Ett stort antal förstudier har godkänts under året

Nopef har godkänt finansiering för 24 nya projekt, vilket innebär att antalet godkända förstudier överstiger antalet jämfört med de senaste åren. Totalt har 76 projekt beviljats finansiering under året till ett värde på ca. EUR 2,4 miljoner.

De finansierade bolagen förväntas göra investeringar på totalt EUR 86,5 miljoner när de etablerar sig i projektländerna. ”Vi är mycket nöjda över det stora antalet ansökningar vi har fått under året samt att se att nordiska små- och medelstora företag aktivt etablerar närvaro i länder utanför Nordeuropa”, säger Mikael Reims, Chef för Nordiska projektexportfonden (Nopef). ”Förstudier utförs på alla kontinenter, men Kina verkar fortfarande vara en viktig marknad för nordiska tillverkningsbolag och allt fler SME-företag är också intresserade av att komma in på den amerikanska marknaden.”

Länderna som finns representerade bland de nya projekten är spridda över alla kontinenter och inkluderar bland annat Ryssland, Kambodja, Etiopien, Australien, Chile och USA. Om långsiktig verksamhet etableras i landet kommer den totala investeringen för dessa 24 nya projekt att överstiga EUR 18,9 miljoner.

Läs mera om de representerade sektorerna här.