Nopef auttaa pohjoismaisia yrityksiä luomaan työpaikkoja ja investoimaan

Suurimmalla osalla Nopefin avulla toimintaansa ulkomaille laajentaneista pohjoismaisista yrityksistä kilpailukyky on parantunut, teknologian siirrolle on avautunut uusia mahdollisuuksia, ja uusia työpaikkoja on syntynyt sekä yritysten sisällä että niiden pohjoismaisille tavarantoimittajille. Muun muassa tämä ilmeni Nopefin vuosittaisesta asiakaskyselystä, joka tehtiin elokuussa 2017 ja julkaistiin vuosiraportissa.

Nopefin tuella aloitettu kansainvälinen toiminta loi yrityksiin keskimäärin 13 uutta työpaikkaa, joista kaksi Pohjoismaihin. Nykyisellä hankemäärällä Nopefin odotetaan auttavan n. 500 uuden työpaikan luomisessa, joista 75 luotaisiin Pohjoismaihin. Asiakaskyselystä ilmenee myös, että toiminnan kansainvälistymisen seurauksena 58 prosenttia yrityksistä käyttivät tai aikoivat käyttää pohjoismaisia alihankkijoita.

Kysely osoittaa, että Nopefin tuki lisää huomattavasti yritysten kansainvälistymistä. 70 prosenttia vastaajista piti Nopefin tukea merkittävänä tekijänä päätettäessä kansainvälisen toiminnan aloittamisesta. Asiakaskysely osoittaa myös, että kansainvälistymisellä on pitkäkantoisia seurauksia, sillä 94 prosenttia yrityksistä toimii edelleen hankemaassa kolmen vuoden kuluttua toiminnan aloittamisesta.

Yritysten keskimääräiset investoinnit olivat n. 900 000 euroa ja myynti keskimäärin n. 2 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana. Nopefin tuen odotetaan siten edistävän vuosittain investointeja n. 33 miljoonalla eurolla ja myyntiä n. 74 miljoonalla eurolla. Tutkimuksen mukaan Nopefin taloudellisen tuen kerrannaisvaikutus loppuunviedyissä investoinneissa on 17 ja kansainvälisessä myynnissä 37.

Asiakaskysely tehdään vuosittain yrityksille, jotka ovat aloittaneet kansainvälisen toimintansa hankemaassa kolmea vuotta aiemmin. Vuosina 2009–2014 Nopefin tuki johti 210 yrityksen kansainvälisen toiminnan aloittamiseen. Nopef on myöntänyt 6,8 miljoonaa euroa näiden yritysten rahoitukseen.

Nopefin vuosiraportti 2017 voi ladata tästä.