisessa, sillä he edellyttävät ruokansa olevan kestävän kehityksen mukaista ja alkuperältään paremmin dokumentoitua. Työkalumme ovat tarpeellisia välineitä otettaessa näitä askeleita kohti kestävää kehitystä.”

Norjalaiset kalanviljelijät ovat torjuneet meritäitä vetyperoksidilla ja muilla kemikaalikäsittelyillä, mutta meritäi on kehittämässä vastustuskyvyn näille käsittelyille. PatoGenin ratkaisut voivat auttaa välttämään tämän kehityksen Chilessä. Lisäksi antibioottien käyttö on harvinaista Norjassa, mutta lisääntymään päin Chilessä. PatoGenin tavoite on auttaa Chileä vähentämään projektin kuluessa vetyperoksidin käyttöä 1 500 tonnilla ja antibioottien käyttöä 278 tonnilla vuosittain.

”Nopef on erinomainen työkalu, sillä rahoituksen saaminen on usein vaikeaa. Joidenkin luottolaitosten hakemukset ovat niin monimutkaisia, että on palkattava asiantuntija pelkästään niiden täyttämistä varten”, Ulheim sanoo. ”Nopefin kanssa toimiminen on selkeää ja prosessin seuranta on toimivaa. Tähän mennessä olen toiminut heidän kanssaan kolme kertaa, ja kokemukseni heistä ovat aina olleet hyviä.”

Teksti: David J. Cord
Kuva: PatogenAnalyse AS

Huomautus: Alan tilastotiedot ovat peräisin YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön julkaisusta ”The state of world fisheries and aquaculture; 2016”

Lue lisää

Manna Insect containers in Kenya. Photo: Manna Insect
Kenya Maatalous, metsätalous ja kalastus

Hyönteisiin perustuva kiertotalousratkaisu tuo maataloudelle kolminkertaisen hyödyn

Nopef rahoitti esitutkimuksen Manna Insectin laajentumisesta Keniaan. Nyt eri puolilla maailmaa ollaan kiinnostuneita tutustumaan lähemmin, miten paikallisesti tuotetut hyönteiset voivat käsitellä biojätettä, lannoittaa satoja ja ruokkia eläimiä.

DTE’s fully automated aluminum composition analyzer. Photo: DTE
Teollisuus ja huoltopalvelut USA

Tehokkuutta energiaintensiiviselle alalle

Islantilainen DTE kehitti menetelmän sulan metallin testaamiseen tuotannon aikana, mikä parantaa energiatehokkuutta, turvallisuutta ja tuloksia.

Etelä-Sudan Keski-Afrikan tasavalta Somalia Uusiutuva energia

Uusiutuvaa energiaa rauhantyölle

Norjalainen Kube Energy on erikoistunut uusiutuvaan energiaan syrjäisillä ja kehittyvillä alueilla. Yritys rakentaa aurinkoenergiaa kansainvälisten järjestöjen hankkeiden tueksi.