Hae rahoitusta


Nopef-rahoituksen hakeminen

2. Soita meille tai täytä yhteydenottolomake keskustellaksesi hankkeesta

4. Lähetä hakemus liitteineen osoitteeseen info@nopef.com

Hakuajat

Kevät 2018

1. Helmikuuta
15. Maaliskuuta
26. Huhtikuuta
24. Toukokuuta

Syksy 2018

16. Elokuuta
20. Syyskuuta
25. Lokakuuta
29. Marraskuuta

Hakemuksen käsittelyaika on normaalisti noin 5-6 viikkoa yllämainitusta päivämäärästä.

Nopefin luottokomitea käsittelee hakemukset rahaston määrittelemien suuntaviivojen perusteella ja käytettävissä olevien varojen rajoissa. Tarvittaessa hakemukset lähetetään rahaston johtoryhmälle lopullista päätöstä varten. Yrityksellä voi olla vain yksi hakemus käsiteltävänä, eikä samanaikaisia hankkeita voi olla useampia.

Hankkeen tulee vaikuttaa ympäristön kuormituksen vähenemiseen

Nopef rahoittaa hankkeita ja investointeja jotka tähtäävät tehokkaampaan energiankäyttön, resurssien käytön vähentämiseen, kestävän energian kehittämiseen sekä ympäristö- ja ilmastoinnovaatioihin.

Etusijalla ovat hankkeet, joilla on suoria ympäristövaikutuksia investointien kautta, mutta myös kansainvälistymishankkeita, joilla on epäsuoria ympäristövaikutuksia tuetaan.

Lue tästä enemmän Nopefin ympäristöfokus -kohdasta »

Hankkeen seuranta

Lainanottajan tulee raportoida Nopefille esitutkimuksen kulusta joka kuudes kuukausi kirjallisella raportilla.

Maksu suoritetaan jälkikäteen toteutuneiden esitutkimuskustannusten perusteella. Maksun suorittamista varten Nopefille on lähetettävä täytetty ja allekirjoitettu selvitys kustannuksista, jotka yrityksen kirjanpitäjä on tarkistanut, sekä raportti hankkeen tilasta kustannusselvityksen aikaisena ajanjaksona.

Laina voidaan päättää kun loppuraportti on vastaanotettu ja hyväksytty, minkä jälkeen lainan maksettu osa muutetaan tueksi.

Raportointi

Lainanottajan tulee raportoida Nopefille hankkeen tilasta vähintään joka kuudes kuukausi päätöspäivämäärästä lähtien sekä aina silloin kun alkuperäiseen suunnitelmaan tulee merkittäviä muutoksia. Nopefin raportointilomake löytyy alla olevan otsikon Lomakkeet alle.

Tilanneraportit

Tilanneraportista tulee ilmetä esitutkimuksen edistyminen ja esitutkimuksen tulevat vaiheet. Tilanneraportin jälkeen ei tarvitse lähettää kustannusselvitystä, mikäli ulosmaksu ei toivota.

Loppuraportti
Laina voidaan päättää sen jälkeen, kun Nopef on hyväksynyt loppuraportin. Loppuraportista tulee ilmetä esitutkimustyö sekä hankkeen tulokset.

Ehdollisen lainan ulosmaksu

Lainan maksatus tapahtuu toteutuneita, yrityksen jo maksamia esitutkimuskuluja vastaan. Kaikkien kustannusten tulee liittyä lainasopimuksessa määriteltyyn hankkeeseen. Nopef voi osallistua enintään 40 %:n osuudella hyväksyttyjen ja tilintarkastajan vahvistamien esitutkimuskustannusten rahoitukseen.

Nopefin ehdolliset lainat maksetaan de minimis -asetuksen mukaisesti. Kyseinen asetus sallii valtiontuen maksamisen edellyttäen, että tuen kokonaismäärä yhdelle yritykselle on enintään 200 000 euroa kolmelta verovuodelta. Lainan ulosmaksatus voidaan suorittaa osissa. Enintään 50 % myönnetystä lainasta voidaan maksaa hankkeen aikana, tilintarkastajan tarkastettuja kustannuserittelyä vastaan.

Loppuraportin hyväksymisen jälkeen lainan loppuosa voidaan maksaa ulos, jonka jälkeen koko maksettu summa muutetaan tueksi.

Lainan anteeksi antaminen

Nopefin ehdollinen laina muutetaan kokonaisuudessaan tai osittain tueksi sen jälkeen, kun loppuraportti on hyväksytty.

Jos hanke johtaa yritystoiminnan aloittamiseen tai vastaavaan pitkän tähtäimen investointiin hankemaassa, koko myönnetty lainasumma muuttuu tueksi. Jos hanke ei toteudu, 50 % myönnetystä lainasummasta muuttuu joka tapauksessa tueksi.

Nopefin luottokomitea tai johtoryhmä tekee päätöksen esitutkimuksen päättämisestä ja lainan muuttamisesta tueksi vastaanotetun loppuraportin sekä vastaanotettujen dokumenttien (toiminnan perustamisesta) perusteella.

Ulosmaksun yhteydessä

1. Kustannusten yhteenveto tulee toimittaa Nopefin kustannuserittelylomakkeella, jonka on ladattavissa alla.
2. Kustannuserittelyn tulee olla yrityksen varsinaisen tilintarkastajan vahvistama. Katso kustannuserittelyn ja tilintarkastuksen ohjeet.
3. Nopefille tulee olla toimitettuna tilanneraportti siltä ajanjaksolta, jolloin kustannuserittelylomakkeessa mainitut menot ovat syntyneet.
4. Ennen 2016 hyväksyttyjen lainojen osalta tulee toimittaa Nopefille täytetty ja allekirjoitettu todistus myönnetystä de minimis -tuesta. Todistus on ladattavissa tästä.

Lomakkeet


Raportointilomake
Kustannuserittelylomake
Ohjeita tilintarkastusta varten
De minimis - todistus
Nopefin suuntaviivat