PatoGens teknologi gör akvakulturen mer hållbar

Intensiva fiskodlingsmetoder medför en risk för skador på havets ekosystem. Norska PatoGen fick stöd av Nopef för att ta sina hållbara akvakulturlösningar till Sydamerika.

Fisk är en viktig del av köket i hela världen. Varje person äter i genomsnitt cirka 20 kilo fisk årligen, varav hälften kommer från akvakulturen. Det norska företaget PatoGen har fokuserat på att förbättra akvakulturen för att öka vinsterna i branschen, värna om djurvälfärden och gynna miljön. PatoGen ansökte om finansiering från Nordiska projektexportfonden (Nopef) för att införa de bevisat effektiva lösningarna i Chile.

”Jag har faktiskt arbetat med Nopef för att etablera projekt i USA och Chile på mitt tidigare jobb på Cryogenetics AS,” säger Jørn Ulheim, vd på PatoGen. ”Här på PatoGen hade vi målet att ta europeisk teknologi till Chile, så jag bestämde mig för att återigen kontakta Nopef för att ansöka om finansiering av en förstudie.”

Akvakulturen, även känt som fiskodling, blir allt viktigare för världens fiskförsörjning. Många fiskeområden med vild fisk har överexploaterats, men akvakulturen kan bidra till en hållbar försörjning av domesticerad fisk. Fiskodlingar kan också vara mer produktiva än vilda fiskbestånd och ge ekonomiska fördelar, i synnerhet i landsbygdsområden.

”En utmaning med akvakulturen är den höga koncentrationen av fisk i ett litet område,” fortsätter Ulheim. ”Virus, bakterier och parasiter som exempelvis caligidaea kan spridas snabbt i en sådan population.”

Teknik för att förstå fiskpopulationer

PatoGen ger information för att förebygga sjukdomar och utbrott av parasiter samt information om hur man på ett effektivt sätt bekämpar de utbrott som sker. De använder plattformar som exempelvis polymeraskedjereaktion (polymerase chain reaction, PCR) i realtid, sekvensering och histopatologiska metoder. Vissa produkter är patenterade.

”När fiskar dör av okända orsaker skickar fiskodlaren biologiska prover till oss, som sedan analyseras i våra laboratorier,” förklarar Ulheim. ”PatoGens avancerade laboratorier analyserar tusentals prover dagligen. Vi kan fastställa en populations hälsa och om eventuella nya patogener utvecklas så att vi kan rådgöra med våra kunder.”

Överanvändning av kemikalier och antibiotika är ett problem inom djurskötsel på land sedan en lång tid tillbaka, och samma sak händer i vissa akvakulturproduktioner.

”PatoGen bidrar till att begränsa användningen av dessa produkter eller att använda dem i mer lämpliga volymer,” säger Ulheim. ”Med våra lösningar ger fiskodlarna bara rätt behandling vid rätt tidpunkt, vilket gör att vi bidrar till att minska överanvändningen av kemikalier, vilket gör akvakulturen mer miljövänlig.”

Främjar den chilenska akvakulturen

Om du har ätit odlad fisk från Norge är chansen stor att du redan har dragit nytta av PatoGens teknologi. Akvakulturen i världen utvecklas dock, så 2016 kontaktade PatoGen Nopef för att undersöka en expansion till den stora och avancerade akvakulturindustrin i Chile.

”Vi har nu etablerat ett företag i Chile och anställt två personer i Puerto Varas,” säger Ulheim. ”Tre chilenska kunder använder numera våra teknologi. Vårt långsiktiga mål är att ha utökad kapacitet på land. Vi kommer antingen att öppna vårt eget laboratorium eller samarbeta med en lokal laboratoriepartner för att möta de lokala behoven.”

PatoGens erfarenhet i Europa skulle gynna den chilenska akvakulturindustrin, i synnerhet deras stora lax- och laxöringsodlingar.

Minska användningen av mediciner och kemikalier

”Vi strävar efter att minska vårt miljömässiga fotavtryck i Chile, precis som industrin har lyckats göra i Norge”, säger Ulheim. ”Chile bedriver en omfattande handel med Atlantlax, som är en internationell råvara. Konsumenterna bidrar till att driva på dessa förändringar, eftersom de kräver hållbarhet och ökad dokumentation av den mat de har på tallriken. Våra verktyg är nödvändiga för dem för att de ska kunna ta de här stegen mot hållbarhet.”

Norska fiskodlare har behandlat parasiten caligidaea med väteperoxid och andra kemiska behandlingar, men nu börjar parasiten bli resistent mot behandlingarna. PatoGens lösningar kan bidra till att förhindra att det händer även i Chile. Medan användning av antibiotika är ovanligt på norska fiskodlingar ökar den i Chile. PatoGen har som mål att hjälpa Chile att minska användningen av väteperoxid med 1 500 metriska ton och minska användningen av antibiotika med 278 metriska ton årligen under projektet.

”Nopef är ett perfekt verktyg, för det är ofta svårt att få finansiering. Vissa institutioner har ansökningar som är så komplicerade att man måste anlita en expert för att skriva dem,” säger Ulheim. ”Att arbeta med Nopef är smidigt och uppföljningen är bra. Jag har hittills arbetat med dem tre gånger under min karriär och har bara haft goda erfarenheter.”

Text: David J. Cord
Foto: PatoGen Analyse AS

Notera: Branschstatistiken kommer från FNs organisation ”Food and Agriculture Organisation of the United Nations; The state of world fisheries and aquaculture; 2016

Läs mer

Manna Insect containers in Kenya. Photo: Manna Insect
Jordbruk, skogsbruk och fiske Kenya

Lösning för cirkulär ekonomi baserad på insekter ger tredubbla fördelar för jordbruket

Nopef finansierade en förstudie för att Manna Insect skulle kunna expandera till Kenya. Nu kommer intressenter från hela världen för att lära sig hur lokalt producerade insekter kan bearbeta bioavfall, gödsla odlingar och ge föda åt djur.

DTE’s fully automated aluminum composition analyzer. Photo: DTE
Industri och servicetjänster USA

Effektivisering av en energikrävande industri

Islands DTE har utvecklat en metod för att testa smält metall under produktionen, vilket förbättrar effektiviteten, säkerheten och resultaten.

Centralafrikanska republiken Förnybar energi Somalia Sydsudan

Fred med förnybar energi som drivkraft

Det norska företaget Kube Energy bygger solkraftverk och säljer den rena elen till internationella hjälporganisationer och omgivande samhällen.