Altum rensar upp de industriella processerna globalt

Finska Altums unika ultraljud baserade industriella reningsteknologi skapar mervärde i Nordamerika.

Om du tycker om kaffe vet du att du ibland behöver rengöra kaffemaskinen. Det kan bli kalkavlagringar eller rester av kaffesump i den som gör att ditt morgonkaffe inte är så aptitligt som det bör vara. Samma avlagringsprocess sker i många industriella processer och leder till dålig prestanda och dåliga produkter. Finska Altum Technologies utvecklade en unik lösning för att hantera avlagringar inom industrin och vände sig till Nopef när de ville expandera till Nordamerika.

Avlagringar inom industriell utrustning som exempelvis rör, tankar och värmeväxlare är ett enormt problem. Det går åt mer energi i de industriella processerna för att pressa material genom rör med avlagringar. Enligt en uppskattning orsakar avlagringar inom industrin förluster på över 185 miljarder euro och står för 2,5 procent av de globala koldioxidutsläppen.

Sund rengöring

”De traditionella metoderna för att rensa bort avlagringar är mekaniska eller kemiska,” förklarar Matias Tainela, vd på Altum. ”I den mekaniska processen öppnas röret, varefter det rengörs med vattenstrålar och sedan monteras tillbaka. Den kemiska processen stänger systemet och låter kemikalier cirkulera runt.”

Problemet med dessa metoder är att produktionsprocessen måste stoppas för rengöringen. Dessutom kanske inte de starka kemikalierna är miljövänliga och det finns alltid en risk för att kemiska rester finns kvar.

Altums lösning använder ultraljud som styrs av programvara och som levereras externt för att rensa bort avlagringarna. Utrustningen behöver inte monteras ned och produktionsprocessen behöver inte heller stoppas. Det sparar tid och pengar för Altums kunder samtidigt som det är mer miljövänligt. Processen för att avlägsna avlagringarna är renare och leder till mer effektiva industriella processer som förbrukar mindre energi och orsakar mindre utsläpp.

Företaget vann den prestigefyllda startup-pitching-tävlingen på Slush år 2017, då de kom på första plats bland 2 500 företag. Sedan dess har de levererat lösningen till ett stort antal kunder, främst inom livsmedels- samt pappers- och massaindustrin. Teamet på 30 personer på Altum ville expandera till Nordamerika, så 2018 kontaktade de Nopef för att ansöka om förstudiestöd för att utforska möjligheten att etablera ett dotterbolag i USA.

Överbygger finansieringsklyftan

”Norden erbjuder många finansieringsalternativ för FoU, och när ett företag väl har etablerats är det lättare att använda traditionella finansieringsmetoder,” säger Dennis Hamro-Drotz, investeringschef på Nefco. ”Men det finns en klyfta när företagen försöker marknadsföra sina nya lösningar på den globala marknaden. Nefco kan bidra till att överbrygga klyftan och hjälpa nordiska företag att växa på internationella marknader.” Nefco kan erbjuda skräddarsydda finansieringspaket, inklusive bidrag, lån och/eller kapital.

”Ett företag kan exempelvis behöva en viss summa pengar för att expandera,” säger Hamro-Drotz. ”En del av pengarna kan komma i form av kapital från deras investerare, samtidigt som de också tar ett prioriterat lån från en bank. De behöver ännu mer medel, så då går Nefco in med ett mindre lån för att täcka resten av finansieringsbehovet. Vårt samarbete med Altum är ett bra exempel på hur vi, efter att ha finansierat förstudien, kan fortsätta vårt stöd för ytterligare investeringar på nya marknader.”

Han betonar att den nordiska marknaden inte är stor och att företagen behöver expandera utomlands för att växa. Många företag är ”födda globala” idag och utvecklar till och med sina lösningar med den globala marknaden i åtanke.

”Dessutom kommer vi i Norden fram med fantastiska lösningar på miljö- och klimatproblem,” säger Hamro-Drotz. ”Nefco har en viktig roll i att hjälpa till att få lösningarna att införas över hela världen för att tackla klimatkrisen.”

Sparar tid, pengar och miljön

Med ett bidrag från Nopef i ryggen studerade Altum möjligheten att ta sina gröna lösningar till den nordamerikanska marknaden. Företaget insåg att den nordamerikanska marknaden gärna ville ha deras lösningar. En månad efter att de hade etablerat dotterbolaget i Las Vegas bokade de sin första kund, som snabbt åtföljdes av fler.

”Omkring 10 procent av vår omsättning kommer från Nordamerika just nu, och vi förväntar oss att den siffran kommer att öka till mellan en tredjedel och hälften av koncernens omsättning i år (2019),” fortsätter Tainela. ”Vi hade inte fått de här kunderna utan lokal närvaro.”

Tainela påpekar att Altums lösningar ger så uppenbara ekonomiska och miljömässiga fördelar att försäljningen ökade snabbt och de räknar med att anställa fem personer lokalt under 2020. Nu kan amerikanska kunder öka effektiviteten i sina industriella processer, spara tid och pengar och samtidigt förbruka mindre energi och minska utsläppen.

”Vi är definitivt nöjda med Nefco,” säger Tainela. ”De är experter och vi har stor respekt för det sätt de arbetar på. Vi har i själva verket precis undertecknat ett låneavtal för att införa ett antal demonstrationsprojekt på pappers- och massafabriker i flera nya länder för att fortsätta vår globala tillväxt”, säger Tainela sammanfattningsvis.

Text: David J. Cord
Foton: Dennis Hamro-Drotz, Nefco och Altum technologies Oy.

Fotnot 4 mars 2020:
Nefco och Altum Technologies Oy undertecknade ett avtal på 1 miljon euro för att möjliggöra demonstrationsprojekt av Altums avlagringslösning på pappers- och massafabriker på olika kontinenter för att främja deras internationella tillväxt.

Läs mer

Differ AS
Energieffektivisering Förnybar energi Kenya

Differ möjliggör hållbar tillgång till energi i den kenyanska hälso- och sjukvårdssektorn

Differ AS, ett norskt företag inom förnybar energi, går i bräschen för en hållbar förändring av Kenyas hälso- och sjukvårdssektor med sin innovativa pay-as-you-go-modell för solenergi.

Manna Insect containers in Kenya. Photo: Manna Insect
Jordbruk, skogsbruk och fiske Kenya

Lösning för cirkulär ekonomi baserad på insekter ger tredubbla fördelar för jordbruket

Nopef finansierade en förstudie för att Manna Insect skulle kunna expandera till Kenya. Nu kommer intressenter från hela världen för att lära sig hur lokalt producerade insekter kan bearbeta bioavfall, gödsla odlingar och ge föda åt djur.

DTE’s fully automated aluminum composition analyzer. Photo: DTE
Industri och servicetjänster USA

Effektivisering av en energikrävande industri

Islands DTE har utvecklat en metod för att testa smält metall under produktionen, vilket förbättrar effektiviteten, säkerheten och resultaten.