Ansök om finansiering


Ansök om finansiering av Nopef

Bekanta dig med Nopefs finansieringsmöjligheter

2. Om ni vill ha en initial bedömning av er planerade internationalisering och huruvida den uppfyller kraven för ett villkorslån från Nopef, vänligen fyll i vårt formulär för projektförslag. Det går även bra att ringa till oss.

3. Fyll i Nopefs ansökningsblankett på svenska, engelska, danska, norska, eller finska

4. Skicka in ansökningsformuläret som ett Word-dokument tillsammans med den senaste årsrapporten, inklusive revisorns rapport, ett företagsregistreringsdokument och övriga relevanta bilagor till info@nopef.com

Ansökningsfrister

Ansökningsfristerna för 2022 kommer att publiceras under januari.

Nopef har en pågående ansökningsprocess och tar emot finansieringsansökningar kontinuerligt. Följande tidsfrister måste dock uppfyllas för att garantera att en ansökan behandlas med säkerhet under en specifik finansieringsrunda.

Våren 2022

Kommer att publiceras under januari.

 

Hösten 2022

Behandlingstiden för en fullständig ansökan är vanligen 5–6 veckor från ovannämnda datum.

Nopef bedömer ansökningar i enlighet med utvärderingskriterierna, som anges i finansieringsvillkoren och inom omfattningen för tillgängliga medel. Ansökande företag får endast ha en ansökan under behandling och inte mer än ett aktivt projekt i taget.

Formulär, blanketter och riktlinjer att ladda ned


Formulär för projektförslag
Formulär för statusrapportering (ladda ned och öppna med Adobe Reader)
Formulär för slutrapportering (ladda ned och öppna med Adobe Reader)
Anvisningar för rapportering och revision
Formulär för kostnadsredovisning
Nopefs allmänna finansieringsvillkor