Kontakta oss


Kontaktbegäran

 

Kontaktuppgifter

Nopef
Nordiska Miljöfinansieringsbolaget NEFCO
PB 241
FI-00171 Helsingfors

Visa på kartan

 

Tel. +358 (0)10 618 003
fornamn.efternamn@nefco.fi
info@nopef.com

Om du önskar att ta kontakt med NEFCO i frågor som berör personinformation, så skicka vänligen förfrågan till
dataprotection@nefco.fi

Vänligen notera! Genom att skicka iväg en kontaktbegäran till oss, så accepterar du våra villkor beskrivna i vår integritetspolicy (privacy policy).

Nopefs personal

Skicka e-post: förnamn.efternamn@nefco.fi eller skicka e-post här

Nopefs verksamhet administreras av Miljöfinansieringsbolaget NEFCO. Kontaktuppgifter till NEFCO:s övriga personal.

Mikael Reims

Vice President, Origination (NO, SE, IS)

+358 (0)10 6180 670

Dennis Hamro-Drotz

Senior Investment Manager (FI, SE)

+358 (0)10 6180641

Søren Rasmussen

Investment Manager (DK)

+358 (0)10 618 0674

Nelly Eriksson

Assistant

+358 (0)10 6180 644

Lia Oker-Blom

Communications Officer

+358 (0)10 6180 671

Josefin Hoviniemi

Vice President, Communications

+358 (0)10 6180 643

Nopefs styrkommitté

Nopefs styrkommitté tillsätts av Nordiska ministerrådet. Styrkommittén består av fem ordinarie ledamöter, en från varje nordiskt land. För varje ledamot utses en personlig suppleant från samma land.

Danmark

Ledamot
Ole Lindholm
Udenrigsministeriet

Suppleant
Morten Kruse
Udenrigsministeriet

Finland

Ledamot
Tiina Ingman
Arbets- och näringsministeriet

Suppleant
Marko Laiho
Arbets- och näringsministeriet

Island

Ledamot
Sigríður Valgeirsdóttir
Ministry of Industries and Innovation

Norge

Ledamot
Geir Ove Hansen
Innovasjon Norge

Suppleant
Randi Vesseltun
Nærings- og fiskeridepartementet

Sverige

Ledamot
Maria Olofsson
Näringsdepartementet