Hyväksytyt hankkeet


Esitutkimukset, joihin on myönnetty tukea

Täällä luetteloidaan kaikki yritykset kerran vuodessa, joille on myönnetty Nopefin rahoitusta esitutkimukseen.

Hyväksytyt hankeet 2018

Yritys  Maa Toimintaalue
V-Dan ApS  Tanska Luonnonmukaisesti tuotetun lannoitteiden valmistus
Honkajoki Oy  Suomi Orgaanisten ja eläinperäisten jätteiden kierrätys
Waister AS  Norja Orgaanisten jätteiden käsittelyteknologia
Ortivus AB  Ruotsi Energiasäästöjä mahdollistavia digitalisaatioratkaisuja
Techinova AB  Ruotsi Älykkäitä sähköverkkoja
Coredination AB  Ruotsi Digitaalisia ratkaisuja kuljetussektorille
Stockholm Cooling AB  Ruotsi Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen
MultiDocker Cargo Handling AB  Ruotsi Hydraulisia tavaransiirtokoneita
Ombori Services Sweden AB  Ruotsi Digitaalisen kaupankäynnin applikaatioita
Steelwrist AB  Ruotsi Ratkaisuja maansiirtokoneisiin
Nordicflexhouse IVS  Suomi Energiatehokkaita taloja
Power Stow A/S  Tanska Energiatehokkaita kuljetusratkaisuja
Concria Oy  Suomi Energiatehokkaita hiontajärjestelmiä
JS Proputec A/S  Tanska Laitteita kalateollisuudelle
Altum Technologies Oy  Suomi Puhdistusratkaisuja teollisuudelle
Frinab Fristad Industri AB  Ruotsi LED valaisu
PQR International AB  Ruotsi Rakennus- ja asennusratkaisuja
DNA Diagnostic A/S  Tanska Biotekniikkaa rehuteollisuudelle
Ingeniørfirmaet Poul Tarp A/S  Tanska Teollisuudelle tarkoitettuja pumppuratkaisuja
Dan-List Maskinfabrik A/S  Tanska Energiatehokkaita leikkauskoneita
Greenbird Integration Technology AS  Norja Sähköjakelun digitalisaatio
Bladefence Oy  Suomi Tuuli- ja aurinkoenergian asennuspalveluja
Modelon AB   Ruotsi Ohjelmistoratkaisuja teollisuuden tarpeisiin
Tutee ApS  Tanska Koulutuksen digitalisaatioratkaisuja
Baseload Capital Sweden AB   Ruotsi Modulaariset lämpövoimalat
Solar Water Solutions Oy  Tanska Juomaveden valmistus aurinkoenergialla
Vesiotec Oy Tanska Vedenpuhdistukseen tarkoitetut digitaaliset palvelut
Mannvit hf.  Islanti Maanlämmön talteenotto
Safe Wind Service A/S  Tanska Tuulivoiman asennus ja huolto
A-LEAF ApS Tanska Offshore tuulivoima
PLS Systems AB  Ruotsi Aurinkoenergiaa
CRD Holding AB   Sweden Aurinkoenergiaa
Kube Energy AS  Norway Sähköverkon ulkopuolella toimivaa aurinkoenergiaa
