Nopefin rahoitus auttaa yhä useampaa pohjoismaista yritystä kansainvälistymään

Pohjoismaiden projektivientirahaston vuodelle 2019 oli leimallista vilkas hankeaktiivisuus erityisesti vuoden jälkipuoliskolla ja kasvava hakemusmäärä pohjoismaisilta yrityksiltä, joiden toiminta liittyi uusiutuvaan energiaan ja muihin ilmastoratkaisuihin.

Nopef tarjoaa pohjoismaisille pk-yrityksille rahoitusta EU/EFTA-alueen ulkopuolisiin maihin tehtävien kansainvälisten investointien ja liiketoiminnan laajentamisen arviointia ja valmistelua varten. Vuoden mittaan 36 pohjoismaista yritystä pystyi toteuttamaan hankkeensa ja saamaan aikaan kansainvälistä liiketoimintaa kohdemaassa toimivan tytäryhtiön, yhteisyrityksen tai vastaavan investoinnin muodossa. Lisäksi Nopef myönsi rahoitusta 66 uuteen hankkeeseen yhteensä 2,3 miljoonan euron arvosta.

Hankeaktiivisuus uusiutuvan energian alalla on lisääntynyt jatkuvasti ja vuoden loppuun mennessä ala muodosti 30 prosenttia aktiivisesta hankeportfoliosta. Muita merkittäviä aloja olivat energiatehokkuus, resurssien tehokas käyttö ja kestävä kulutus, jotka kaikki edistävät siirtymistä ympäristöä säästävään tekniikkaan.

”Tämä kansainvälistymistuki auttaa pohjoismaisia pk-yrityksiä kasvamaan ja laajentamaan toimintaansa. Arvioimme, että valmiit hankkeet tuottavat yhteensä noin 36 miljoonan euron investoinnit. Lisäksi syntynyt uusi liiketoiminta luo työpaikkoja sekä hankemaassa että Pohjoismaissa, sillä yli 70 prosenttia yrityksistä käyttää pohjoismaisia alihankkijoita”, kertoo Mikael Reims, Vice President of Origination, NEFCO.

”Lisäksi me laajensimme vuonna 2019 Nopefin ohjelmaa, joka myöntää tukea esitutkimusten lisäksi vihreän teknologian ja ympäristöä säästävien ratkaisujen demonstraatio- ja pilottihankkeiden kehittämiseen. Se on jo nyt herättänyt runsaasti kiinnostusta hakijoissa.”

Toteutuneisiin kansainvälistymishankkeisiin johtaneiden rahoitettujen esitutkimusten osuus nousi edellisen vuoden 64 prosentista 73 prosenttiin. Nämä hankkeet jakautuivat 17 hankemaahan, joista suurimmat markkina-alueet olivat USA, Kiina ja Intia.

Nopefin Pohjoismaiden ministerineuvostolta saama budjetti vuodelle 2019 oli 2,1 miljoonaa euroa. Vuoden loppuun mennessä ministerineuvoston asettamat tavoitteet oli ylitetty, mukaan lukien uusien lainojen ja toteutuneiden hankkeiden määrää koskevat tavoitteet.

Vuosikertomus, jossa esitellään toiminnan pääkohdat ja Nopefin vaikutukset, on saatavissa verkkojulkaisuna. Sen voi myös ladata PDF-muodossa. Avaa vuosikertomus selaimessa.

Nopef on NEFCOn vuodesta 2014 hallinnoima projektirahasto, jota rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvosto. Rahaston pääasiallinen tavoite on tukea pohjoismaisten PK-yritysten ja markkina-arvoltaan keskisuurten yritysten kansainvälistymistä EU/Efta-maiden ulkopuolelle tarjoamalla rahoitusta vihreän teknologian ja ympäristöä säästävien ratkaisujen esitutkimuksiin ja kaupallisiin demonstraatiohankkeisiin. Vuosien mittaan Nopefin rahoitusta on saanut noin 3 000 hanketta, jotka ovat tuottaneet yli 1 000 uutta liikeyritystä Pohjoismaiden ulkopuolelle.

Lisätietoja:

Mikael Reims, Vice President, Origination, NEFCO
mikael.reims@nefco.fi, tel: +358 10 6180 670

NEFCO

NEFCO on viiden Pohjoismaan – Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin – perustama kansainvälinen rahoituslaitos. NEFCO rahoittaa pieniä ja keskisuuria ympäristöhankkeita ja tarjoaa pohjoismaisille kasvuyrityksille monenlaisia rahoitusvaihtoehtoja kansainväliseen laajentumiseen. Tavoitteena on tukea pohjoismaisten ympäristöratkaisujen toteuttamista kansainvälisillä markkinoilla ja parantaa niiden kilpailukykyä. NEFCO on rahoittanut yli 1 400 eri alojen yksityistä ja julkista hanketta 80 maassa, erityisesti Itä-Euroopassa, Itämeren alueella sekä Barentsinmeren alueella ja muualla arktisella alueella. NEFCOn pääkonttori on Helsingissä. Lisätietoja: www.nefco.org.