Nopef tukee yhä useampia energiansäästöön ja uusiutuvaan energiaan liittyviä hankkeita

Nopefin toiminta on kehittynyt hyvin, ja kaikki vuoden 2017 rahoitustavoitteet saavutettiin. Nopef hyväksyi vuoden aikana 70 pohjoismaisen yrityksen rahoituksen, yhteisarvoltaan 2,2 miljoonaa euroa.

Nopefin rahoittamissa esitutkimuksissa arvioidaan pohjoismaisten yritysten yhteensä 137 miljoonan euron ulkomaisia investointeja. Vuonna 2017 hyväksyttyjen hankkeiden odotetaan johtavan suoraan tai epäsuoraan ympäristön parantamiseen ja parempaan ympäristötietoisuuteen hankemaissa.

Kasvavavassa osassa Nopefin hankkeista kyse on pohjoismaisesta ympäristöteknologiasta ja ilmastoratkaisuista, joilla on esittelyarvoa ja joiden käyttö voi laajentua hankemaissa pitkällä tähtäimellä. ”Tekniikka ja teollisuuden energiansäästö sekä uusiutuva energia, kuten esim. tuulivoima ja aurinkoenergia liittyvät suurimpaan osaan hyväksytyistä hankkeista. Toinen tärkeä hankealue on rakennustekniikka, innovatiiviset tuotantoaineet, kemikaalien käytön vähentäminen teollisuudessa sekä yksityisen että julkisen sektorin digitalisointi”, Nopefin rahastovastaava Mikael Reims sanoo.

Hyväksyttyjä hankkeita on maantieteellisesti laajalla alueella, ja esitutkimukset tehdään 33 maassa. Nopefin hankkeet suuntautuvat ennen kaikkea tärkeille vientimarkkinoille, kuten Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Intiaan, mutta pohjoismaiset yritykset osoittavat kasvavaa kiinnostusta myös Kaakkois-Aasiaan, Afrikkaan ja Persianlahden alueelle. Hyväksyttyjä hankkeita on kaikissa maanosissa ja ne jakautuvat seuraavasti: Aasia 49 %, Afrikka 16 %, Pohjois-Amerikka 18 %, Etelä-Amerikka 7 %, Eurooppa 7 % ja Australia 3 %.

Vuoden 2017 aikana liiketoiminta aloitettiin yhteensä 36 kansainvälisessä kohteessa, joten 63 prosenttia kaikista loppuunviedyistä esitutkimuksista johti ulkomaisen liiketoiminnan aloittamiseen. Nämä hankkeet jakautuvat 16 maahan. Eniten pohjoismaista liiketoimintaa aloitettiin Yhdysvalloissa, Kiinassa, Brasiliassa ja Etelä-Amerikassa.

Nopef edistää pk-yritysten kilpailukykyä rahoittamalla Pohjoismaiden sekä EU:n ja EFTA:n ulkopuolella sijaitseviin maihin suuntautuvien yritysten perustamiseen ja investointeihin liittyviä esitutkimuksia. Pohjoismaat perustivat Pohjoismaiden projektivientirahaston (Nopef) vuonna 1982. Nykyään Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO hallinnoi Nopefia ja sen rahoittaja on Pohjoismaiden ministerineuvosto. Tähän mennessä Nopef on rahoittanut yli 3000 hanketta yhteensä yli 100 miljoonalla eurolla.

Lataa Nopefin vuosiraportti 2017 (ruotsiksi)

Hae rahoitusta esitutkimukseen