M-PAYG ApS Tanska Sähköverkon ulkopuolella toimivaa aurinkoenergiaa
WindSim AS  Norja Palveluita tuulivoimateollisuudelle
ReCap Finance AB  Ruotsi Aurinkoenergiaa
R&D Test Systems A/S Tanska Tuulivoimaturbiinien testausjärjestelmä
R&D Engineering A/S Tanska Palveluita tuulivoimateollisuudelle
BSB Maskinfabrik A/S Tanska Laitteita tuulivoimateollisuudelle
PolyTech A/S  Tanska Muovikomponentteja tuulivoimaloille
ALL NRG A/S  Tanska Tuulivoimaloiden valmistus ja huolto
OCS ApS Tanska Palveluja offshore tuulivoimaprojekteille
Bioendev AB   Ruotsi Pellettien tuotanto
Wello Oy  Suomi Aaltovoimaa
AW – Energy Oy  Suomi Aaltovoimaa
AB Ludvig Svensson  Ruotsi Kasvihuoneiden energiatehokkuuden lisääminen
R2 Agro A/S Tanska Ympäristöystävällinen rehu
Nasto-Polar Rakennuspalvelut Oy  Suomi Taimitarha ja maisemasuunnittelu
Jens Ulrik Tarpgaard Tanska Maatalous
NEPCon F.M.B.A. Tanska Metsänhoidon ja maatalouden sertifiointipalvelut
Selstad AS  Norja Ympäristöystävälliset laitteet kalateollisuudelle
Social Foodies Holding ApS  Tanska Kestävän kehityksen mukainen elintarviketuotanto
Harry Andersen & Søn A/S Tanska Rehumyllyjen tuotanto
Greenline Fishing Gear A/S Tanska Kalastusteollisuudelle tarkoitettuja lisälaitteita
NEPCon F.M.B.A. Tanska Metsänhoidon ja maatalouden sertifiointipalvelut
JustCommonSense Europe AB   Ruotsi Rikkakasvien torjunta
SCALGO Development ApS Tanska Tulvien riskienhallinta
Pindstrup Mosebrug A/S Tanska Kasvinjalostukseen tarkoitettuja substraatteja
Processus AB   Ruotsi Vesisektorin konsultointi
Primoceler Oy  Suomi Ympäristöystävällinen teknologia terveyssektorille
Pro-Safe A/S  Tanska Ympäristöystävällisiä kevytrakenteisia aluksia
Nordic Technologies A/S Tanska Vedenpuhdistusteknologiaa
Allsize Company A/S Tanska Ekologiset vaatteet
Kemi-Tech ApS Tanska Vesijärjestelmien puhdistus
Tise AS Tanska Käytettyjen vaatteiden mobiilikaupankäynti
Naturvention Oy  Suomi Sisäilmaa parantavia viherseiniä
TransForm af 1994 ApS  Tanska Vedenpuhdistus
Aquaminerals Finland Oy  Suomi Vedenpuhdistusratkaisuja
Infuser ApS  Tanska Teollinen ilmanpuhdistus
Maritime Robotics AS Tanska Päästöjenhallinta
Prime Cookstoves AS  Norja Siirrettäviä kuivausuuneja maataloussektorille

