Ansök om finansiering


Ansök om finansiering av Nopef

Bekanta dig med Nopefs finansieringsmöjligheter

2. Om ni vill ha en initial bedömning av er planerade internationalisering och huruvida den uppfyller kraven för ett villkorslån från Nopef, vänligen fyll i vårt formulär för projektförslag. Det går även bra att ringa till oss.

3. Fyll i Nopefs ansökningsblankett på svenska, engelska, danska, norska, eller finska.

4. Skicka in ansökningsformuläret som ett Word-dokument tillsammans med den senaste årsrapporten, inklusive revisorns rapport, ett företagsregistreringsdokument och övriga relevanta bilagor till info@nopef.com.

Ansökningsfrister

Nopef har en pågående ansökningsprocess och tar emot finansieringsansökningar kontinuerligt. Följande tidsfrister måste dock uppfyllas för att garantera att en ansökan behandlas med säkerhet under en specifik finansieringsrunda.

Våren 2024

16 februari
5 april
17 maj

Hösten 2024

6 september
11 oktober
15 november

Behandlingstiden för en fullständig ansökan är vanligen 5–6 veckor från ovannämnda datum.

Nopef bedömer ansökningar i enlighet med utvärderingskriterierna, som anges i finansieringsvillkoren och inom omfattningen för tillgängliga medel. Ansökande företag får endast ha en ansökan under behandling och inte mer än ett aktivt projekt i taget.

Formulär, blanketter och riktlinjer att ladda ned


Formulär för projektförslag
Formulär för ansökan
Formulär för statusrapportering
Formulär för slutrapportering
Anvisningar för rapportering och revision
Formulär för kostnadsredovisning
Nopefs allmänna finansieringsvillkor