Seasight Davitsin nosturit avaintekijä merituulienergian tuotannossa

Tanskalaisen taavettinosturien toimittajan laajentuminen Kaakkois-Aasiaan alkoi esitutkimuksella, jonka tuloksena oli yhtiön perustaminen Taiwaniin.

Seasight Davits ApS on merituulivoima-alalla tunnettu taavettinosturien toimittaja. Yritys toteutti Nopefin (Pohjoismaiden projektivientirahaston) taloudellisella tuella esitutkimuksen laajentumisestaan Taiwanin markkinoille. Esitutkimus koski yhteisyrityksen perustamista paikallisen liiketoimintakumppanin kanssa nosturien käyttöönottoa, huoltoa, koulutusta, myyntiä ja markkinointitukea varten.

Tämän esitutkimuksen tuloksena perustettiin Taiwaniin uusi haarayhtiö, Seasight Davits TW. Sen avulla Seasight Davits pystyy laajentamaan toimintaansa Aasian ja Tyynenmeren alueelle, jossa on lähellä muita potentiaalisia markkina-alueita, kuten Japani, Vietnam ja Etelä-Korea.

Avaus merituulivoiman kasvukeskukseen

Seasight Davitsin nosturit ovat kriittisen tärkeitä tuulivoimaloiden ja merituulipuistojen toiminnalle. Jokaisen tuulivoimalan juurelle on asennettava nosturi voimalan huolto- ja korjaustöissä tarvittavien laitteiden nostamista varten. Jos nosturiin tulee vika, tuulivoimalan korjaus- ja huoltotöitä ei voida tehdä. Nosturi toimii myös henkilöstön hätäpoistumistienä.

Taiwanin Taichung on yksi merituulivoiman kuumimmista markkina-alueista ja kasvukeskuksista, joten se oli Seasight Davitsille looginen valinta, kun he päättivät tutkia mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa Euroopan ulkopuolelle.

”Nosturiemme rakenne ja toimivuus tunnetaan alalla hyvin. Perustamalla haarayhtiön Taiwaniin edistämme tanskalaisia merituulivoimaratkaisuja ja luomme pohjan toimintamme laajentamiselle Aasian markkinoilla”, kertoo Seasight Davitsin Chief Commercial Officer Alex Kristensen.

Edistää uusiutuvan energian kasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä

Yhtiön toiminnan laajentuminen kansainvälisille markkinoille edistää suoraan kestävää kehitystä tukemalla uusiutuvan energian tuotannon kasvua. Seasight Davitsin nostureissa käytetään kemikaalien sijaan biohajoavaa öljyä ja niiden suunnittelussa on otettu huomioon öljyvuotojen estäminen. Lisäksi nosturien nostonopeus on kaksinkertainen. Kun työkalujen ja lastin siirtäminen nopeutuu, niitä kuljettavien alusten odotusajat lyhenevät, mikä vähentää alusten kuluttaman polttoaineen määrää. Tämäkin lisää osaltaan yhtiön teknologian myönteisiä ympäristövaikutuksia.

Seasight Davitsin nosturit kehitetään ja valmistetaan Tanskassa, ja yhtiö vastaa itse niiden myynnistä ja huollosta. Merituulivoimalaitoskäyttöön tarkoitettujen nosturien myynnistä ja huollosta vastaavan yrityksen perustaminen Taiwaniin voi tuoda lisää työpaikkoja myös Pohjoismaissa.

”Taiwan on Seasight Davitsin toinen haarayhtiö, ja olemme jo aloittaneet valmistelut kolmannen yhtiön perustamiseksi Yhdysvaltoihin. Nopefin rahoituksesta on ollut valtavasti hyötyä kaltaisellemme pienelle yritykselle, jolla on kunnianhimoisia suunnitelmia”, Kristensen sanoo.

Nopef tarjoaa rahoitusta pohjoismaisten ympäristö- ja kestävän kehityksen ratkaisujen demonstraatiohankkeisiin, laajentumiseen ja kasvuun maailmanmarkkinoilla tähtääviin esitutkimuksiin, jotka edesauttavat pohjoismaista visiota tehdä Pohjolasta maailman kestävin alue. Vuonna 1982 perustettu Nopef on toimintansa aikana tukenut rahoituksellaan 3 240 hanketta, joiden yhteisarvo on 112 miljoonaa euroa ja jonka seurauksena 1 150 pohjoismaista pk-yritystä on laajentunut kansainvälisille markkinoille. Nopefia rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvosto ja sitä hallinnoi Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö Nefco.

”Seasight Davits on hyvä esimerkki pohjoismaisesta merituulivoima-alan alihankkijasta, joka tarjoaa keskeytymättömän uusiutuvan energiantuotannon kannalta välttämättömiä komponentteja”, sanoo Søren Berg Rasmussen, Investment Manager, Nefco.

Rahoitusta pohjoismaisille ympäristöalan pk-yrityksille – miten Nopefin rahoitusta haetaan

Näin aloitat rahoitushakemuksen tekemisen hanketta varten:

  1. Tutustu Nopefin rahoitusvaihtoehtoihin ja hakukriteereihin.
  2. Jos haluat alustavan arvion suunnittelemastanne kansainvälistymisestä ja sen soveltuvuudesta Nopefin rahoituksen kohteeksi, täytä projektiehdotuslomake tai ota yhteyttä Nopef-tiimiimme
  3. Täytä hakemus ja lähetä se ja tarvittavat liitteet osoitteeseen info@nopef.com

Tutustu Nopefin hakukriteereihin ja hae rahoitusta

Yritys:

Seasight Davits ApS

Perustettu:

2011

Kotimaa:

Tanska

Kohdemaa:

Taiwan

Sektori:

Uusiutuva energia

Panostus pohjoismaiseen visioon:

Ympäristöä säästävä meritalous

Lue lisää

Differ AS
Energiatehokkuus Kenya Uusiutuva energia

Differ edistää uusiutuvan energian käyttöä terveydenhoitoalalla Keniassa

Norjalainen uusiutuvan energian yritys Differ AS on mukana käynnistämässä kestävää siirtymää Kenian terveydenhoitoalalla innovatiivisella pay as you go aurinkoenergiamallillaan.

Manna Insect containers in Kenya. Photo: Manna Insect
Kenya Maatalous, metsätalous ja kalastus

Hyönteisiin perustuva kiertotalousratkaisu tuo maataloudelle kolminkertaisen hyödyn

Nopef rahoitti esitutkimuksen Manna Insectin laajentumisesta Keniaan. Nyt eri puolilla maailmaa ollaan kiinnostuneita tutustumaan lähemmin, miten paikallisesti tuotetut hyönteiset voivat käsitellä biojätettä, lannoittaa satoja ja ruokkia eläimiä.

DTE’s fully automated aluminum composition analyzer. Photo: DTE
Teollisuus ja huoltopalvelut USA

Tehokkuutta energiaintensiiviselle alalle

Islantilainen DTE kehitti menetelmän sulan metallin testaamiseen tuotannon aikana, mikä parantaa energiatehokkuutta, turvallisuutta ja tuloksia.