Hyväksytyt hankkeet 2017

Yritys Maa Toimintaalue
Borum Industri A/S  Tanska  Tehokkaita teiden kunnosapitokoneita
 Ceramic Speed Sport A/S  Tanska  Kuulalaakerien valmistus
 SkyTEM Surveys ApS  Tanska  Vesiratkaisujen konsultointi
 Danwind Spare Parts ApS  Tanska  Tuulivoimateollisuudelle suunnattuja työkaluja
 Bactiguard AB  Ruotsi  Infektioita vähentäviä tuotteita terveyssektorille
 Justsen Energiteknik A/S  Tanska  Biomassalaitoksia
 Kesla Oyj  Suomi  Ympäristöystävällisiä ratkaisuja metsäteollisuudelle
 Climeon AB  Ruotsi  Lämmöntuotantoteknologiaa teollisuudelle
 Develco Products A/S  Tanska  Ohjausjärjestelmiä energiasektorille
 DAFA A/S  Tanska  Eristymateriaaleja energiasektorille
 Rose Holm A/S  Tanska  Tuotteita tuulivoimateollisuudelle
 Ductor Oy  Suomi  Biokaasulaitoksia
 Link Solutions ApS  Tanska  Ympäristöystävällisiä kaapelikomponentteja
 Elers Medical Finland Oy  Suomi  Ympäristöystävällisiä sairaalatekstiilejä
 Altered Stockholm AB  Ruotsi  Vettä säästäviä tuotteita kotitalouksille
 HM Power AB  Ruotsi  Varusteita sähkönsiirtotoimijoille
 Sontech International AB  Ruotsi  Äänenvaimennusratkaisuja ajoneuvoteollisuudelle
 Logiwaste AB  Ruotsi  Jätekeräysratkaisuja
 KemiTech Aps  Tanska  Puhdistusratkaisuja biomassalaitoksille
 Cleancook Sweden AB  Ruotsi  Ympäristöystävällisiä etanoliliesejä
 Greenely AB  Ruotsi  IT ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseksi
 3A-it A/S  Tanska  Asiakirjojen digitalisaatioratkaisu
 VM Klima ApS  Tanska  Ympäristöystävällisiä ilmanvaihto- ja jäähdytysratkaisuja
 Axjo Plastic AB  Ruotsi  Muovijätteiden kierrätyskeskus
 Introteknik AB  Ruotsi  Ympäristöystävällinen pinnankäsittelyteknologia
 Fasterholt Maskinfabrik A/S  Tanska  Maatalouskoneiden tuotanto
 Cflow Fish Handling AS  Norja  Ratkaisuja kalateollisuudelle
 Lumine AB  Ruotsi  LED valaistus
 Oxyl Clean AS  Norja  Ympäristöystävällisiä desinfiointiratkaisuja
 Sensys Gatso Sweden AB  Ruotsi  Liikenneturvallisuuden parantaminen
 Ductus Consulting AB  Ruotsi  Energiaa säästäviä IT ratkaisuja kotitalouksille
 Differ AS  Norja  Aurinkovoimalaitoksia
 Flowocean AB  Ruotsi  Offshore tuulivoimalaitoksia
 D-Tech ehf.  Islanti  Ympäristöystävällinen desinfiointiratkaisu kalateollisuudelle
