Nopefin vuosikertomus 2013

Nopefin hanketoiminta kasvoi 2013 aikana. Hakemusten määrä oli 148, josta 86 hankkeelle myönnettiin rahoitusta, yhteensä 2,7 miljoonaa euroa.

Vuoden aikana 88 hanketta lopetettiin, josta 38 esitutkimusta johti pitkäntähtäimen investointeihin kohdemaassa.