Nopefin rahoitus vahvistaa pohjoismaisten yritysten kilpailukykyä ja kansainvälisiä mahdollisuuksia

Nopef arvioi säännöllisesti taloudellisen tukensa vaikutuksia toteuttamalla vuosittain asiakaskyselyn yrityksille, jotka ovat saaneet rahoitusta Nopefilta. Vuoden 2023 kyselyn tulokset kertovat Nopefin tukemien hankkeiden myönteisistä vaikutuksista.

Nopef on tukenut pohjoismaisten yritysten ympäristöhankkeiden laajentamista maailmanmarkkinoille tarjoamalla lisärahoitusta hankkeille yli 50 maassa ja auttamalla siten luomaan elintärkeitä kansainvälisiä kumppanuussuhteita. Kiina, Yhdysvallat ja Brasilia nousivat esiin tärkeimpinä kohdemaina, mikä kuvastaa rahaston laajaa kansainvälistä jalanjälkeä.

Vuoteen 2023 mennessä kukin Nopefin tuella syntynyt kansainvälinen liiketoiminta on tuottanut keskimäärin 10 työpaikkaa eri puolilla maailmaa, mukaan lukien kaksi työpaikkaa Pohjoismaissa. Lisäksi nämä hankkeet ovat tuottaneet hanketta kohti keskimäärin 1,4 miljoonan euron arvosta hankkeeseen liittyviä investointeja ja 2,1 miljoonaa euroa hankkeeseen liittyvää liikevaihtoa.

Huomattavaa on, että 93 % kyselyyn vastanneista yrityksistä on jatkanut toimintaansa kohdemaassa hankkeen päättymisen jälkeen. Pääasiallinen toimintamalli on kyselyn mukaan ollut tytäryhtiöiden perustaminen kohdemaahan (58 %), toiseksi yleisin malli on yhteisyritys (13 %). Yli 60 % yrityksistä on myyntitoimintaa kohdemaassa vielä kolmen vuoden kuluttua hankkeen päättymisestä.

Nopefin rahoituksen tarjoama lisäarvo on kasvussa

Nopefin rahoitustuen tuottaman lisäarvon kasvu on selvästi nähtävissä kyselyyn vastanneiden yritysten palautteesta. Yritykset korostavat Nopefin tarjoaman tuen merkityksellisyyttä ja korostavat sen olennaista roolia pohjoismaisten yritysten tukemisessa, mahdollisuuksien laajentamisessa ja kilpailukyvyn parantamisessa kansainvälisillä markkinoilla.

Hankkeiden tärkeimpinä etuina mainitaan toistuvasti kilpailukyvyn parantuminen. Selvä enemmistö vastanneista yrityksistä, 74 %, oli sitä mieltä, että nämä hankkeet paransivat yrityksen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Yrityksistä 63 % havaitsi edistystä teknologian tai osaamisen siirrossa kohdemaahan tai kohdemaasta. Lisäksi 50 % korosti hankkeiden tuottamia myönteisiä ympäristövaikutuksia ja 42 % havaitsi näiden ohjelmien tuottaneen lisää henkilöstötarvetta Pohjoismaissa.

Taloudellista arvoa ja mahdollisuuksia Nopefin tukemista hankkeista

Vuoden 2023 kyselyn kohteena olleet Nopefin tukemat hankkeet ovat yhteensä synnyttäneet maailmanlaajuisesti noin 252 työpaikkaa ja Pohjoismaissa 39 työpaikkaa, mikä on tuottanut huomattavaa taloudellista arvoa.

Lisäksi hankkeet ovat houkutelleet huomattavia sijoituksia, kokonaisarvoltaan noin 70 miljoonaa euroa, ja synnyttäneet merkittävää liikevaihtoa (noin 72 miljoonaa euroa), mikä on vaikuttanut myönteisesti alueen talouselämän elinvoimaisuuteen.

Näiden hankkeiden pohjoismainen ulottuvuus kattaa myös alueen alihankkijoiden kasvupolkujen tukemisen, sillä 75 % yrityksistä on käyttänyt tai aikoo käyttää pohjoismaisia alihankkijoita ja 62 % vahvisti mahdollisuuksien syntymisen alihankkijoille.

Nopefin vaikutusten arviointi: Carbon Recycling International ja ProCon Wind Energy A/S

Vuoden 2023 kyselyyn osallistuneet Carbon Recycling International (CRI) ja ProCon Wind Energy A/S edustavat poikkileikkausta hankkeista, jotka ovat saaneet Nopefin rahoitusta.

Vuoden 2023 kyselyyn osallistunut islantilainen Carbon Recycling International (CRI) on sähköpolttoaineiden ja synteettisten kemikaalien tuotannon uranuurtaja. CRI:n innovatiivinen päästöistä nesteeksi (ETL) ‑tekniikka on viitoittanut tietä ympäristöä säästävälle metanolin tuotannolle. CRI sai Nopefilta vuonna 2017 ehdollisen lainan valmistallakseen toiminnan aloittamista Kiinassa. Kyselyn aikaan hanke oli tuottanut siihen liittyviä investointeja yhteensä 95 miljoonaa euroa. Lisää näkemyksiä hankkeen tuloksista ja vaikutuksista voi lukea täältä.

ProCon Wind Energy A/S on tanskalainen yritys, joka on erikoistunut räätälöityihin sähkö- ja teknisiin ratkaisuihin merituulivoiman tarpeisiin. Yritys sai Nopefilta vuonna 2019 ehdollisen lainan tutkiakseen mahdollisuutta perustaa Taiwaniin yritys merituulivoimaloiden sähkökomponenttien hankintaa, projektinhallintaa, kokoonpanoa, asennusta ja käyttöönottoa varten. Kyselyn aikaan hankkeeseen liittyvät investoinnit olivat arvoltaan yhteensä 20 miljoonaa euroa ja hankkeeseen liittyvä liikevaihto yhteensä 10 miljoonaa euroa.

Kaiken kaikkiaan kyselyn tuloksissa korostui Nopefin elintärkeä rooli pohjoismaisten ympäristöratkaisujen laajentamisessa maailmanmarkkinoille. Yhteensä 251 vastaajaa, joista 22 vastasi vuoden 2023 kyselyyn, korostavat näiden toimien pitkäaikaista vaikutusta, mikä edistää työpaikkojen syntymistä, investointeja ja ympäristöä säästäviä toimintamalleja.

Hae rahoitusta Nopefilta

Tutustu Nopefin rahoitusvaihtoehtoihin ja hakukriteereihin ja hae rahoitusta.
Nopef-tiimimme antaa mielellään lisätietoja – ota meihin yhteyttä.