 OCS Overhead Conveyor System AB  Ruotsi  Materiaalinhallintaa- ja kuljetusratkaisuja
 CN3 A/S  Tanska  Mallinnusohjelma rakennusteollisuudelle
 Unibio A/S  Tanska  Rehun proteiinituotanto
 Orwak AB  Ruotsi  Jätteenkäsittelyratkaisuja
 Steelwrist AB  Ruotsi  Energiatehokkaita maansiirtokoneita
 Comet Trawl ApS  Tanska  Ympäristöystävällisiä kalastusvälineitä
 TSR Electronic A/S  Tanska  Energiatehokkuuden parantaminen kalateollisuudessa
 NEPCon  Tanska  Ympäristökonsultointi- ja certifiointi
 Solarflex Aps  Tanska  Aurinkovoimalaitoksia
 Tapflo AB  Ruotsi  Kalvo- ja keskipakopumppuratkaisuja teollisuudelle
 Vlab Wind ApS  Tanska  Konsultointipalveluja tuulivoimateollisuudelle
 Cibes Lift AB  Ruotsi  Energiatehokkaita hissejä
 Genano Oy  Suomi  Ilmanpuhdistusratkaisuja
 SolarWave AB  Ruotsi  Vedenpuhdistusratkaisuja
 Aurelia Turbines Oy  Suomi  Energiatehokkaita kaasuturbiineja
 Simosol Oy  Suomi  Kestävän kehityksen periaatteita noudattava metsänhallintapalveluja
 ReCap Finance AB  Ruotsi  Aurinkoenergiaratkaisuja
 Kube Energy AS  Norja  Offgrid aurinkoenergiaa
 SP Invest ApS  Tanska  Jätevesien keräysastioita
 CRI ehf.  Islanti  Metanolituotantoa teollisuuspäästöistä
 Global Wind Academy ApS  Tanska  Koulutuspalveluja tuulivoimateollisuudelle
 EHP Environment Oy  Suomi  Ympäristömittausjärjestelmiä
 Norsk Solar AS  Norja  Aurinkokennoteknologiaa
 SolarBora AB  Ruotsi  Offgrid aurinkoenergiaratkaisuja
 Guardian Security & Risk Management ApS  Tanska  Turvallisuus ja riskienhallinta
 Paper-Less ApS  Tanska  Asiakirjojen digitalisaatioratkaisu
 Engiso ApS  Tanska  Komponentteja tuulivoimateollisuudelle
 Cortus AB  Ruotsi  Ympäristöystävällisiä energiakaasuratkaisuja
 Sofi Filtration Oy  Suomi  Vedensuodatusratkaisuja
 JS Ventilation A/S  Tanska  Ympäristöystävällinen ilmanvaihtoratkaisu
 Granudan ApS  Tanska  Ympäristöystävällisiä aineita tuulivoimateollisuudelle
 LinkAiders ApS  Tanska  Kommunikointiratkaisu kriisialueille
 COT-Clean Oil Technology AB  Ruotsi  Öljyn suodatusratkaisuja
 Comptech Holding AB  Ruotsi  Komponentteja säkhöautoteollisuudelle
 Pivab AB  Ruotsi  Ympäristöystävällinen pinnankäsittelyteknologia
 Dafo Brand AB  Ruotsi  Ympäristöystävällisiä tulenestoratkaisuja

