Rahoitus


Rahoitusta kansainvälistymiseen

Nopef rahoittaa pohjoismaisten pienten ja keskisuurten yritysten esitutkimuksia yritystoiminnan aloittamisesta EU ja EFTA-alueiden ulkopuolisissa maissa. Myönnetyt ehdolliset lainat voidaan muuttaa tueksi kun esitutkimus on päättynyt. Hankkeilla tulee olla suoria tai epäsuoria myönteisiä ympäristövaikutuksia ja niiden tulee lisätä ympäristötietoisuutta hankemaissa. Lisätietoja hanketyypeistä, joita Nopef voi rahoittaa.

Lisätietoja Nopefin rahoituksesta »

Mitkä yritykset voivat hakea tukea?

Yritykset, joilla on alle 500 työntekijää ja joiden liikevaihto on alle 100 MEUR.

Hanke suuntautuu tiettyyn maahan EU- tai EFTA-alueen ulkopuolella.

Yritys on rekisteröity ja toimii Pohjoismaissa.

Hankkeella on myönteisiä ympäristövaikutuksia.

Yrityksellä on riittävät resurssit yritystoiminnan aloittamiseen hankemaassa.

Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia pohjoismaihin.