Uusiutuvaa energiaa rauhantyölle

Norjalainen Kube Energy rakentaa aurinkovoimaloita ja myy puhdasta energiaa kansainvälisille avustusjärjestöille ja ympäristön yhteisöille.

Vakava humanitaarinen kriisi on meneillään ja kansainvälinen avustusjärjestö saapuu paikalle. He tarvitsevat toimintaansa varten sähköä, ja sitä ei ole helppo saada syrjäisillä tai kehittymättömillä seuduilla.

”Alueella ei ehkä ole sähköverkkoa, joten heidän täytyy turvautua generaattoreihin. Ne ovat kalliita ja meluisia, niiden polttoainehuolto on hankalaa ja ne saastuttavat”, selittää Kube Energyn toimitusjohtaja Mads Uhlin Hansen. ”Ideamme on rakentaa aurinkovoimaloita ja myydä sähköä näille järjestöille. Käytännössä he ulkoistavat sähköntuotantonsa meille.”

Laajenemisen riskien hallinta

Kube Energy on norjalainen uusiutuvan energian yritys, joka on erikoistunut uusiutuvaan energiaan syrjäisillä ja herkillä alueilla. Nopef on tukenut yrityksen esitutkimuksia heidän laajentaessaan toimintaansa kansainväliseksi kolmeen eri maahan.

”Otimme yhteyttä Nopef-rahastoa hallinnoivaan Nefcoon jo melko varhaisessa vaiheessa toimintaamme, kun olimme kuulleet heistä eräässä innovaatiokonferenssissa”, Hansen kertoo. ”Toiminnan aloittaminen uudella markkina-alueella on meille suuri riski. Kustannukset, sosiaalisten vaikutusten arvioinnit, paikallisten säädösten noudattaminen – kaikesta siitä muodostuu yhteensä merkittävä investointi.”

”Kube Energyn aurinkosähköön perustuva toimintamalli ratkaisee hyvin konkreettisen ympäristöongelman markkinoilla, joissa sähköstä on pulaa ja joissa ei ole sähkönsiirtoinfrastruktuuria vaan sähkö tuotetaan dieselgeneraattoreilla. Niinpä se sopii Nopefille täydellisesti”, kertoo Mikael Reims, Nefcon Vice President, Origination. ”Lisäksi Kube Energyn aurinkosähköhankkeissa on mukana pohjoismaisia teknologiatuottajia ja kumppaneita, joten niistä on myös suoraa hyötyä Pohjoismaille.”

Innovatiivinen tapa käyttää todistettua teknologiaa

Vuonna 2015 perustetun Kube Energyn muodostaa tiimi, jolla on yhteensä yli 50 vuoden kokemus humanitaarisesta avusta, rauhantyöstä, kehitystyöstä ja uusiutuvasta energiasta.

”Näimme, millaisia vaikeuksia energian saanti aiheutti YK:lle ja muille järjestöille. ”Lisäksi nämä järjestöt ovat sitoutuneet vähentämään päästöjä, mutta joutuivat silti käyttämään saastuttavia dieselgeneraattoreita, sillä muutakaan vaihtoehtoa ei ollut. Heillä ei ollut aurinkovoimaloiden rakentamiseen tarvittavaa pääomaa tai teknistä osaamista, joten päätimme tehdä sen heidän puolestaan.”

Kube Energy suunnittelee voimalansa käyttäen tavallisia, toimiviksi todettuja, yleisessä myynnissä olevia laitteita, joita on helppo skaalata sekä kulloisenkin järjestön että paikallisten yhteisöjen muuttuvien tarpeiden mukaan.

Yhteistyössä Nopefin ja paikallisten kumppanien kanssa

Vuonna 2017 yritys otti yhteyttä Nopefiin Etelä-Sudaniin kohdistuvan laajentumisen esitutkimusta varten. Vuonna 2018 he palasivat Nopefin puheille tarkoituksenaan tutkia mahdollisuuksia aloittaa toiminta Somaliassa. Kahden ensimmäisen projektin päätyttyä Nopef rahoitti Kube Energyä kolmannen kerran vuonna 2022  yrityksen laajentuessa Keski-Afrikan tasavaltaan. Kolmas hanke on edelleen meneillään.

”Kube Energy toimii haastavilla markkinoilla Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, ja Nopefin rahoitus on auttanut yritystä tunnistamaan riskejä ja suunnittelemaan hankkeitaan järjestelmällisellä ja perusteellisella tavalla”, Reims sanoo. ”Yrityksen liiketoimintamalli on hyvin skaalautuva, ja ensimmäisen hankkeen vahvojen tulosten perusteella Nopef on jatkanut yhteistyötä yrityksen kanssa uusissa hankkeissa muilla markkina-alueilla.”