 

Hyväksytyt hankkeet 2016

Yritys Maa Toimintaalue
 Amanda Seafood A/S  Tanska Ympäristöystävällistä kalatuotantoa
 Ocean Team Scandinavia A/S  Tanska Puhdistustekniikkaa teollisuudelle
 Polar Toghlerar ehf.  Islanti Energiatehokkaat ratkaisut kalateollisuudelle
 Cambi Group AS  Norja Teollisuusjätteiden käsittelylaitoksia
 Ribe Jernindustri A/S  Tanska Energiatehokas lämmöntuotanto
 Aviolinx Software AB  Ruotsi IT palveluja resurssien optimointiin
 Trade-line A/S  Tanska Jätevesiteknologiaa
 FabricAir A/S  Tanska Ilmanvaihtoratkaisuja teollisuudelle
 Nordautomation Oy  Suomi Bioenergialaitoksia
 Lowenco A/S  Tanska Energiatehokkaita jäähdytysjärjestelmiä
 Ductor Oy  Suomi Bioenergialaitoksia
 Ekamant AB  Ruotsi Energiatehokkaita tuotteita puuteollisuudelle
 Scandinavian Centriair AB  Ruotsi Teollisuuden ilmapäästöjen puhdistus
 Clean Solutions Finland Oy  Suomi Ympäristöystävällisiä puhdistusaineita
 DGE Miljø-og Ingeniørfirma A/S  Tanska Ympäristökonsultointi
 Fasterholt Maskinfabrik A/S  Tanska Kastelujärjestelmiä maataloussektorille
 Ørbæk Autogenbrug ApS  Tanska Autoteollisuuden kierrätysratkaisuja
 Moving Floor Gotland AB  Ruotsi Jätehuolto maataloussektorille
 PPAM.se Sweden AB  Ruotsi Aurinkovoimalaitoksia
 Rec Alkaline Oy  Suomi Alkaaliparistojen kierrätys
 Eera Waste Refining Oy  Suomi Yhdyskuntajätteiden käsittelylaitos
 Kometos Oy  Suomi Energiatehokkaat ratkaisut maataloussektorille
 Ideal Engineering A/S  Tanska Ympäristöystävällisiä pinnankäsittelyratkaisuja
 Chromafora AB  Ruotsi Vedenpuhdistus kaivos- ja metalliteollisuudelle
 Paragon Nordic AB  Ruotsi Ympäristöystävällisiä kemikaalituotteita
 TransForm af 1994 ApS  Tanska Ympäristökonsultointi maataloussektorille
 Dansk IngeniørService A/S  Tanska Konsultointi energiasektorille
 Cranab AB  Ruotsi Energiatehokkaat metsäkoneet
 Östberg Group AB  Ruotsi Lämmönvaihto- ja energiankierrätyslaitteita
 General Finland Osuuskunta  Suomi Ympäristöystävällisiä tuotteita maataloussektorille
 Oatly AB  Ruotsi Ekologisia elintarvikkeita
 Sigra Group AS  Norja Energiatehokkuusprojekteja
 Touche Trading A/S  Tanska Vedenpuhdistuslaitoksia
 Sustainable Energy Asset Management Oy  Suomi IT ratkaisuja energiasektorille
 QleanAir Scandinavia AB  Ruotsi Ilmanpuhdistusteknologiaa
 WiSub AS  Norja Vedenalaisia sähkönsiirtoratkaisuja
 Bookit Finland Oy  Suomi IT logistiikka-applikaatioita kuluttajille
