Fred med förnybar energi som drivkraft

Det norska företaget Kube Energy bygger solkraftverk och säljer den rena elen till internationella hjälporganisationer och omgivande samhällen.

En stor humanitär kris pågår och en internationell hjälporganisation anländer. För att de ska kunna arbeta behövs energi, vilket inte är lätt att hitta i avlägsna eller outvecklade områden.

”Det kanske inte finns någon elnätsinfrastruktur, så de måste förlita sig på dieselgeneratorer. De är dyra, bullriga, svåra att leverera och förorenande”, förklarar Mads Uhlin Hansen, vd för Kube Energy. ”Vår idé är att bygga solcellsanläggningar och sälja elen till dessa organisationer. I praktiken lägger de ut sin elproduktion på entreprenad till oss.”

Hantera riskerna med expansionen

Kube Energy är ett norskt företag inom förnybar energi som specialiserar sig på att tillhandahålla ren, förnybar energi i avlägsna och känsliga områden. Nopef har gett stöd till deras förstudier genom bidrag under deras internationella expansion till tre olika länder.

”Vi kontaktade Nefco, Nopefs fondförvaltare, relativt tidigt i vårt arbete efter att ha upptäckt dem på en innovationskonferens”, säger Hansen. ”Att gå in på en ny marknad är en stor risk för oss, med tanke på kostnaderna, bedömningarna av de sociala konsekvenserna, att följa lokala bestämmelser – allt detta sammantaget blir en betydande investering.”

”Kube Energys solcellsmodell löser ett mycket konkret miljöproblem på underutvecklade marknader som saknar elinfrastruktur och är beroende av dieselgeneratorer för att få ström, och passar därför utmärkt för Nopef”, säger Mikael Reims, Vice President, Origination på Nefco. ”Dessutom har Kube Energys solelprojekt involverat nordiska teknikleverantörer och -samarbetspartner, vilket också direkt gynnar Norden.”

En innovativ tillämpning av beprövad teknik

Kube Energy grundades 2015 och består av ett team med mer än 50 års erfarenhet av humanitärt bistånd, fredsbyggande, utveckling och förnybar energi.

”Vi såg hur organisationer som FN hade det svårt med energin”, fortsätter Hansen. ”Dessutom hade de lovat att minska utsläppen men tvingades använda förorenande dieselgeneratorer eftersom de inte hade något annat alternativ. De hade varken kapital eller teknisk expertis för att bygga solcellsanläggningar, så vi tänkte: låt oss göra det åt dem.”

Kube Energy utformar anläggningarna och använder konventionell, beprövad standardutrustning som lätt kan anpassas till de internationella organisationernas och lokalsamhällenas föränderliga behov.

Samarbete med Nopef och lokala partner

2017 kontaktade de Nopef för en förstudie för att expandera till Sydsudan. 2018 återkom de till Nopef för att studera hur de kan expandera till Somalia.  Efter att ha slutfört de två första projekten gav Nopef stöd till Kube Energy 2022 en tredje gång för att expandera till Centralafrikanska republiken, i detta projekt pågår förstudien ännu.

”Kube Energy arbetar på utmanande marknader i Afrika söder om Sahara, och Nopefs deltagande har hjälpt företaget att identifiera risker och planera sina projekt på ett systematiskt och heltäckande sätt”, säger Reims. ”Företaget har en skalbar affärsmodell och baserat på de starka resultaten från det första projektet har Nopef fortsatt att samarbeta med företaget i nya projekt på andra marknader.”

I Sydsudan har Kube Energy utvecklat 3 MW solenergi för ett humanitärt FN-projekt. I Somalia håller Kube på att bygga ytterligare två solkraftverk med en total kapacitet på 7 MW som är kopplade till FN:s fredsbevarande verksamhet. Även om expansionen till Centralafrikanska republiken ännu inte är avslutad räknar Hansen med att två fredsbevarande uppdrag kommer att få 6–7 MW solenergi från Kube Energy.

Det faktum att internationella organisationer behöver nya energikällor understryker det faktum att många av de områden där de är verksamma också behöver energi. Kube Energys lösning är modulär, i hopp om att de kan byggas ut för att ge ännu mer energi till lokalsamhällen och internationella organisationer. Dessutom är många FN-projekt långvariga men ändå tillfälliga. När de slutligen upphör kan man styra energiproduktionen till att fullt ut betjäna lokalsamhällena.

”Vi har fyra medarbetare: två i Norge, en i Genève och en i Nairobi”, säger Hansen. ”Vi har alltid lokala samarbetspartner för projekten, lokala företag som rådfrågar oss om bedömningar av miljömässiga och sociala konsekvenser samt bygger och driver anläggningarna.”

Ljus framtid

Tack vare Kube Energy har fem stora FN-projekt och omgivande samhällen nu tillgång till säker, tillförlitlig, prisvärd och ren energi. Hansen betonar att Nopef spelade en viktig roll i att hjälpa dem att expandera.

”Nopef är lätt att samarbeta med, finansieringsområdet är brett och byråkratin är lätt”, säger han. ”Det är mycket värdefullt för oss att inte behöva lägga ner enorma resurser på ansökningar och rapportering.”

Inom en snar framtid hoppas Kube Energy kunna slutföra utvecklingen av projekten i Centralafrikanska republiken och påbörja byggandet. De vill också expandera i Somalia för att betjäna fler lokala samhällen och internationella organisationer.

”Jag är mycket förväntansfull när det gäller vad vi kan åstadkomma nästa år”, säger Hansen.

Finansiering för gröna nordiska små och medelstora företag – hur du ansöker om stöd från Nopef

Så här kommer du igång med en ansökan till ditt projekt:

  1. Ta en titt på Nopefs finansieringsmöjligheter och ansökningskriterier
  2. För en första bedömning av din planerade internationalisering och om den är berättigad till ekonomiskt stöd från Nopef, vänligen fyll i formuläret för projektförslag eller kontakta vårt Nopefteam
  3. Fyll i och skicka ansökningsblanketten och de nödvändiga bilagorna till info@nopef.com

Läs mer om Nopefs ansökningskriterier och ansök om finansiering

Text: David J. Cord

Läs mer

Differ AS
Energieffektivisering Förnybar energi Kenya

Differ möjliggör hållbar tillgång till energi i den kenyanska hälso- och sjukvårdssektorn

Differ AS, ett norskt företag inom förnybar energi, går i bräschen för en hållbar förändring av Kenyas hälso- och sjukvårdssektor med sin innovativa pay-as-you-go-modell för solenergi.

Manna Insect containers in Kenya. Photo: Manna Insect
Jordbruk, skogsbruk och fiske Kenya

Lösning för cirkulär ekonomi baserad på insekter ger tredubbla fördelar för jordbruket

Nopef finansierade en förstudie för att Manna Insect skulle kunna expandera till Kenya. Nu kommer intressenter från hela världen för att lära sig hur lokalt producerade insekter kan bearbeta bioavfall, gödsla odlingar och ge föda åt djur.

DTE’s fully automated aluminum composition analyzer. Photo: DTE
Industri och servicetjänster USA

Effektivisering av en energikrävande industri

Islands DTE har utvecklat en metod för att testa smält metall under produktionen, vilket förbättrar effektiviteten, säkerheten och resultaten.