Lösning för cirkulär ekonomi baserad på insekter ger tredubbla fördelar för jordbruket

Nopef finansierade en förstudie för att Manna Insect skulle kunna expandera till Kenya. Nu kommer intressenter från hela världen för att lära sig hur lokalt producerade insekter kan bearbeta bioavfall, gödsla odlingar och ge föda åt djur.

Jordbruket är en slösaktig industri. FN:s livsmedels- och lantbruksorganisation uppskattar att en tredjedel av de totala antropogena utsläppen av växthusgaser kommer från våra jordbruks- och livsmedelssystem. Varje förbättring kan ha en stor positiv inverkan, vilket är vad Manna Insect har för avsikt att göra.

Finlandsbaserade Manna Insect har skapat en lösning där larver från den svarta soldatflugan används för att samtidigt bearbeta bioavfall och ge bättre foder till djur, samtidigt som en biprodukt i form av gödsel lämnas kvar. Det är en innovativ cirkulär lösning, men den behövde bevisas på fältet. Ykä Marjanen, grundare och VD för Manna Insect, kontaktade Nopef för att få finansiering för att se om deras idé skulle fungera i Kenya.

Insekter i den cirkulära ekonomin

”Vi säljer inte insekter som slutprodukten, utan vi säljer lösningen så att människor kan producera den själva”, förklarar Marjanen. ”De använder insekterna som levande eller torkat djurfoder, till exempel om en bonde vill utfodra sina kycklingar. Insekternas spillning är ett utmärkt gödselmedel för åkrar. Systemet är också utmärkt för hantering av bioavfall. En entreprenör skulle till exempel kunna sälja den här tjänsten till restauranger eller marknader och använda det som de betraktar som ´avfall´ som ett värdefullt råmaterial.”

Att odla grödor för att föda djur, som i sin tur ger mat åt människor, är inte effektivt. En cirkulär lösning – att använda bioavfall för att föda larver som sedan blir djurfoder – skulle kunna kräva mindre resurser för att uppnå samma resultat. En forskare upptäckte att insekter kan vara 2–5 gånger mer miljövänliga än traditionella jordbruksprodukter.

”Vårt intresse för Manna Insect väcktes av de många miljöfördelar som deras lösning kan erbjuda”, säger Victor Degerlund, Senior Investment Officer på Nefco. ”Det insektsprotein som produceras med Manna Insects lösning ersätter främst sojaprotein, som kan vara mer miljöskadligt på grund av det vatten, den mark och det bränsle som behövs för att odla och transportera det. Dessutom använder Manna Insect bioavfall som foder i en cirkulär lösning. Lokal produktion minskar användningen av fossila bränslen som behövs för transporter.”

Larver från svarta soldatflugor är ett bra val för ett sådant projekt. De kan äta många olika sorters organiskt material och växer snabbt i miljöer som är lätta att kontrollera.

Företagets lösning bygger på en sex meter lång transportcontainer som innehåller brickor för odling av insekter och ett klimatkontrollsystem. Programvarusystemet spårar odlings- och växtprocesserna så att maskininlärning kan optimera miljön. Det kan justera temperatur och luftfuktighet enligt behov.

”Vi ville ha ett system som kan användas med lokala material. Vi skickar inte stora containrar över hela världen”, säger Marjanen. ”Vi skickar bara programvaran och styrenheten och utbildar kunderna i hur de ska använda den. Vår idé är att göra detta så enkelt och smidigt som möjligt. Man behöver inte ha en doktorsexamen i entomologi för att använda den.”

Manna environmental impact.

Manna miljöpåverkan. Foto: Manna Insect

Konceptbevis ger verkliga resultat

Manna Insects kunder ville se det lovande konceptet i praktiken. En potentiell samarbetspartner i Kenya trodde att det skulle kunna ge stora fördelar för lokala jordbrukare och föreslog ett pilotprojekt. För att se om ett sådant pilotprojekt skulle vara genomförbart kontaktade Manna Insect Nopef för att få hjälp med att finansiera en förstudie.

”Förstudien var inte bara en marknadsundersökning; den hjälpte oss att träffa lantbrukare, foderföretag, potentiella samarbetspartner och allt möjligt annat”, säger Marjanen. ”Det uppmuntrade oss att testa pilotprojektet, och det visade att vår lösning skulle fungera i Kenyas varma klimat precis som det gör i Finlands kalla klimat.”

Lösningen fungerade så bra att Manna Insect kommer att ha två anställda i Kenya för att möta efterfrågan på marknaden. Framtiden ser ljus ut. Det kommer in fler intressenter från hela världen och företaget kan kontakta Nopef för att få finansiering för att genomföra förstudier på andra marknader , till exempelIndien.

”Efter detta framgångsrika pilotprojekt kan företaget undersöka nya marknader”, säger Degerlund. ”Om de gör det skulle vi gärna prata med dem om ytterligare samarbete, eftersom det är den här typen av klimatpositiva nordiska lösningar vi är ute efter.”

”Nopef har gjort byråkratin och beslutsprocessen så enkel som möjligt”, avslutar Marjanen. ”De är intresserade av innovativa metoder och branscher och är lyhörda för ens frågor och funderingar. Med deras hjälp kunde vi uppnå positiva och konkreta resultat.”

Finansiering för gröna nordiska små och medelstora företag – hur du ansöker om medel från Nopef

Hur du kommer igång med en ansökan till ditt projekt:
1. Titta på Nopefs finansieringsmöjligheter och ansökningskriterier
2. För en första bedömning av din planerade internationalisering och om den är berättigad till ekonomiskt stöd från Nopef, vänligen fyll i formuläret för projektförslag eller kontakta vårt Nopef team
3. Fyll i och skicka ansökningsblanketten och de nödvändiga bilagorna till info@nopef.com

Läs mer om Nopefs ansökningskriterier och ansök om finansiering.

 

Text: David J. Cord

Läs mer

Differ AS
Energieffektivisering Förnybar energi Kenya

Differ möjliggör hållbar tillgång till energi i den kenyanska hälso- och sjukvårdssektorn

Differ AS, ett norskt företag inom förnybar energi, går i bräschen för en hållbar förändring av Kenyas hälso- och sjukvårdssektor med sin innovativa pay-as-you-go-modell för solenergi.

Manna Insect containers in Kenya. Photo: Manna Insect
Jordbruk, skogsbruk och fiske Kenya

Lösning för cirkulär ekonomi baserad på insekter ger tredubbla fördelar för jordbruket

Nopef finansierade en förstudie för att Manna Insect skulle kunna expandera till Kenya. Nu kommer intressenter från hela världen för att lära sig hur lokalt producerade insekter kan bearbeta bioavfall, gödsla odlingar och ge föda åt djur.

DTE’s fully automated aluminum composition analyzer. Photo: DTE
Industri och servicetjänster USA

Effektivisering av en energikrävande industri

Islands DTE har utvecklat en metod för att testa smält metall under produktionen, vilket förbättrar effektiviteten, säkerheten och resultaten.