Nopef auttaa pohjoismaisia pk-yrityksiä toteuttamaan kansainvälistymissunnitelmansa

13 tammikuuta 2021

Nopefilta rahoitusta saaneille yrityksille tehdyn vuosittaisen kyselyn tulokset osoittavat, että tuetuilla hankkeilla on ollut myönteinen vaikutus yritysten työllistävyyteen sekä Pohjoismaissa että hankemaissa. Lisäksi yli 70 prosenttia yrityksistä hyödyntää pohjoismaisia alihankkijoita toiminnassaan projektimaissa. Asiakaskysely osoittaa myös, että Nopefin rahoituksella on ollut merkittävä rooli yritysten kansainvälisen liiketoiminnan perustamisessa: 71 prosenttia vastaajista ilmoittaa, että Nopefin tuella on ollut huomattava merkitys heidän päätökseensä toteuttaa kansainvälistymiseen liittyvä esitutkimus.

Kukin Nopefin tuella syntynyt kansainvälinen liiketoiminta on tuottanut keskimäärin

  • 11 työpaikkaa maailmanlaajuisesti, niistä kaksi Pohjoismaissa
  • 1,1 miljoonaa euroa hankkeeseen liittyviä investointeja
  • 2,2 miljoonaa euroa hankkeeseen liittyvää liikevaihtoa

Ottaen huomioon vuoden 2020 hankeaktiivisuus ja tulostaso, jonka odotetaan olevan verrattavissa edellisiin vuosiin, Nopefin rahoittamien hankkeiden odotetaan synnyttävän maailmanlaajuisesti noin 378 työpaikkaa (joista 62 Pohjoismaissa), noin 51 miljoonan euron arvosta hankkeisiin liittyviä investointeja ja noin 79 miljoonaa euroa hankkeisiin liittyvää liikevaihtoa.

Vuoden 2020 kyselyn tulokset vahvistavat sitä käsitystä, että Nopefin kansainvälistymistuki parantaa pohjoismaisten yritysten laajentumis- ja kasvumahdollisuuksia.

Kyselyn tulokset on koottu yhteensä 189 vastaajalta, joista 26 oli mukana vuoden 2020 asiakaskyselyssä. Vastanneista yrityksistä 92 prosentilla oli edelleen toimintaa hankemaassa kyselyn vastaamishetkellä, kolme vuotta toiminnan perustamisen jälkeen.