Innovativt förebyggande av översvämningar i Vietnam

Klimatförändringarna gör översvämningarna värre i Vietnam, men tack vare Colds översvämningsbarriär finns det nu en möjlig lösning.

På grund av det geografiska läget kommer Vietnam att påverkas dramatiskt av klimatförändringarna. Höjningen av havsnivån kan leda till översvämning i låglänta områden och extrema väderförhållanden som exempelvis cykloner och ovanligt kraftiga monsuner kan öka översvämningar och sedimentering samt orsaka förändringar i flodmynningar. Det är viktigt för Vietnam att ha billiga och mobila översvämningsbarriärer som har minimal påverkan på det lokala landskapet.

Det danska företaget Cold A/S tog sin översvämningsbarriär till Vietnam tack vare finansiering från Nordiska utvecklingsfonden  (NDF) och Nordiska Miljöfinansieringsbolaget  (NEFCO).

Modern lösning för att förebygga översvämningar

”Översvämningar är ett allvarligt problem i Vietnam,” säger Lars Siggaard Andersen på Andersen Consult, som har varit nära involverad i företagets internationella expansion. ”Översvämningar orsakar varje år dödsfall, skador på miljön och ekonomiska kostnader. Enligt uppskattningar uppgår kostnaderna för översvämningarna i Vietnam till motsvarande tre procent av BNP årligen.”

För närvarande är sandsäckar den främsta metoden för att bygga barriärer mot översvämningar i Vietnam, men de är arbetsintensiva och tar lång tid att sätta upp. Dessutom är det ett omständligt och rörigt jobb att ta ner dem efter att översvämningsvattnet har sköljt förbi. Andra översvämningsbarriärer är stora betongväggar eller hårda gummibarriärer, men det tar lång tid att resa sådana och det behövs också tunga maskiner till det.

Colds översvämningsbarriär är stora PVC-påsar som enkelt kan kopplas ihop med varandra. De rullas ut och fylls med vatten för att skapa en barriär som skyddar vägar, byggnader och kritisk infrastruktur från översvämningsvatten. Barriärerna är återanvändningsbara, vilket gör dem till en mer hållbar och effektiv lösning.

Internationell expansion

”Jag såg att Colds lösning var perfekt för Vietnam,” säger Andersen. ”Men det är en riskfylld och kostsam affär att flytta till Vietnam och det tar tid att etablera sig. Jag rekommenderade till vd Michael Cold att han skulle kontakta Nopef för att få stöd till att undersöka möjligheterna att starta en lokal verksamhetsenhet i Vietnam.”

Med finansiering från Nopef genomfördes en förstudie med målet att etablera verksamhet i Vietnam. Nopef är ett instrument som främjar internationalisering av nordiska små och medelstora företag (SMF) som bidrar till en hållbar utveckling. Det förvaltas av NEFCO och finansieras av Nordiska ministerrådet. Undersökningen visade marknadspotentialen för Colds översvämningsbarriärer i landet, men visade också på vikten av lokal etablering för att till fullo kunna gå in på marknaden.

”Det var särskilt två saker vi lärde oss av förstudien,” säger Michael Cold, vd på Cold A/S. ”För det första upptäckte vi att vi behövde vara i Hanoi, nära de politiska beslutsfattarna, även om det kommersiella centret är Ho Chi Minh City. För det andra lärde vi oss att vi behövde lokala samarbetspartner.”

Efter att ha identifierat möjliga samarbetspartner ansökte företaget om finansiering från Den nordiska klimatfaciliteten (Nordic Climate Facility, NCF) för att finansiera demonstrationen av sin lösning. NCF är en utmaningsfond som inrättats och administreras av Nordiska utvecklingsfonden (NDF) för att finansiera innovativa klimatprojekt. Tack vare finansieringen från NCF kommer Cold att inrätta demonstrationsplatser för att göra ett pilotförsök med översvämningsbarriärerna i ett lokalt sammanhang, överallt – från centrala Hanoi till långt ute på landsbygden – för att öka den lokala medvetenheten om sin lösning.

”Vi har hittills inrättat en lokal verkstad i Hanoi. Den långsiktiga planen är att inrätta en lokal produktionslinje i landet,” förklarar Michael Cold.

Tack vare det framgångsrika marknadsinträdet och de första tillväxtstegen i Vietnam planerar nu Cold att expandera sin verksamhet i regionen och genomför för närvarande en förstudie i Thailand, med stöd av Nopef.

”Den största utmaningen är de olika affärskulturerna i Danmark och Vietnam,” förklarar Andersen. ”Vietnameserna är lika danskarna i att de är avslappnade och gärna skrattar åt sig själva. Vietnameserna är dock dåliga på att fatta beslut, medan danskarna är otåliga. Det positiva är att alla kan kännas vid översvämningsproblemet och det kan hanteras genom att arbeta tillsammans.”

Kompletterande finansiella instrument

NDF och NEFCO erbjuder olika typer av finansieringsstöd till nordiska små och medelstora företag som vill expandera och växa internationellt.

”Nopef och NCF är två finansiella instrument som kompletterar varandra. Som institutioner har vi egna mandat och instrument, men vi bedriver ett nära samarbete för att stödja nordiska företag” säger Søren Rasmussen, Investment Manager på NEFCO.

Finansiering från Nopef hjälper nordiska små och medelstora företag att bli internationella och expandera sina gröna lösningar till länder utanför EU och Efta baserat på antalet inlämnade ansökningar. NCF ger bidragsfinansiering genom att utlysa ansökningsomgångar för projekt som befinner sig i ett tidigt stadium för att underlätta testning av innovativa affärskoncept som är relevanta för klimatet i utvecklingsländer.

”Vi ser flera projektförslag som innan de ansöker om finansiering från NCF har tagit emot finansiering från Nopef. Vetskapen om att en förstudie har genomförts bekräftar relevansen för affärskonceptet,” förklarar Emeli Möller, NCF Manager på NDF.

”Jag tycker mycket om att arbeta med NDF och NEFCO,” säger Michael Cold. ”Omkring 90 procent av företagen i Danmark är små, och de behöver den här typen av möjligheter för att expandera. Jag hoppas att människor inser hur viktiga de här institutionerna är när det gäller att stödja våra företag och bekämpa klimatförändringarna på ett hållbart sätt.”

Text: David J. Cord
Foton: Emeli Möller

Läs mer

Differ AS
Energieffektivisering Förnybar energi Kenya

Differ möjliggör hållbar tillgång till energi i den kenyanska hälso- och sjukvårdssektorn

Differ AS, ett norskt företag inom förnybar energi, går i bräschen för en hållbar förändring av Kenyas hälso- och sjukvårdssektor med sin innovativa pay-as-you-go-modell för solenergi.

Manna Insect containers in Kenya. Photo: Manna Insect
Jordbruk, skogsbruk och fiske Kenya

Lösning för cirkulär ekonomi baserad på insekter ger tredubbla fördelar för jordbruket

Nopef finansierade en förstudie för att Manna Insect skulle kunna expandera till Kenya. Nu kommer intressenter från hela världen för att lära sig hur lokalt producerade insekter kan bearbeta bioavfall, gödsla odlingar och ge föda åt djur.

DTE’s fully automated aluminum composition analyzer. Photo: DTE
Industri och servicetjänster USA

Effektivisering av en energikrävande industri

Islands DTE har utvecklat en metod för att testa smält metall under produktionen, vilket förbättrar effektiviteten, säkerheten och resultaten.