Seasight Davits kranar är nyckeln till havsbaserad vindkraft

Den danska leverantörens expansion till Sydostasien av davertkranar började med en förstudie som ledde till en lokal företagsetablering i Taiwan.

Seasight Davits ApS är en välkänd leverantör av davertkranar inom havsbaserad vindkraft. Med finansiellt stöd från Nopef (Nordiska projektexportfonden) genomförde företaget en förstudie inför sin marknadsexpansion till Taiwan och hur man kan etablera ett samarbete med en lokal affärspartner för driftsättning, service, utbildning, försäljning och marknadsstöd.

Som ett resultat av förstudien etablerades den nya taiwanesiska filialen Seasight Davits TW. Det gör det möjligt för Seasight Davits att expandera till Asien och Stillahavsområdet med andra potentiella marknader, såsom Japan, Vietnam och Sydkorea, i närheten.

Marknadsinträde i ett viktigt område inom vindkraft

Seasight Davits kranar är avgörande för driften av vindkraftverk och havsbaserade vindkraftsparker. För varje vindkraftverk måste en kran installeras på vindturbinens grund, som används för att lyfta utrustning för underhåll och reparation av vindkraftverket/vindturbinen. Om en kran inte fungerar kan arbetet på vindkraftverket inte utföras. Kranen används också för nödutrymning av personal.

Taichung i Taiwan är ett av de viktiga industriområdena och tillväxtcentren för havsbaserad vindkraft och var därför ett självklart val av marknadsför Seasight Davits när de beslutade sig för att expandera utanför Europa.

”Vår krankonstruktion och funktionalitet är välkända i branschen. Genom att etablera en filial i Taiwan främjar vi danska lösningar för havsbaserad vindkraft och banar väg för en ytterligare expansion av vår verksamhet på de asiatiska marknaderna”, säger Alex Kristensen, Chief Commercial Officer på Seasight Davits.

Bidrar till ökningen av förnybar energi och skapar arbetstillfällen

Att stödja tillväxten inom sektorn för förnybar energi är en direkt hållbarhetseffekt av företagets expansion till internationella marknader. Seasight Davits kranar använder inga kemikalier, utan biologiskt nedbrytbar olja, och de är utformade för att undvika oljespill. Kranarna har också dubbel lyfthastighet. Eftersom verktyg och gods flyttas snabbare får fartygen som transporterar dem kortare väntetider och förbrukar mindre bränsle, vilket ytterligare bidrar till den positiva miljöpåverkan med företagets teknik.

Seasight Davits-kranarna utvecklas och tillverkas i Danmark och säljs direkt av och (servas)/underhålls av företaget. Etableringen av ett företag i Taiwan för försäljning och service av kranar för installation av havsbaserade vindkraftverk kan skapa nya arbetstillfällen även i Norden.

”Taiwan är det andra dotterbolaget i Seasight Davits-familjen, och processen för att etablera vårt tredje dotterbolag i USA har redan påbörjats. För ett litet företag med stora ambitioner har det varit en enorm hjälp att få finansiering från Nopef”, säger Kristensen.

Nopef finansierar förstudier som syftar till att demonstrera och öka tillväxten för nordiska gröna och hållbara lösningar på globala marknader och bidrar därmed till den nordiska visionen om att göra Norden till den mest hållbara regionen i världen. Sedan starten 1982 har finansiering från Nopef lett till 3 240 projekt till ett sammanlagt värde av 112 miljoner euro och 1 150 nordiska små och medelstora företag etablerade på internationella marknader. Nopef finansieras av Nordiska ministerrådet och administreras av Nefco.

”Seasight Davits är ett klassiskt exempel på en nordisk leverantör inom sektorn för havsbaserad vindkraft som tillhandahåller viktiga komponenter för oavbruten produktion av förnybar energi”, säger Søren Berg Rasmussen, Investment Manager på Nefco.

Finansiering för gröna nordiska små och medelstora företag – hur du ansöker om stöd från Nopef

Så här kommer du igång med en ansökan till ditt projekt:

  1. Ta en titt på Nopefs finansieringsmöjligheter och ansökningskriterier
  2. För en första bedömning av din planerade internationalisering och om den är berättigad till ekonomiskt stöd från Nopef, vänligen fyll i formuläret för projektförslag eller kontakta vårt Nopefteam
  3. Fyll i och skicka ansökningsblanketten och de nödvändiga bilagorna till info@nopef.com

Läs mer om Nopefs ansökningskriterier och ansök om finansiering

Läs mer

Differ AS
Energieffektivisering Förnybar energi Kenya

Differ möjliggör hållbar tillgång till energi i den kenyanska hälso- och sjukvårdssektorn

Differ AS, ett norskt företag inom förnybar energi, går i bräschen för en hållbar förändring av Kenyas hälso- och sjukvårdssektor med sin innovativa pay-as-you-go-modell för solenergi.

Manna Insect containers in Kenya. Photo: Manna Insect
Jordbruk, skogsbruk och fiske Kenya

Lösning för cirkulär ekonomi baserad på insekter ger tredubbla fördelar för jordbruket

Nopef finansierade en förstudie för att Manna Insect skulle kunna expandera till Kenya. Nu kommer intressenter från hela världen för att lära sig hur lokalt producerade insekter kan bearbeta bioavfall, gödsla odlingar och ge föda åt djur.

DTE’s fully automated aluminum composition analyzer. Photo: DTE
Industri och servicetjänster USA

Effektivisering av en energikrävande industri

Islands DTE har utvecklat en metod för att testa smält metall under produktionen, vilket förbättrar effektiviteten, säkerheten och resultaten.