Etelä-Sudanissa Kube Energy on tuottanut 3 MW aurinkoenergiaa yhtä YK:n humanitaarista hanketta varten. Somaliassa Kube rakentaa parhaillaan kahta uutta YK:n rauhanturvaoperaatioon liittyvää aurinkovoimalaa, joiden yhteisteho on 7 MW. Vaikka yrityksen laajentuminen Keski-Afrikan tasavaltaan ei ole vielä valmis, Hansen arvioi kahden rauhanturvaoperaation saavan Kube Energyltä 6–7 MW aurinkosähköä.

Kansainvälisten järjestöjen uusien energianlähteiden tarve korostaa sitä, että myös monet järjestöjen toimintakohteista tarvitsevat energiaa. Kube Energyn ratkaisu on modulaarinen ja tarkoituksena on, että he voivat laajentaa toimintaansa tarjoamaan lisää energiaa kansainvälisten järjestöjen lisäksi myös paikallisille yhteisöille. Lisäksi monet YK:n hankkeet ovat pitkäkestoisuudestaan huolimatta silti tilapäisiä. Kun nämä hankkeet lopulta päättyvät, energiantuotanto voidaan muuttaa palvelemaan yksinomaan paikallisia yhteisöjä.

”Meillä on neljä työntekijää: kaksi Norjassa, yksi Genevessä ja yksi Nairobissa”, Hansen kertoo. ”Meillä on hankkeita varten aina paikallisia kumppaneita, paikallisia yrityksiä, jotka avustavat ympäristö- ja yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnissa sekä voimaloiden rakentamisessa ja käyttämisessä.”

Valoisa tulevaisuus

Kube Energyn ansiosta viidellä merkittävällä YK:n hankkeella ja niitä ympäröivillä yhteisöillä on käytettävissään turvallista, luotettavaa, edullista ja puhdasta energiaa. Hansen korostaa Nopefin tärkeää roolia yrityksen laajentumisen avustamisessa.

”Nopefin kanssa on helppo toimia, he rahoittavat monenlaista toimintaa ja rahoitukseen liittyvä byrokratia on vähäistä”, hän sanoo. ”Meille on todella suuri merkitys sillä, ettei meidän tarvitse käyttää valtavasti resursseja hakemusten ja raporttien laatimiseen.”

Lähitulevaisuudessa Kube Energy toivoo saavansa päätökseen Keski-Afrikan tasavallan hankkeensa kehitysvaiheen ja pääsevänsä aloittamaan rakennustyöt. Lisäksi he suunnittelevat toiminnan laajentamista Somaliassa useampaan paikallisyhteisöön ja kansainväliseen hankkeeseen.

”Olen todella innoissani siitä kaikesta, mitä voimme saavuttaa ensi vuonna”, Hansen kertoo.

Rahoitusta pohjoismaisille ympäristöalan pk-yrityksille – miten Nopefin rahoitusta haetaan

Näin aloitat rahoitushakemuksen tekemisen hanketta varten:

  1. Tutustu Nopefin rahoitusvaihtoehtoihin ja hakukriteereihin.
  2. Jos haluat alustavan arvion suunnittelemastanne kansainvälistymisestä ja sen soveltuvuudesta Nopefin rahoituksen kohteeksi, täytä projektiehdotuslomake tai ota yhteyttä Nopef-tiimiimme
  3. Täytä hakemus ja lähetä se ja tarvittavat liitteet osoitteeseen info@nopef.com

Tutustu Nopefin hakukriteereihin ja hae rahoitusta

Teksti: David J. Cord

Lue lisää

Differ AS
Energiatehokkuus Kenya Uusiutuva energia

Differ edistää uusiutuvan energian käyttöä terveydenhoitoalalla Keniassa

Norjalainen uusiutuvan energian yritys Differ AS on mukana käynnistämässä kestävää siirtymää Kenian terveydenhoitoalalla innovatiivisella pay as you go aurinkoenergiamallillaan.

Manna Insect containers in Kenya. Photo: Manna Insect
Kenya Maatalous, metsätalous ja kalastus

Hyönteisiin perustuva kiertotalousratkaisu tuo maataloudelle kolminkertaisen hyödyn

Nopef rahoitti esitutkimuksen Manna Insectin laajentumisesta Keniaan. Nyt eri puolilla maailmaa ollaan kiinnostuneita tutustumaan lähemmin, miten paikallisesti tuotetut hyönteiset voivat käsitellä biojätettä, lannoittaa satoja ja ruokkia eläimiä.

DTE’s fully automated aluminum composition analyzer. Photo: DTE
Teollisuus ja huoltopalvelut USA

Tehokkuutta energiaintensiiviselle alalle

Islantilainen DTE kehitti menetelmän sulan metallin testaamiseen tuotannon aikana, mikä parantaa energiatehokkuutta, turvallisuutta ja tuloksia.