Finansiering


Finansiering för internationalisering

Nopef finansierar nordiska små- och medelstora företags förstudier inför etablering i länder utanför EU och EFTA. Finansiering beviljas i form av villkorslån som kan konverteras till stöd då förstudien är avslutad. Förstudierna skall bidra till direkta eller indirekta miljöeffekter och en ökad miljömedvetenhet i projektländerna. Läs mera om typerna av projekt Nopef kan finansiera.

Mera information om Nopefs finansiering »

Vilka företag kan ansöka om stöd?

Huvudkriterierna för att beviljas ett villkorslån är:

Företaget har färre än 500 anställda och mindre än EUR 100 miljoner i omsättning.

Projektet riktar sig till ett land utanför EU och EFTA-området.

Företaget är registrerat och operativt verksamt i ett nordiskt land.

Projektet bidrar till positiva miljöeffekter.

Företaget har tillräckliga resurser för att genomföra en etablering och investering i projektlandet.

Projektet bidrar till nordisk nytta.