Tehokkuutta energiaintensiiviselle alalle

Islantilainen DTE kehitti menetelmän sulan metallin testaamiseen tuotannon aikana, mikä parantaa energiatehokkuutta, turvallisuutta ja tuloksia.

Alumiini on yksi maailman tärkeimmistä aineista, mutta sen valmistaminen vaatii valtavan määrän energiaa. Islantilainen yritys DTE on kehittänyt tavan, jolla voi merkittävästi vähentää metallien tuotannossa syntyvää jätettä hyödyntämällä innovatiivista sulan metallin analysointiprosessia. Nopef myönsi rahoitusta DTE:n pilottihankkeelle Amerikassa, ja hankkeen tulokset ylittivät kaikki odotukset.

”Alumiinin valmistus on tehokas prosessi, jossa hyödynnetään uusinta tekniikkaa lukuun ottamatta yhtä osa-aluetta: metallin testausta tuotannon aikana”, kertoo DTE:n toimitusjohtaja Karl Ágúst Matthíasson, ”Normaali toimintatapa on se, että joku pukee päälleen suojapuvun, ottaa fyysisen näytteen metallista, jäähdyttää sen ja lähettää sen tehtaalla olevaan laboratorioon, jossa se analysoidaan ja tulosten perusteella päätetään, täytyykö tuotantoprosessiin tehdä säätöjä. Tämä on hidas ja tehoton prosessi, jota on käytetty jo sata vuotta sitten.”

Lasereita ja koneoppimista

Alumiinia käytetään usein lejeerinkinä, johon on sekoitettu kuparin, magnesiumin ja piin kaltaisia aineita kanssa vaihtelevina pitoisuuksina käyttötarkoituksen mukaan. Matthíasson käyttää vertauksena keskiaikaista ”ikuista pataa”: ruokaa, johon lisätään uusia aineksia sitä mukaa, kun siitä otetaan valmista ruokaa pois.

”Mutta toisin kuin ikuisessa padassa yhden ainesosan epätasapaino tekee koko alumiiniseoksesta käyttökelvottoman”, hän kertoo. ”Koko erä on ehkä hylättävä ja tehtävä kokonaan uusi.”

Nykyisillä tuotantoprosesseilla jopa 20 prosenttia valmistetusta alumiinista on koostumukseltaan virheellistä ja on hävitettävä tai käsiteltävä uudelleen. Koska alumiinin valmistus tuottaa noin 3 prosenttia maailman teollisuuden hiilidioksidipäästöistä, kaikilla tehokkuuden parantumisilla on valtava merkitys.

DTE on kehittänyt nerokkaan ratkaisun, jossa kehitetään plasmaa kohdistamalla lasersäteitä sulaan metalliin. Anturit havaitsevat kunkin alkuaineen atomispektrit. Tekoälypohjainen analytiikka auttaa tietojen tulkinnassa ja mahdollistaa ennennäkemättömän tarkan kuvan tuotantoprosessista. Se auttaa ohjaamaan prosessia tavalla, joka minimoi koostumukseltaan virheelliset erät.

Idea on loistava, mutta sen toimivuus on myös todistettava käytännössä. DTE lähestyi Nefcoa selvittääkseen, voisivatko he saada Nopef-rahoitusta esitutkimukseen, joka koski toimintaa Pohjois-Amerikassa yhdessä maailman johtavan alumiinintuottajan Novelisin kanssa.

Tehokkuus auttaa säästämään energiaa

”DTE herätti kiinnostuksemme, sillä heidän ratkaisunsa lupasi automaatiota, tehokkuutta ja nopeutta hyvin energiaintensiiviselle alalle. Parantunut energiatehokkuus on merkittävä askel ilmastonmuutoksen torjunnassa”, kertoo  Mikael Reims, Vice President, Origination, Nefco.

”Lisäksi DTE:n ratkaisu parantaa työturvallisuutta. Testauksen automatisoinnin ansiosta kenenkään ei tarvitse altistua vaaralliselle sulalle metallille.”

Novelis on maailman suurin alumiinin kierrättäjä, joka käsittelee vuosittain kaksi miljoonaa tonnia kierrätysalumiinia. Kierrätys on ympäristön kannalta paljon parempi vaihtoehto kuin neitseellisten raaka-aineiden käyttö. Se kuluttaa vähemmän energiaa, vähentää alumiinijätteen päätymistä kaatopaikoille ja estää kaivostoiminnan haittavaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle. Nopefin rahoittaman esitutkimuksen tarkoitus oli selvittää, kannattaako DTE:n aloittaa pilotointi Novelisin kanssa jalostuslaitoksella.