 Weldmec Marine Ab  Suomi Energiatehokkaita veneitä
 IMEK VVS Rådgivande Ingenjörer AB  Ruotsi Energiatehokkaita rakennuksia
 Ferroamp Elektronik AB  Ruotsi Rakennusten energiatehokkuuden optimointi
 Nordan Consult AS  Norja Aurinkovoimalaitoksia
 Kølemadsen A/S  Tanska Ympäristöystävällisiä jäähdystysratkaisuja
 ORF Liftækni hf.  Islanti Ympäristöystävällisiä kosmetiikkatuotteita
 Cold A/S  Tanska Tulvansuojeluratkaisuja
 WO Airport Interior A/S  Tanska Energiatehokkaita kuljetushihnoja
 ComBigaS ApS  Tanska Biokaasulaitoksia
 Resolux ApS  Tanska Komponentteja tuulienergiasektorille
 Norleg A/S  Tanska Ympäristöystävällisiä tuotteita leikkipuistoihin
 Safe Ocean Service A/S  Tanska Konsultointi energiasektorille
 Erfurt A/S  Tanska Ympäristöystävällisiä tekstiilejä
 Plastix A/S  Tanska Kalateollisuustuotteiden kierrätys
 Prebona AB  Ruotsi Ympäristöystävällisiä pinnankäsittelyratkaisuja
 Jokikone Oy  Suomi Laitteiden huolto ja ylläpito
 Incell International AB  Ruotsi Älykkäitä lithiumparistoratkaisuja telekom sektorille
 Steelwrist AB  Ruotsi Energiatehokasta kaivuriteknologiaa
 DanishKnowhow-Training ApS  Tanska Konsultointi maataloussektorille
 Elemenco Oy  Suomi Moduulirakennuksia puusta
 Streacon A/S  Tanska Energiatehokkaita puristimia
 Hirtshals Yard A/S  Tanska Ympäristöystävällisiä kalastusaluksia
 Tekla ehf.  Islanti Ympäristöystävällisiä jäähdytyskoneita
 Consia ApS  Tanska Liikenteen- ja ympäristön konsultointi
 Much More Water A/S  Tanska Jätevesiteknologiaa
 PG Monitoring System AB  Ruotsi Kaukolämmön monitorointiteknologiaa
 AB Halmstads Gummifabrik  Ruotsi Kierrätettäviä tuotteita autoteollisuudelle
 PolyTech A/S  Tanska Komponentteja tuulienergiasektorille
Green instruments A/S  Tanska Mittausteknologiaa meriteollisuudelle
K.M. Fish Machinery A/S  Tanska Energiatehokkuusratkaisuja kalateollisuudelle
Nordic Granit Johla AB  Ruotsi Ympäristöystävällisiä mineraalituotteita
Vizendo AB  Ruotsi Digitaaliset koulutusohjelmat energiasektorille
Sterner AS Norja Ympäristöystävällistä kalankasvatusta
K.M. Marine EL A/S Tanska Energiatehokkuusratkaisuja meriteollisuudelle
Y-Connection A/S Tanska LED valaisu
PatoGen Analyse AS Norja Laboratoriopalveluja kalateollisuudelle
Acanova Innovation AB Ruotsi Siementeknologiaa maataloussektorille
Differ AS Norja Off-grid aurinkovoimaratkaisuja kotitalouksille
MindConnect AB Ruotsi IT tuotteita liikennesuunnitteluun

