Nordamerika


Nopefs geografiska målområden

Nopef stödier förstudier på alla kontinenter för utvärdering av en internationell etablering som riktar sig till länder utanför EU och EFTA. Exempel på länder är Ryssland, Kina, Indien, USA och Brasilien.

Genom att klicka på en världsdel på kartan nedan kan man läsa om etableringar Nopef stöttat i den specifika världsdelen.

Nopef har 31 aktiva projekt i Nordamerika för tillfället. Av dem är 28 förstudier på gång i USA.

Dansk teknik på den amerikanska vindenergimarknaden »
Dansk service för vindenergibranschen i USA »
Norsk offshorekompetens till USA »