”Käytännössä kyseessä oli pilottihankkeen valmistelutyö”, Mikael kertoo. ”Esitutkimus auttoi DTE:tä löytämään toimittajia ja verkostoitumaan paikallisesti Novelisin tutkimus- ja kehityskeskuksen ympäristössä Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Mahdollinen asiakas voi kiinnostua ideasta, mutta vasta paikallinen pilottihanke antaa siitä selvyyden. Ihmisten on nähtävä ratkaisun toimivuus omassa ympäristössään.”

Esitutkimuksen rohkaisemana DTE aloitti pilottihankkeensa, joka onnistui yli odotusten. Novelis oli niin tyytyväinen, että he olivat valmiita laajentamaan yhteistyötä.

Uutta myyntiä ja uusia investointeja

”Sovimme Novelisin kanssa, että tarjoamme ratkaisuamme heidän kaikkiin tuotantolaitoksiin kaikkialla maailmassa. Lisäksi Novelis, Euroopan innovaationeuvoston rahasto ja rahoitusyhtiöt Metaplanet, Chrysalix Venture Capital ja Brunnur Ventures sijoittavat DTE:hen 10 miljoonaa dollaria”, Matthíasson sanoo. ”Tämä on suoraa seurausta rahoituksesta, jonka saimme Nopefilta esitutkimusta varten.”

International Aluminium Instituten tutkimuksessa ennustetaan alumiinimetallien kysynnän kasvavan lähes 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, joten DTE:n ratkaisulla on paljon kysyntää tulevaisuudessa.

”Yhteistyö Nopefin kanssa oli myönteinen kokemus. He auttoivat meitä testaamaan ja todentamaan, mitä voimme tehdä”, Karl kertoo. ”Jos olet pohjoismainen yrittäjä ja sinulla on ympäristöä säästävä liiketoimintaidea, sinun kannattaa ottaa yhteyttä ja keskustella asiasta heidän kanssaan suoraan. He ovat hyvin kannustavia.”

Rahoitusta pohjoismaisille ympäristöalan pk-yrityksille – miten Nopefin rahoitusta haetaan

Näin aloitat rahoitushakemuksen tekemisen hanketta varten:
1. Tutustu Nopefin rahoitusvaihtoehtoihin ja hakukriteereihin.
2. Jos haluat alustavan arvion suunnittelemastanne kansainvälistymisestä ja sen soveltuvuudesta Nopefin rahoituksen kohteeksi, täytä projektiehdotuslomake tai ota yhteyttä Nopef-tiimiimme
3. Täytä hakemus ja lähetä se ja tarvittavat liitteet osoitteeseen info@nopef.com

Tutustu Nopefin hakukriteereihin ja hae rahoitusta

Text: David J. Cord

Yritys:

DTE

Perustettu:

2013

Kotimaa:

Islanti

Kohdemaa:

Yhdysvallat

Sektori:

Teollisuus

Panostus pohjoismaiseen visioon:

Kiertotalous ja kestävät liiketoimintamallit

Lue lisää

Differ AS
Energiatehokkuus Kenya Uusiutuva energia

Differ edistää uusiutuvan energian käyttöä terveydenhoitoalalla Keniassa

Norjalainen uusiutuvan energian yritys Differ AS on mukana käynnistämässä kestävää siirtymää Kenian terveydenhoitoalalla innovatiivisella pay as you go aurinkoenergiamallillaan.

Manna Insect containers in Kenya. Photo: Manna Insect
Kenya Maatalous, metsätalous ja kalastus

Hyönteisiin perustuva kiertotalousratkaisu tuo maataloudelle kolminkertaisen hyödyn

Nopef rahoitti esitutkimuksen Manna Insectin laajentumisesta Keniaan. Nyt eri puolilla maailmaa ollaan kiinnostuneita tutustumaan lähemmin, miten paikallisesti tuotetut hyönteiset voivat käsitellä biojätettä, lannoittaa satoja ja ruokkia eläimiä.

DTE’s fully automated aluminum composition analyzer. Photo: DTE
Teollisuus ja huoltopalvelut USA

Tehokkuutta energiaintensiiviselle alalle

Islantilainen DTE kehitti menetelmän sulan metallin testaamiseen tuotannon aikana, mikä parantaa energiatehokkuutta, turvallisuutta ja tuloksia.