Nopef – Pohjoismaiden projektivientirahasto


Pohjoismaisen yhteistyön puolesta

Pohjoismaat perustivat Pohjoismaiden projektivientirahaston (Nopef) vuonna 1982. Toiminnassaan Nopef pyrkii edistämään pohjoismaisten yritysten kilpailukykyä tarjoamalla osa-rahoitusta yritysten kansainvälistymishankkeiden esitutkimuksiin. Nykyään Nopef rahoittaa pienten ja keskisuurten pohjoismaisten yritysten vihreään kasvuun liittyviä esitutkimuksia. Aktiivisia hallinnoitavia hankkeita on 150. Nopef on Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön NEFCOn alainen rahasto. Nopefin toimintaa rahoitetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston varoin.

Rahaston tarkoituksena on vahvistaa pohjoismaisten yritysten kilpailukykyä osallistumalla yritysten kansainvälistymiseen liittyvien esitutkimusten rahoittamiseen. Tavoitteeseen liittyen rahasto toimii yhteistyössä kansallisten, pohjoismaisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Nopef tukee esitutkimuksia hankkeita varten, jotka katsotaan kaupallisesti toteutuskelpoisiksi. Etusijalla ovat hankkeet, jotka edistävät vihreää kasvua ja kestävää kehitystä. Hankkeilla tulee olla suoria tai epäsuoria myönteisiä ympäristövaikutuksia ja lisätä ympäristötietoisuutta hankemaissa.

Nopef on myöntänyt tähän mennessa yhteensä yli 100 miljoonaa euroa tukea ja osa-rahoittanut yli 3000 esitutkimushanketta.

Nopef edistää pohjoismaista työllisyyttä

Pohjoismaisten pk-yritysten kansainvälistyminen edesauttaa työllistymistä sekä Pohjoismaissa että hankemaissa. Tämä käy ilmi Nopefin syyskuussa 2015 tekemästä asiakastutkimuksesta. Yritysten mukaan Nopefin rahoitus on edistänyt voimakkaasti kilpailukykyä ja sillä on ollut myönteisiä vaikutuksia työllistymiseen ja liikevaihtoon.

61 prosenttia yrityksistä, joiden ulkomaisen toiminnan aloittamista Nopef on tukenut, ilmoittaa, että tuella on ollut huomattava vaikutus kansainväistymispäätökseen. Jokainen toteutunut kansainvälistyminen on luonut keskimäärin 14 työpaikkaa, joista 2 Pohjoismaissa ja 12 hankemaassa. Siten Nopef on auttanut luomaan 75 työpaikkaa Pohjoismaissa ja 400 uutta työpaikkaa hankemaissa.

Yritysten mukaan hankkeet ovat johtaneet keskimäärin n. miljoonan euron suoriin investointeihin, minkä odotetaan johtavan vuosittain 20 miljoonan euron ulkomaisiin investointeihin. Nopefin rahoitus on yritysten mukaan edesauttanut voimakkaasti kilpailukykyä ja sillä on ollut myönteisiä taloudellisia vaikutuksia työllisyyteen ja liikevaihtoon.

Pohjoismaiden ministerineuvosto

Nopefin toimintaa rahoitetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston varoin. Toiminnallaan Nopef edesauttaa pohjoismaista yhteistyötä ja hyödyttää Pohjoismaita. Nopef saa vuosittain Pohjoismaiden ministerineuvostolta varoja yritysideoiden tukemiseen. Varat käytetään pohjoismaisten pk-yritysten kilpailukyvyn edistämiseen myöntämällä tukea esitutkimushankkeiden osa-rahoittamiseen.

Nopefin yhteistyökumppanit

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO hallinnoi Nopefia.