Beviljningar

Följande nordiska bolag har blivit beviljade finansiering på Nopefs kreditkommittémöte nr 3 – 2013:

Earth House Oy

Indonor AS

iResponse Solutions Oy
IST International Software Technology AB
Lamor Corporation Ab
Petroleumsoft AS
Xib Group AS