Årsrapport och projektöversikt för 2014

En sammanfattning angående Nopefs aktiviteter 2014 samt årsrapport och projektöversikt kan hämtas här.