 

Hyväksytyt hankkeet 2015

Yritys Maa Toiminta-alue
ABECE AB SE Ympäristöystävällisesti tuotetut kattotiilet
Air-Site AB SE Ilmanvaihtoratkaisut
Ambertec Oy FI Mittalaitteet paperiteollisuudelle
AnVa Polytech AB SE Polymeerikomponentit teollisuudelle
Aurelia Turbines Oy FI Teolliset mikroturbiinit
AVA Monitoring AB SE Mittarit ja järjestelmät ympäristömittauksiin
AVN Hydraulik A/S DK Tuulienergiasektorin hydraulinen teknologia
Blueair AB SE Ilmanpuhdistusjärjestelmät
Cabinplant A/S DK Energiatehokkaat teknologiat elintarviketeollisuudelle
Cargo & Kraft Turbin Sverige AB SE Pienvesivoimalat
ChargeStorm AB SE Sähköautojen smart-latausasemat
Cibes Lift AB SE Energiatehokkaat hissit
Cimco Marine AB c/o Marine Diesel AB SE Energiatehokkaat dieselperämoottorit
Cistes Service AB SE Ilmanvaihtotekniikka
CO2 LIGHT A/S DK LED-asennukset
CybAero AB SE Energiatehokkaat dronet siviilikäyttön
DAFA A/S DK Eristysmateriaalit tuulivoimasektorille
Danwind ApS DK Palvelut tuulienergia-alalle
Elplatek A/S DK Ympäristöystävälliset pintakäsittelyteknologiat teollisuudelle
eMaintenancE365 AB SE Analyysipalvelut kuljetussektorille
Environment Solutions ApS DK Ympäristönsuojelulaitteet
Erfurt A/S DK Resursseja säästävä tekstiilituotanto
Eton Systems AB SE Automaatiojärjestelmät tekstiiliteollisuudelle
FKI Fast Food Teknik a/s DK Energiatehokkaat teknologiat elintarviketeollisuudelle
Flexenclosure AB SE Telealan energiaratkaisut
GEFA SYSTEM AB SE Valvontajärjestelmät kaivosteollisuudelle
Green Instruments A/S DK Ympäristönmittauslaitteet merenkulkualalle
HØST verdien i avfall AS NO Lannoitteet orgaanisesta jätteestä
HZPC Sadokas Oy FI Siemenperunoiden viljely
IA Industriarmatur AB SE Vesiteknologiaa energia-alalle
Indufor Oy FI Kestävän metsätalouden konsultaatiot
Integra Trading ApS (CT-technologies ApS) DK Energiatehokas jäädyttäminen ja jäähdytyslaitteet
Introteknik AB SE Pinnoitustekniikkaa kaivosteollisuudelle
IVL Svenska Miljöinstitutet AB SE Vedenpuhdistusteknologiat
Jiffy Products International AS NO Turvebriketit kasvintuotantoalalle
KSM Stoker A/S DK Energiatehokkaat polttolaitokset
Loyalty Factory Aps DK Asiakassuhdejärjestelmä resurssien optimointiin
LSM Industries A/S DK Energiatehokkaat teollisuuspumput
Mentor ehf IS Opetusjärjestelmät ja resurssien optimointi
Metrum Sweden AB SE Tietojen hankinta energiasektorilla
NEPCon DK Kestävän metsätalouden konsultointi
Norlax A/S DK Orgaaninen kalanjalostus
Oatly AB SE Luomuruoka
ØPD Group AS NO Ympäristöystävälliset putkijärjestelmät
Östberg Group AB SE Lämmön ja energian talteenottoyksiköt
Oxeon AB SE Kuituteknologiat teollisuuskäyttön
Photocat A/S DK Pinnoitusteknologiat ilmanpuhdistukseen
PlanEnergi DK Biomassavoimalat
Prime Cookstoves AS NO Ympäristöystävälliset liedet
Pure Waste Textiles Oy FI Tekstiilit teollisuusjätteestä
PureH2O A/S DK Vedenkäsittelylaitokset
Qmatec Drilling AS NO Kaivojenporausteknologiat
Retap Aps DK Ympäristöystävälliset vesipullot
Rydell & Lembke kyl & värmeteknik AB SE Jäähdytys- ja lämmitystekniikan asennus
Safe Ocean Service ApS DK Palvelut offshore- ja laivanrakennusalalle
Sanol AB SE Biohajoavat absorboimisaineet öljyteollisuudelle
SCADA International A/S DK Palvelut tuulienergia-alalle
SF Marina System AB SE Kestävät kelluvat tuotteet
Sioo Woodprotection AB SE Ympäristöystävälliset puunkäsittelytuotteet
Svenska Aerogel AB SE Suodatusteknologiat elintarviketeollisuudelle
Swede Energy Power Solutions AB SE Uusiutuvan energian projektit
Tapflo AB SE Energiaa säästävät teollisuuspumput
Tekmur Oy FI Sairaalajätteiden polttolaitokset
Telcon A/S DK Konsultaatiot televiestinnän alalle
Tomax AS NO Tuotantotehokkuutta öljysektorille
Tor-Mo Trawl ApS DK Kalastustarvikkeiden tuotanto
Ucaria ehf. IS Teollisuusentsyymien tuotanto
UNIwise ApS DK Opetusalan digitalisaatio
Vaki fiskeldiskerfi hf. IS Ekologinen kalankasvatus
Valutec AB SE Energiatehokkaat kuivausjärjestelmät
VEIDEC AB SE Ympäristöystävälliset kemikaalit
Verkis hf. IS Konsultointipalvelut energia-alle
Wedcooling AB SE Energiatehokkaat maidonjäähdytyssäiliöt

