Ett växande antal nordiska företag satsar globalt med hjälp av finansiering från Nopef

År 2019 för Nordic Project Fund (Nopef) kännetecknades av bra projektaktivitet, i synnerhet under andra hälften av året, och av en växande ansökningsaktivitet bland nordiska företag med verksamhet relaterad till förnybar energi och andra klimatlösningar.

Nopef erbjuder nordiska SME-företag finansiellt stöd för bedömning och beredning av internationella investeringar och etableringar på utländska marknader utanför EU/EFTA-området. Under året slutförde 36 nordiska företag sina projekt genom att etablera internationell affärsverksamhet via ett dotterbolag, samriskföretag (joint venture) eller jämförbar investering i projektlandet. Dessutom beviljade Nopef finansiering på totalt 2,3 miljoner euro till 66 nya projekt.

Projektaktiviteten inom förnybar energi har fortsatt att öka och vid årets slut representerade sektorn 30 procent av den aktiva portföljen. Andra betydande sektorer är energieffektivitet, resurseffektivitet och hållbar konsumtion, som samtliga bidrar till den gröna övergången.

”Genom detta internationaliseringsstöd får nordiska SME-företag bättre möjligheter att utvecklas och växa. Vi förväntar oss att de slutförda projekten kommer att generera investeringar som totalt uppgår till omkring 36 miljoner euro. Dessutom skapar internationella etableringar även arbetstillfällen både i projektlandet och i Norden, eftersom mer än 70 procent av företagen använder sig av nordiska leverantörer”, säger Mikael Reims, vice VD för Origination hos NEFCO.

”2019 utvidgade vi även Nopef-programmet till att stödja utveckling och implementering av kommersiella demonstrationer och pilotprojekt för gröna teknologier eller lösningar, utöver genomförbarhetsstudier. Det har redan genererat stort intresse bland de ansökande företagen.”

Andelen finansierade förstudier som ledde till en slutförd internationell etablering steg till 73 %, jämfört med 64 % föregående år. Dessa projekt fördelades över 17 projektländer, där de största enskilda marknaderna är USA, Kina och Indien.

Nopefs årliga budget 2019 från Nordiska Ministerrådet (NMR) uppgick till 2,1 miljoner euro. Vid slutet av året hade alla målsättningar uppfyllts, inklusive målsättningarna för nya lån och antalet slutförda projekt.

Verksamhetsberättelsen, som beskriver Nopefs huvudsakliga verksamhet och dess effekter, är tillgänglig som en digital publikation. Den kan även laddas ner som PDF. Öppna rapporten i din webbläsare.

Nopef är en projektfond som hanteras av NEFCO sedan 2014 och finansieras av Nordiska ministerrådet. Den huvudsakliga målsättningen är att stödja internationaliseringen av nordiska små och medelstora företag, samt midcapföretag, utanför EU/Efta genom att erbjuda medel för förstudier och kommersiella demonstrationsprojekt för gröna teknologier eller lösningar. Hittills har ungefär 3 000 projekt tagit emot finansiering från Nopef, vilket har lett till över 1 000 etablerade verksamheter utanför de nordiska länderna.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael Reims, vice VD, Origination, NEFCO
mikael.reims@nefco.fi, tel: +358 10 6180 670

Om NEFCO

NEFCO är inte internationell finansiell institution som grundades av de fem nordiska länderna – Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. NEFCO finansierar små och medelstora miljöprojekt och erbjuder nordiska tillväxtföretag olika finansiella alternativ för internationell uppskalning. Målet är att stödja implementeringen av nordiska gröna lösningar på den globala marknaden och förbättra deras konkurrenskraft. NEFCO har finansierat fler än 1 400 privata och offentliga projekt i 80 länder, i synnerhet i Östeuropa, Östersjöområdet, området runt Baltiska havet och andra arktiska områden. NEFCOs huvudkontor ligger i Helsingfors. Läs mer www.nefco.org.