Kontakta oss


Kontaktbegäran

 

Kontaktuppgifter

Nopef
Nordiska Miljöfinansieringsbolaget NEFCO
PB 241
FI-00171 Helsingfors

Visa på kartan

 

Tel. +358 (0)10 618 003
fornamn.efternamn@nefco.fi
info@nopef.com

Om du önskar att ta kontakt med NEFCO i frågor som berör personinformation, så skicka vänligen förfrågan till
dataprotection@nefco.fi

Nopefs personal

Skicka e-post: förnamn.efternamn@nefco.fi eller skicka e-post här

Nopefs verksamhet administreras av Miljöfinansieringsbolaget NEFCO. Kontaktuppgifter till NEFCO:s övriga personal.

Mikael Reims

Senior Manager (NO, SE, IS)

+358 (0)10 6180 670

Lia Oker-Blom

Informatör

+358 (0)10 6180 671

Søren Rasmussen

Investment Officer (DK)

+358 (0)10 618 0674

Dennis Hamro-Drotz

Investment Manager (FI, SE)

+358 (0)10 6180641

Nelly Eriksson

Assistent

+358 106 180 644

Nopefs styrkommitté

Nopefs styrkommitté tillsätts av Nordiska ministerrådet. Styrkommittén består av fem ordinarie ledamöter, en från varje nordiskt land. För varje ledamot utses en personlig suppleant från samma land.

Danmark

Ledamot
Troels Jakobsen
Udenrigsministeriet

Finland

Ledamot
Tiina Ingman
Arbets- och näringsministeriet

Suppleant
Marko Laiho
Arbets- och näringsministeriet

Island

Ledamot
Sigríður Valgeirsdóttir
Ministry of Industries and Innovation

Norge

Ledamot
Geir Ove Hansen
Innovasjon Norge

Suppleant
Randi Vesseltun
Nærings- og fiskeridepartementet

Sverige

Ledamot
Annika Holmberg
Näringsdepartementet

Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet
Sekretariatet
Ved Stranden 18
DK-1061 København K

tel. +45 33 96 02 00
fax +45 33 96 02 02
www.norden.org