 

Hyväksytyt hankkeet 2014

Yritys Maa Toiminta-alue
Aalborg CSP A/S DK Laitteiden suunnittelu aurinkoenergia-alalle
AB Krossekonomi SE Liikkuvat murskauslaitokset
AB Ludvig Svensson SE Kasvihuoneiden tekstiiliratkaisujen tuotanto ja myynti
Aluflam A/S DK Teollisuuden palontorjunta
Aqua Unique Norge AS NO Vedenkäsittelyteknologian tuotanto
Assegai Enterprises Oy FI Ympäristönsuojelukoulutus öljy- ja kaasuteollisuudelle
ATS Advanced Technical Solutions AB SE 3D-skannaus teollisuuden tarpeisiin
Bach Composite Industry A/S DK Komponenttien tuotanto tuulienergiasektorille
Belman A/S DK Kompensaattorien tuotanto energiasektorille
Brighterlite Norway AS NO Aurinkoenergiajärjestelmät kotitalouksille
C.F. Nielsen A/S DK Brikettiratkaisujen tuotanto teollisuudelle
Cambi AS NO Lietteen ja biojätteen käsittely
Clean Air Technologies i Helsingborg AB SE Lämmöntalteenottojärjestelmäratkaisut
Climator Sweden AB SE Tuotteet lääkkeiden jäähdytykseen
Consia ApS DK Liikenneturvallisuuden ja ympäristön tietotekniikkaratkaisuja
Cubility AS NO Tekniset laitteet offshore-teollisuudelle
Dan Pig A/S DK Maatalousalan konsultointi
Danish Management A/S DK Energiatehokkuus rakennusalalla
Dan-List Maskinfabrik A/S DK Metsäalan koneet
DanSolar ApS DK Asennus ja huolto aurinkoenergian alalla
Danwind Spare Parts ApS DK Tekniset laitteet ja palvelut tuulienergiasektorille
DC-System Insulation A/S DK Eristelevyt elintarviketeollisuudelle
Ecovent ApS DK Neuvoja kierrätyskatoksen rakentamiseen
EHP-Tekniikka Oy FI Ympäristönseurantajärjestelmät teollisuudelle
Elplatek A/S DK Teollisuuden pintakäsittely
EMD International A/S DK Tuulienergiasektorin IT-järjestelmät
Fastpap Oy FI Tekniset ratkaisut paperiteollisuudelle
FluxSense AB SE Petrokemian teollisuuden vuotojen havaitseminen
Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy FI Jätehuollon osaamiskeskus
Green Gas AS NO Orgaanisella jätteellä toimivat biokaasulaitokset
Ignitia AB SE Sääinformaatio maatalousalalle
Intellipocket Oy FI Tietotekniikkaratkaisut muovikorttien korvaamiseen
͍slensk matorka ehf. IS Ympäristöystävällinen vesiviljely
Jyden Bur A/S DK Huolto ja asennus maatalousalalla
Logosol AB SE Pienimuotoisen sahan toimitus ja asennus
MEAB Metallextraktion AB SE Hydrometallurgiset laboratoriolaitteet
NEPCon DK Kestävän metsätalouden konsultointi
Nestor Cables Oy FI Valokaapelien tuotanto
Oceanvolt Oy FI Sähköiset propulsiojärjestelmät
OCS Overhead Conveyor System AB SE Materiaalinkäsittely ja -kuljetusjärjestelmät
Petrostreamz AS NO IT-järjestelmien toimitus energia-alalle
Pilotfish Networks AB SE Eco-ajojärjestelmä linja-autoliikennöitsijöille
Poul Schou A/S DK Jätehuolto
PQR Consult AB SE Asennusteknologiat
Promt Design AB SE Palvelut sahoille ja paperitehtaille
Purenviro AS NO Ympäristöteknologiat ilmapäästöjen käsittelyyn
Resolux ApS DK Tuulienergia-alan komponentit
Roll-o-Matic A/S DK Koneet ympäristöystävällisten muovipussien tuotantoon
Safeline Sweden AB SE Hissielektroniikkatuotannon tuotteita
Saxlund Bioenergy AB SE Modulaarinen puupolttoainekattila
Scandinavian Enviro Systems AB SE Pyrolyysilaitokset käytettyjen renkaiden kierrätykseen
Silvandersson Sweden AB SE Vihreät tuotteet tuholaistorjuntaan
SkyTEM Surveys ApS DK Neuvoja hydrogeologisiin tutkimuksiin
Steinsvik Aqua AS NO Rehulaitteet vesiviljelyalalle
Strands Fordonskomponenter AB SE Energiatehokkaat valaistustuotteet
TCO AS NO Palvelut öljy- ja kaasualalle
Time Advice A/S DK IT-järjestelmät resurssien käyttön
Trilobite Microsystems AS NO Vedenkäsittelyteknologian toimitus teollisuudelle
TTR Sweden AB SE Ympäristöystävällisiä palonestoaineita
Valka ehf IS Kalastusalan myynti-, palvelu ja asennus
Water Group Ltd Oy FI Jätevesien käsittely paperiteollisuudelle
Westmatic i Arvika AB SE Raskaiden ajoneuvojen pesutilat
Windar Photonics A/S DK Tekniset anturit tuulivoimasektorille
WizArts Inc A/S DK IT-järjestelmä energiankulutuksen valvontaan
Workspace Oy FI Työympäristön, muotoilun ja arkkitehtuurin palvelut
Ymer Technology AB SE Ympäristöystävälliset jäähdytysjärjestelmät