Hämtar sjukvård till människor

HealthFOX är ett finskt företag som använder digitala lösningar för att förse fattiga människor med sjukvård på landsbygden i Sydafrika.

Ungefär en tredjedel av Sydafrikas 60 miljoner människor bor på landsbygden där det ofta saknas tillräckliga möjligheter för sjukvård. HealthFOX har utvecklat en lösning, som förser landsbygden med sjukvård och expertkunskaper. Det kallas för ett ”Imaging Room” och kan integreras i en befintlig byggnad eller byggas modulärt på nya platser.

Imaging Room drivs av solpaneler och erbjuder utrymme och utrustning för en mängd olika vårdtjänster. Här ingår första hjälpen, undersökningar, screening, distribution, utbildning och administrativa uppgifter. Imaging Room erbjuder även säker kommunikation så att sjukvårdspersonalen kan nå och hjälpa personer på distans.

300 kilometer till närmaste läkare

Sydafrika har ett sjukvårdssystem som omfattar både offentliga och privata aktörer, även om de allra flesta använder sig av det offentliga systemet. En av de svåraste utmaningarna systemet står inför är att hjälpa människor som bor långt ute på landsbygden. Exempelvis är North West- och Free State-provinserna bland de mest otillgängliga områdena och har det minsta antalet läkare och sjuksköterskor per personer i landet.

”Vissa människor kan vara tvungna att resa 300 km för att träffa en läkare, om de överhuvudtaget kan resa”, säger Kimmo Korhonen, Managing Director hos HealthFOX. ”Vår idé är att ge alla samma möjligheter till sjukvård.”

Modern sjukvård är fragmenterad och ofta ineffektiv, i synnerhet i jordbrukssamhällen som befinner sig långt från större urbana sjukhus.

”Jag hade undersökt digitalisering och offentlig sjukvård i Sydafrika och undrade om våra lösningar skulle passa in. Vi kontaktade Nopef för att ta reda på saken”, säger dr. Chrisna Botha-Ravyse, som är från Sydafrika och arbetar som International Business Executive hos HealthFOX.

Använder ett holistiskt tillvägagångssätt för sjukvård

”HealthFOX erbjuder en intressant lösning som gör sjukvården mera tillgänglig samtidigt som det har en positiv inverkan på miljön. Deras fjärrsjukvårdsanläggningar kommer att minska reseavstånden och dämed minska patienternas koldioxidavtryck. Anläggningarna kommer även att utnyttja solenergi”, säger Victor Degerlund, Senior Investment Officer hos Nefco.

Nopef finansierade en förstudie vars mål var att förbereda HealthFOXs etablering i Sydafrika. I samband med förstudien analyserade HealthFOX marknadspotentialen och de eventuella positiva miljöeffekter som deras digitala lösningar skulle kunna ha i området. HealthFOX använde sig av designtänkande under studien, vilket innebar att de samarbetade med användare för att få förståelse för deras behov, definiera eventuella problem och skapa innovativa lösningar.

”Vi pratade med patienter, läkare och sjukgymnaster som definierade problemet”, säger Botha-Ravyse. ”De saknade tillgång till sjukvård och expertkunskaper. Samtidigt saknade vårdpersonalen möjligheter till uppföljning och kontakt.”

De insåg att patienter på landsbygden behöver mer än bara bättre tillgång till sjukvårdspersonal. De behöver kontinuerligt stöd. En patient kan exempelvis använda sig av HealthFOXs mobilapp för att hantera sin diabetes över tid, inklusive kosthantering, fysisk aktivitet och medicinering. Detta koncept med ett holistiskt tillvägagångssätt är det centrala i företagets koncept.

Nordisk forskning och teknologi kan göra skillnad

Resultatet av HealthFOXs Nopef-finansierade förstudie uppmuntrade företaget att ge sig in på marknaden. Företagets lösning skulle kunna ha en stor positiv inverkan, inte bara inom sjukvård och hållbarhet, utan även för ekonomin. HealthFOXs tillämpning av nordisk forskning och teknologi på sjukvården skulle kunna bli extremt lukrativ i ett land med 60 miljoner invånare.

Efter förstudien har HealthFOX inlett pilotstadiet för sitt Imaging Room-koncept och tagit kontakt med lokala samarbetspartners. Deras lösning växer snabbt och företaget hoppas kunna ha 1 500 läkare i sitt nätverk 2023. Korhonen och Botha-Ravyse ser optimistiskt på framtiden och är glada över att de kontaktade Nopef för finansiering för sin förstudie.

”Ansökningsprocessen var enkel och rapporteringen okomplicerad. Det är en effektiv process”, säger Korhonen. ”Vi har väldigt goda erfarenheter av Nopef-finansiering och samarbetet med Nefco.”

Waiting area and reception in HealthFOX's Groblershoop Imaging Room Clinic

Väntrum och reception i HealthFOXs Groblershoop Imaging Room Clinic. Foto: HealthFOX

Finansiering för gröna nordiska små och medelstora företag – hur du ansöker om stöd från Nopef

Så här kommer du igång med en ansökan till ditt projekt:

  1. Ta en titt på Nopefs finansieringsmöjligheter och ansökningskriterier
  2. För en första bedömning av din planerade internationalisering och om den är berättigad till ekonomiskt stöd från Nopef, vänligen fyll i formuläret för projektförslag eller kontakta vårt Nopefteam
  3. Fyll i och skicka ansökningsblanketten och de nödvändiga bilagorna till info@nopef.com

Läs mer om Nopefs ansökningskriterier och ansök om finansiering

Text: David J. Cord

Läs mer

Differ AS
Energieffektivisering Förnybar energi Kenya

Differ möjliggör hållbar tillgång till energi i den kenyanska hälso- och sjukvårdssektorn

Differ AS, ett norskt företag inom förnybar energi, går i bräschen för en hållbar förändring av Kenyas hälso- och sjukvårdssektor med sin innovativa pay-as-you-go-modell för solenergi.

Manna Insect containers in Kenya. Photo: Manna Insect
Jordbruk, skogsbruk och fiske Kenya

Lösning för cirkulär ekonomi baserad på insekter ger tredubbla fördelar för jordbruket

Nopef finansierade en förstudie för att Manna Insect skulle kunna expandera till Kenya. Nu kommer intressenter från hela världen för att lära sig hur lokalt producerade insekter kan bearbeta bioavfall, gödsla odlingar och ge föda åt djur.

DTE’s fully automated aluminum composition analyzer. Photo: DTE
Industri och servicetjänster USA

Effektivisering av en energikrävande industri

Islands DTE har utvecklat en metod för att testa smält metall under produktionen, vilket förbättrar effektiviteten, säkerheten och resultaten.