Ansök om finansiering


Ansök om finansiering av Nopef

Bekanta dig med Nopefs finansieringsmöjligheter

2. Ring eller fyll i vår kontaktbegäran för att diskutera ditt projekt

3. Fyll i Nopefs ansökningsblankett på svenska, engelska, danska, norska, eller finska

4. Skicka in ansökningsformuläret som ett Word-dokument tillsammans med den senaste årsrapporten, inklusive revisorns rapport, ett företagsregistreringsdokument och övriga relevanta bilagor till info@nopef.com

Ansökningsfrister

Nopef har en pågående ansökningsprocess och tar emot finansieringsansökningar kontinuerligt. Följande tidsfrister måste dock uppfyllas för att garantera att en ansökan behandlas med säkerhet under en specifik finansieringsrunda.

Våren 2019

1 februari
15 mars
26 april
24 maj

Hösten 2019

16 augusti
20 september
25 oktober
29 november

Behandlingstiden för en fullständig ansökan är vanligen 5–6 veckor från ovannämnda datum.

Nopef bedömer ansökningar i enlighet med utvärderingskriterierna, som anges i finansieringsvillkoren och inom omfattningen för tillgängliga medel. Ansökande företag får endast ha en ansökan under behandling och inte mer än ett aktivt projekt i taget.

Formulär, blanketter och riktlinjer att ladda ned


Formulär för ansökan
Formulär för status - och slutrapportering
Anvisningar för rapportering och revision
Formulär för kostnadsredovisning
Intyg för mottaget de minimis stöd
Nopefs allmänna finansieringsvillkor
Nopefs riktlinjer