Nopef keskittyy vihreään kasvuun ja kestävään kehitykseen

Pärmbild_4_kroppadNopefin toimintalinjoja uudistetaan siirtämällä niiden painopistettä entistä enemmän pohjoismaisten yritysten kansainvälistymistä edistävien esitutkimusten rahoitukseen ympäristön, ilmastoon ja vihreään kasvuun liittyviin investointeihin. Päätös merkitsee, että Nopef vuodesta 2014 lähtien priorisoi hankkeita, joilla on suoria tai välillisiä ympäristövaikutuksia ja jotka lisäävät ympäristötietoisuutta hankemaissa.

Uusien toimintalinjojensa myötä Nopef pyrkii entistä suuremmassa määrin vastaamaan tulevaisuuden ympäristö-, ilmasto- ja energiahaasteisiin sekä myötävaikuttamaan pohjoismaisten pk-yritysten kasvuun ja kilpailukykyyn.
Nopef priorisoi energian säästämiseen, resurssien käytön vähentämiseen, kestäviin energiamuotoihin ja ympäristö- ja ilmastoalan innovaatioihin liittyvien hankkeiden esitutkimuksia ja investointeja. Siten Nopef painottaa hankkeita, joilla on suoria ympäristövaikutuksia, investoiden mm. tehokkaampiin valmistusmenetelmiin ja tuotteisiin, nykyaikaisiin teollisuusprosesseihin, ympäristö- ja jätteidenkäsittelytekniikkaan sekä kestäviin asumis-, infrastruktuuri- ja kuljetusratkaisuihin.
Uudistuksen myötä Nopef rahoittaa myös ympäristövaikutuksiltaan epäsuoria kansainvälistymishankkeita, jotka liittyvät esimerkiksi tekniikan, automaatio- ja prosessilaitteiden, IT-ratkaisujen, ylläpidon ja palvelujen kehitykseen ja toimitukseen, sekä osaamisen siirtoa, joka synnyttää positiivisia ympäristövaikutuksia tehostuksen, resurssisäästöjen ja käyttäjien lisääntyvän ympäristötietoisuuden kautta.
Etusijalla ovat myös yhteispohjoismaiset hankkeet, joiden osallistujat tulevat kahdesta tai useammasta Pohjoismaasta, sekä Pohjoismaiden etujen mukaiset hankkeet. Nopefin maantieteellinen kohdealue säilyy ennallaan, eli esitutkimusten rahoituksessa painotetaan EU:n ja EFTA:n ulkopuolisia maita.
Nopefin uudet toimintalinjat otetaan käyttön 1. tammikuuta 2014 alkaen. Uusien suuntauksien ulkopuolelle jäävien hankkeiden hakuaika päättyy 18. marraskuuta 2013.

 

Lisätietoja:
Mikael Reims, vt. toimitusjohtaja, Nopef, + 358 9 684 0570
Lia Oker-Blom, tiedottaja, Nopef, + 358 9 684 0570

 

Kuva: Karin Beate Nøsterud – norden.org